Ana içeriğin başı

Performans Yönetimi

HSBC Türkiye, başarıya katkı sağlamak ve yüksek performans kültürünü etkin bir şekilde ortaya çıkarmak amacıyla, sürekli performans yönetimi kültürünü benimsemiştir.

HSBC Türkiye, başarıya katkı sağlamak ve yüksek performans kültürünü etkin bir şekilde ortaya çıkarmak amacıyla, sürekli performans yönetimi kültürünü benimsemiştir. 

Hedef belirleme süreci, sürekli performans yönetimin ilk ve en temel adımını oluşturmaktadır. Banka stratejisi ve çalışanların profesyonel ve kişisel gelişim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hedeflerin belirlenmesi amaçlanır. Belirlenen hedeflerin özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir ve zorlayıcı, amaca uygun ve gerçekçi, uygun bir zaman aralığında olması amaçlanır. 

Sürekli performans yönetimi, çalışanların ve yöneticilerin karşılıklı olarak birbirlerine geri bildirim sağladığı bir kültür üzerine inşa edilmiş olmakla birlikte, performansı gelişime açık olan çalışanların da en iyi performanslarına ulaşmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

Sürekli performans yönetimi çıktıları çalışanların kariyer, eğitim ve gelişim, ücret ve ödüllendirme yönetimi süreçlerine temel oluşturmaktadır.