Ana içeriğin başı

Yatırım Fonları Stopaj Oranı Değişikliği Hakkında

24.12.2020

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli yatırım ve döviz fonlarına ilişkin stopaj oranlarında birtakım değişiklikler meydana gelmiştir.

Değişken, Karma, Eurobond, Dış Borçlanma, Yabancı, Serbest Fonlar ile ünvanında döviz yazan yatırım fonları hariç olmak üzere, 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçek kişi müşterilerimiz tarafından satın alınacak yatırım fonlarının herhangi bir tarihde elden çıkarılması sırasında edilecek gelirlere %0 (değişiklik öncesi dönem satın alınan fonlarda bu oran %10) stopaj uygulanacaktır.

03 Haziran 2020 tarihinden itibaren uygulamaya başlanan serbest döviz fonların içerisinde gerçekleşen ve fon fiyatına yansıyan %15 vergilendime uygulaması, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürülükten kalkmaktadır. 03 Haziran 2020 öncesinde olduğu gibi 01 Ocak 2021 sonrasında da fon bünyesinde herhangi bir vergilendirme (%0) yapılmayacaktır.

Serbest döviz fonu sahibi yatırımcılar açısından gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaj uygulaması devam edecektir.

Kurumsal müşterilerimizin elde ettiği gelirlerde halihazırda stopaj oranı %0 olduğundan düzenlemenin bir etkisi bu müşterilerimiz için olmayacaktır.

HSBC Portföyün kurucu olduğu bankamız müşterilerinin işlem yapabildiği fonlara ilişkin stopaj oranları tabloda gösterilmiştir.

HOY-HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 10%
HOA-HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon 10%
HPD-HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon 10%
HPO-HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon 10%
HSA-HSBC Portföy Değişken Fon 10%
HDB-HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 10%
HII-HSBC PYŞ Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon 10%
HMG-HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) 0%
HBF-HSBC Portföy Altın Fonu 0%
HBU-HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0%
HOB-HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0%
HPT-HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0%
HSL-HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 0%
HST-HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0%
HTT-HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0%
HVS-HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 0%