HSBC Türkiye
English
Bireysel İnternet Bankacılığı Bireysel İnternet Bankacılığı hizmetimizi şifre almadan denemek için tıklayın! Giriş Anında Şifre Kart İşlemlerim'e tıklayın, tüm kredi kartı bilgilerinize hızlıca ulaşın!
Şirket İnternet Bankacılığı Giriş Şirket İnternet Bankacılığı şifrenizi hemen alın! Şirket İnternet Bankacılığı hizmetimizi şifre almadan denemek için tıklayın!

  Menü yükleniyor...

HSBC Yatırım Fonları

Birikimlerinizi Değerlendirmenin Birkaç Kârlı Yolu Var!

Yatırım Fonları, tasarruf sahiplerinden katılma belgesi karşılığı toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre ve riskin dağıtılması ilkesine dayanarak profesyonel olarak yönetilen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy ve portföyleri oluşturmak amacıyla Portföy Yönetim Şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıklarıdır.

 

Özellikleri ve kolaylıkları

  • Profesyonel yöneticiler tarafından yönetilir.
  • Küçük tutarlardaki birikimlerin yatırıma dönüştürülmesine olanak tanır.
  • Risk, yatırım enstrümanı ve sektör tercihlerine göre geniş bir yelpazede yatırım olanağı sunar
  • İhbar süresi boyunca, satın alınmak istenilen ihbarlı fonun karşılığı tutarlar, HSBC Portföy Para Piyasası Fon’unda değerlendirilir.
 

Farklı risk beklentilerine yönelik olarak sunulan HSBC Fonları için HSBC Portföy Şirketinin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlar hakkında detay bilgi için tıklayınız.

 
 

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52.2 (07.03.2014 tarih ve 7/215 s.k.) Sayılı İlke Kararına göre Borsa İstanbul tarafından kurulan ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen “Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)’na üye olarak, bu platforma kayıtlı tüm yatırım fonlarının Bankamız tarafında da satılması zorunluluğu getirilmiştir. TEFAS 9 Ocak 2015 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir. Bu tarihten itibaren, yatırım fonu katılma paylarının (Özel Fon, Serbest Fon, Gayrimenkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Garantili Fon ve Anapara Korumalı Fonlar hariç olmak üzere) alım-satımı TEFAS üzerinden gerçekleşecektir. TEFAS’a üye tüm yatırım fonlarına ait içtüzüklere ve izahnamelere www.kap.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır.