Ana içeriğin başı

Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatırdığınız her 100 TL için Devlet de 30 TL ek katkı sağlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı

22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatıracağınız katkı payı tutarının %30' u kadar ek bir tutar, sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda birikir.*

Özetle; Bireysel Emeklilik Sistemine yatırdığınız her 100 TL için Devlet de 30 TL ek katkı sağlar.

Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30’u ile sınırlıdır.

Bu limit katılımcı bazlı hesaplanır. Birden fazla Bireysel Emeklilik sözleşmesi olan katılımcılar, tüm sözleşmeleri için yaptıkları toplam katkı payı ödemesi üzerinden Devlet Katkısından yararlanır.

2024 yılı için Devlet Katkısının üst sınırı yıllık asgari brüt ücret olan 240.030 TL'nin %30'u kadar olup 72.009 TL'dir.**

Diğer bir deyişle, 2024 yılı içinde Bireysel Emeklilik Sistemine 240.030 TL katkı payı ödemesi yaparak, Devlet Katkısı avantajından üst limit olan 72.009 TL ile faydalanabilirsiniz.

Katılımcıların sistemde uzun süre kalmalarını teşvik etmek ve Devlet Katkısı uygulamasından en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Devlet Katkısı için kademeli hak kazanma süresi uygulanmaktadır.

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla:

  • En az 3 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine,
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %35’ine,
  • 10 yıl ve daha fazla sistemde kalanlar %60’ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduran katılımcılar devlet katkısının %100'üne hak kazanmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır.

Ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giren katılımcılar için ilave bir fayda daha sağlanmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşulu ile üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki süreler Devlet Katkısı hak etme sürelerine eklenmektedir:

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla:

  • Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
  • Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl,

Devlet Katkısına hak ediş süresi eklenmektedir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde %30 Devlet Katkısı avantajından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Mavi Kart*** sahipleri faydalanabilir.


* 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devlet katkısı oranı 25%' den 30%' a çıkarılmıştır. Bu tarihten önce ödenen katkı paylarına 25%, 22 Ocak 2022 dahil olmak üzere ödenen katkı paylarına %30 oranında devlet katkısı yatırılacaktır.
**2024 yılı Ocak ayı itibari ile belirlenen Aylık Asgari Brüt Ücret 20.002,50 TL'dir. 
*** Mavi Kart, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılan kişilere ve 3 üncü dereceye kadar olan altsoylarına verilen resmi bir belgedir.