Ana içeriğin başı

Türkiye'deki tüm yerli ve yabancı bankalarda açtırılan mevduat hesapları bu kapsama dahil midir?

Tasarruf mevduatı hesapları ile ilgili sigorta uygulamasından, Türkiye'de mevduat kabulüne yetkili yerli ve yabancı bankalarda kişiler tarafından açtırılan tasarruf mevduatı hesapları, belirlenmiş sınırlar içinde yararlanabilmektedir.

Aynı bankanın bir veya birden fazla şubesinde açılmış mevduat hesapları için 650.000 TL nasıl hesaplanmaktadır?

Sigorta kapsamında bulunan mevduatın tutarı hesaplanırken, kişinin bir bankanın (Türkiye'de mevduat toplamaya yetkili yerli veya yabancı) aynı veya farklı şubelerindeki hesaplarının tutarları toplamı dikkate alınmaktadır. Belirlenen 650.000 TL'lik sınır, bir veya birden fazla şubede açtırılmış olan tasarruf mevduatı hesaplarının faizli toplamı ile karşılaştırılır. 

Örneğin: 
(A)'nın, bir bankanın farklı iki şubesinde açtırmış olduğu tasarruf mevduatı hesaplarının toplamı (o güne kadar işlemiş faizleri dahil) 760.000 TL ise, bu tutarın ancak 650.000 TL'lik kısmı garanti kapsamında olacaktır. 

Bunun yanı sıra, hesap sahiplerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödeme yapılacak mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibariyle mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, söz konusu tarih itibariyle mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasınca uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı, 650.000 TL'lik sınır içinde kalsa dahi sigorta kapsamında değildir.

Açılmış döviz mevduat ve altın hesapları için nasıl bir yöntem uygulanmaktadır?

Döviz mevduat hesaplarındaki dövizin Türk Lirası karşılığı, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihte T.C Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru esas alınarak; altın cinsinden hesapların Türk Lirası karşılığı ise bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihte İstanbul Altın Borsasındaki kapanış fiyatına göre belirlenmektedir. Bu şekilde belirlenecek karşılıkların 650.000 TL'ye kadar olan kısımları, sigorta kapsamında bulunmaktadır.

Farklı bankalarda açılmış mevduat hesapları için 650.000 TL nasıl uygulanmaktadır?

Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatı için 2024 takvim yılı başından itibaren uygulanacak olan 650.000 TL'lik sınır, bankalar için ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Bir kişinin farklı iki bankada açtırdığı iki tasarruf mevduatı hesabının her biri ayrı ayrı 650.000 TL'lik sınır içinde, sigorta kapsamında olacaktır.

Reşit olmayan kişiler adına veli veya vasileri tarafından açtırılmış mevduatlar sigorta kapsamında mıdır?

Veli ya da vasileri tarafından reşit olmayan çocuklar ile kişiler adına açtırılmış olan tasarruf mevduatlarının da 650.000 TL'si garanti kapsamında bulunmaktadır. Bu kişilerin veli veya vasilerinin kendi adlarına açtırdıkları tasarruf mevduatı hesapları ise ayrıca 650.000 TL'lik sınıra tabi olarak garanti kapsamında bulunmaktadır.

Birden fazla kişi tarafından açtırılan ortak tasarruf mevduatı hesapları için hesaplama ne şekilde olmaktadır?

Birden fazla kişi tarafından açtırılan ortak tasarruf mevduatı hesaplarında, sigorta, her bir ortağın payına düşen kısmın 650.000 TL'sini kapsayacaktır. 

Örneğin: 
Bir bankada 1.300.000 TL tutarında ortak hesap açtıran eşlerin her biri, paylarına düşen kısım için, 650.000 TL'lik sigorta garantisinden ayrı ayrı yararlanabileceklerdir. Böylece, mevduatın tamamı sigorta kapsamında olacaktır.

Çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilen paralar 650.000 TL'lik güvence kapsamına girmekte midir?

Kişilerin, bankalarda, repo, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili, yatırım fonu gibi çeşitli yatırım araçlarında değerlendirdikleri paralar, sigorta uygulaması kapsamında bulunmamaktadır.

Bankaların yurt dışında kurulu şubelerinde açılmış tasarruf mevduatı hesapları bu kapsama dahil midir?

Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışındaki şubelerinde açtırılan tasarruf mevduatı hesapları, sigorta uygulaması kapsamında bulunmamaktadır.

Ticari işletmeler adına açtırılmış olan hesaplar sigorta uygulaması kapsamında mıdır?

Türkiye’de faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının yurt içi şubelerinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki ticari mevduat hesapları (ticari kuruluşlar mevduatı ve diğer kuruluşlar mevduatı) sigorta kapsamındadır.