Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu

Fonun yatırım amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yaparak ABD doları cinsinden faiz geliri elde etmektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD)  cinsinden açıklanmaktadır.

Fon portföyünün en az %80’i ile devamlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yapılır. Kalan kısmı ile ise, fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları ve TL cinsi varlıklar da dahil edilebilecektir.

Fona yerel mevzuat gereği Serbest Fon olmasından ötürü sadece Nitelikli Müşteriler tarafından yatırım yapılabilmektedir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Detaylı bilgi için HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu detaylı bilgi içintıklayın.