Ana içeriğin başı

Huzurlu Yaşam Güvencesi

Huzurlu bir yaşam sürdürebilmek için hem kendinizi hem sevdiklerinizi güvence altına alın!

Huzurlu Yaşam Güvencesi

Herhangi bir kaza, deprem veya terör sonucu gerçekleşebilecek yaşam kaybı ve sürekli sakatlık risklerine karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alarak huzurlu bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Özellikleri ve Kolaylıkları

 • 50-74 yaşları arasında iseniz, siz de Huzurlu Yaşam Güvencesi'ne dahil olabilirsiniz.
 • Sigortanın poliçe süresi 1 yıldır. Bu 1 yıl içerisinde kaza, deprem veya terör sonucu vefatınız ya da sürekli sakatlığınız durumunda, talebinize uygun olarak belirlenen ve poliçede yer alan teminat tutarı yine talebinize uygun olarak belirlenen ve poliçede yer alan teminat süresi boyunca vefat durumunda lehdara, sürekli sakatlık durumunda sigortalıya ödenir.
 • Seçeceğiniz teminat limitine göre prim tutarını 9 eşit taksit olarak ödeyebilir veya ödemenizi peşin olarak tek seferde yapıp %6 oranında indiriminden yararlanabilirsiniz.

Teminatlar

 • Kazaen Yaşam Kaybı
  Sigortalının kaza, deprem veya terör sonucu yaşamını kaybetmesi durumunda, lehdarlara poliçede yer alan teminat süresi boyunca ödenecek poliçede belirtilen teminattır.
 • Kazaen Sürekli Sakatlık
  Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zaman dilimi içerisinde sürekli sakat kalması neticesinde genel şartlarda belirtilen sakatlık oranları dahilinde kendisine ödenecek teminattır
 • Kazaen Günlük Hastane Tazminatı
  Bir kaza neticesinde hastanede yatarak tedavi görülmesi gerektiğinde minimum 24 saat hastanede yatmak koşuluyla hastanede yatılan her gün için azami 60 güne kadar poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenen teminattır.
 • Günlük Yaşam Aktivitelerinin Kaybı
  Poliçe dönemi içinde, meydana gelen bir kaza sonucu, sigortalının , derhal veya 1 yıl içinde aşağıda belirtilen 6 yaşam aktivitesinden en az 3’ünü sürekli olarak, bir başkasının desteği olmadan gerçekleştirememesi ve bu durumun sürekli sakatlık sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde teminat limitinin tamamı sigortalıya ödenir.
  • Hareket Etme
  • Dışkı veya İdrar tutma
  • Kıyafet Giyinebilme
  • Tuvalet Gitme Durumu
  • Yemek Yeme
  • Yıkanma
 • Kemik Kırılmaları
  Sigortalının geçirdiği münferit ve bağımsız bir kaza sonucun yaralanmanın gerçekleşmesi durumunda poliçe teminat limitinin Kaza Sonucu Kemik Kırılmaları Çizelgesi’ne göre karşılık gelen oranda sigortalıya ödeme gerçekleştiren teminattır.
 • Yanıklar
  Poliçe dönemi içinde, meydana gelen bir kaza sonucu, sigortalının, cilt ve cilt altı dokusunun 2. Ve 3. derecede yanması halinde, sigorta bedeli Kaza Sonucu Yanıklar Çizelgesi'nde belirtilen nisbetler dahilinde sigortalıya ödeme gerçekleştiren teminattır.
 • Medline Ambulans Teminatı
  Sigortalının T.C. sınırları içerisinde bir hastalık ve/veya kaza nedeniyle ortaya çıkan acil bir durumda bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın tam teşekküllü sağlık kuruluşuna kara ambulansı ile taşınması için gerekli organizasyon ve nakil masraflarını karşılayan teminattır.
 • Medline Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Hizmeti
  Sigortalının Anlaşmalı Medikal İşlem Merkezi'ne ulaşan talebi ile, Anlaşmalı Medikal İşlem Merkezi hekimleri tarafından, sigortalının (hastanın) telefon aracılığı ile aktardığı bilgiler ışığında herhangi bir fiziki tespit imkanı olmaksızın, sigortalıya (hastaya) aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımı hizmetidir.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

HSBC Bank A.Ş. olarak sunduğumuz Huzurlu Yaşam Güvencesi teminatları, Gulf Sigorta A.Ş. tarafından verilmektedir. HSBC Bank A.Ş. Gulf Sigorta A.Ş acentesidir.