Ana içeriğin başı

Ücret Yönetimi

HSBC çalışanlarının yanındadır...

 
ÜCRET YÖNETİMİ
Çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla, değer ve prensiplerimiz çerçevesinde çalışanlarımıza iç dengede uyumlu, piyasada rekabetçi ve yüksek performansı ödüllendiren eşit ve adil ücret paketi sunuyoruz:
 • Rol ve sorumluluklara göre farklılık gösteren baz ücret yönetimi,
 • Risk, uyum ve denetim sonuçları ve performansa göre belirlenen çeyreklik prim ve yıllık bonus uygulamaları,
 • İş-yaşam dengesi, sigorta, tasarruf, sağlık ve kişisel gelişim gibi alanları kapsayan çeşitli yan haklar.
Baz Ücret Yönetimi:
 • Yıllık 12 baz maaş uygulaması,
 • Yılda 1 kez piyasa iş gücü ile rekabetçi ücret artışı,
 • Pozisyona göre harcırah uygulaması.
Ödüllendirme ve Takdir:
Çalışanlarımızın hedeflerine ulaşma şeklinin ve sağladığı katma değerin takdir edilmesi amacıyla gösterdikleri performansın ödüllendirildiği çeşitli uygulamalar sunuyoruz:
 • İş kolları bünyesinde hedeflere ve performans sonuçlarına bağlı olarak katma değer yaratan çalışanlara yönelik ödüllendirme ve takdir uygulamaları,
 • Değerlerimizi düşünce ve davranış şeklinde hayata geçiren çalışanlara yönelik At Our Best Ödüllendirme Programı,
 • Çalışanlarımıza beraber geçirdiğimiz yıllar anısına uzun hizmet ödülleri.
Yan Haklar Yönetimi:
 • Özel sağlık sigortası (eş ve çocuk dahil),
 • Hayat sigortası,
 • Kurum katkılı bireysel emeklilik planı,
 • Öğle yemeği (yemek kartı),
 • Servis imkanı (genel müdürlük),
 • Pozisyona göre araç tahsisi veya ödeneği,
 • Pozisyona göre cep telefonu,
 • Kıdem ve banda göre ilave yıllık idari izin hakkı,
 • Pozisyona göre giyim yardımı,
 • Taşınma ve kira yardımı,
 • Yeni doğan paketi,
 • Vefat yardımı ve desteği.