Ana içeriğin başı

Egitim Güvencesi Sigortası

Çocuğunuzun eğitim ve bakım giderlerini teminat altına alın!

Eğitim Güvencesi Sigortası ile çocuğunuzun bakımını ve eğitim giderlerini, kaza, deprem veya terör sonucunda yaşam kaybı veya sürekli maluliyet durumlarına karşı teminat altına alıp çocuğunuza güvenli bir gelecek sağlayabilirsiniz.

Özellikleri ve Kolaylıkları

 • Sigortalı için yaş aralığı 18-70'dir. 6 ay ve üzeri yaştaki çocuklarınız bu güvence kapsamına dahil edilebilir ve Eğitim Güvencesi Sigortasından faydalanabilir.
 • Sigortanın süresi 1 yıldır. Sigorta süresi içerisinde kaza, deprem veya terör sonucu sigortalının vefat etmesi ya da sürekli malul kalması durumunda poliçede yer alan teminat tutarı, poliçede yer alan teminat süresi boyunca lehtara ödenir.
 • Teminat tutarını USD veya EURO olarak belirleyebilir ve teminatın ödeme süresini çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre 5, 8 veya 10 yıl olarak seçebilirsiniz.
 • Seçeceğiniz teminat limitine göre prim tutarını 9 eşit taksit olarak ödeyebilir veya ödemenizi peşin olarak tek seferde yapıp %9 oranında peşin ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.

Teminatlar

 • Ferdi Kaza Yaşam Kaybı
  Sigortalının kaza, deprem veya terör sonucu yaşamını kaybetmesi durumunda, poliçede belirtilen teminat tutarı poliçede yer alan teminat süresi boyunca lehdarlara ödenir.
 • Ferdi Kaza Sürekli Maluliyet
  Sigortalının kaza, deprem veya terör sonucu sürekli maluliyeti durumunda, poliçede belirtilen teminat tutarı maluliyetin derecesine göre belirlenecek oranda, poliçede yer alan teminat süresi boyunca sigortalıya ödenir.
 • Gündelik Tazminat
  İsteğe bağlı olarak poliçeye eklenecek gündelik tazminat teminatı ile bir kaza neticesinde geçici bir süre çalışılamayacak duruma gelinmesi sonucunda tıbbi tedavinin başladığı ilk gün hariç olmak üzere toplam 200 güne kadar sigortalıya her gün teminat limitleri dahilinde ödeme yapılır.

HSBC Bank A.Ş. olarak sunduğumuz Eğitim Güvencesi Sigortası'nın teminatları, Türkiye’de yerleşik müşterilerimize Gulf Sigorta A.Ş tarafından verilmektedir. HSBC Bank A.Ş. Gulf Sigorta A.Ş. acentesidir.