Ana içeriğin başı

Hisse Senedi Fonları

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmak istiyor ancak hangi hisse senedini tercih edeceğinize karar veremiyor musunuz?

Hisse Senedi Fonları

Portföyünün en az %80’i ile devamlı olarak hisse senetlerine yatırım yapan Hisse Senedi Fonlarımıza yatırım yaparak bu kararı işinde uzman portföy yöneticilerimize bırakabilirsiniz!

HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HVS)

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşurken geri kalanı ile ters repo, nakit ve / veya borsa para piyasasına yatırım yapılır. Yatırımlarını hisse senedinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun bir fondur. Yatırımcıya hisse senetlerinin yüksek riskinin karşılığında yüksek getiri imkanlarından faydalanma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Fon hisse senedi yoğun fondur.

Detaylı bilgi için HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu detaylı bilgi içintıklayın.

HSBC Portföy BIST 30 Hisse Senedi Fonu (HBU)

Fonun yatırım amacı, BİST-30 endeksini %100'e yakın bir korelasyonla takip ederek endeksin getirisini elde etmektir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşurken geri kalanı ile ters repo, nakit ve / veya borsa para piyasasına yatırım yapılır. Bu fon, BIST-30 endeksinin getirisine yakın bir getiri elde etmek isteyen müşterilerimize, ayrı ayrı hisse senetlerini alıp satmak yerine tek enstrümanla BIST-30 endeksinin getirisini azami ölçüde yansıtmayı hedeflemektedir. Fonun yapısı gereği, yüksek risk içermektedir. Fon, hisse senedi yoğun fondur.

Detaylı bilgi için HSBC Portföy BIST 30 Hisse Senedi Fonu detaylı bilgi içintıklayın.

 

HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (HMS)*

Fon portföyünün en az % 80’i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

Fon sürdürülebilir yatırım anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle; yüksek finansal getiri hedeflemenin yanı sıra şirketlerin çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve BIST sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Fonun yapısı gereği, yüksek risk içermektedir. Fon, hisse senedi yoğun fondur.

Detaylı bilgi için HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu detaylı bilgi içintıklayın.

*Geniş anlamda “sürdürülebilir yatırım” ürünleri, sürdürülebilirlik faktörlerini değişen derecelerde dikkate alan yatırım yaklaşımlarını veya araçlarını içerir. Sürdürülebilir olarak sınıflandırdığımız bazı araçlar, sürdürülebilirlik sonuçları sağlayacak şekilde değişme sürecinde olabilir. Sürdürülebilir yatırım ürünlerinin, bu faktörleri dikkate almayan ürünlere göre benzer getiriler sağlayacağının garantisi yoktur. Sürdürülebilir yatırım ürünleri geleneksel piyasa kıyaslamalarından farklılık gösterebilir. Ayrıca, Sürdürülebilir yatırıma veya Sürdürülebilir yatırım ürünlerinin etkisine ilişkin standart bir tanım veya ölçüm kriteri yoktur. Sürdürülebilir yatırım ve ilgili etki ölçüm kriterleri (a) oldukça özneldir ve (b) sektörler arasında ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir. HSBC Bank A.Ş., üçüncü taraf sağlayıcılar veya ihraççılar tarafından geliştirilen ve raporlanan ölçüm kriterlerine güvenebilir. HSBC Bank A.Ş., ölçüm kriterlerine ilişkin olarak her zaman kendi özel durum tespitini yürütmez. (a) Bir yatırımın sürdürülebilirlik etkisinin niteliğinin veya ölçüm kriterlerinin herhangi bir yatırımcının sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olacağı; veya (b) sürdürülebilirlik etkisinin belirtilen düzeyine veya hedef düzeyine ulaşılacağının garantisi yoktur. Sürdürülebilir yatırım gelişen bir alandır ve yatırımların nasıl sınıflandırılacağını veya etiketleneceğini etkileyecek yeni düzenlemeler geliştirilmektedir. Bugün sürdürülebilir kriterleri karşıladığı düşünülen bir yatırım, gelecekte bir noktada bu kriterleri karşılamayabilir.