Ana içeriğin başı

Serbest Döviz Fonları

Eurobond yatırımı yapmak isteyen Nitelikli Yatırımcılar için HSBC Serbest Döviz Fonları.

HSBC Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon (HGC)

Fonun yatırım amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yaparak ABD doları cinsinden faiz geliri elde etmektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Fon portföyüne tüm vadelerde yatırım yapabilmekle beraber ağırlıklı olarak portföye dahil edilme tarihi itibariyle ortalamada vadesi 2 yıl olan varlıklar portföye dahil edilecektir. Fonun yatırım dönemi kuruluşundan itibaren başlanarak 18 Mart 2025 tarihine kadar olan süredir.

Detaylı link için tıklayın.

HSBC Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (HFV)

Fonun yatırım amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yaparak ABD doları cinsinden faiz geliri elde etmektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. v

Detaylı bilgi için tıklayın.

HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (HME)

Fonun yatırım amacı yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden getiri elde etmektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

HSBC Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon (HNS)

Fonun yatırım amacı yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden getiri elde etmektir. Fon portföyüne tüm vadelerde yatırım yapabilmekle beraber ağırlıklı olarak portföye dâhil edilme tarihi itibariyle ortalamada vadesi 2 yıl olan varlıklar portföye dâhil edilecektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır. Fonun yatırım dönemi kuruluşundan itibaren başlanarak 3 Nisan 2024 tarihine kadar olan süredir.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

HSBC Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon (HAE)

Fonun yatırım amacı yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden getiri elde etmektir. Fon portföyüne tüm vadelerde yatırım yapabilmekle beraber ağırlıklı olarak portföye dâhil edilme tarihi itibariyle ortalamada vadesi 2 yıl olan varlıklar portföye dâhil edilecektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır. Fonun yatırım dönemi kuruluşundan itibaren başlanarak 16 Ağustos 2024 tarihine kadar olan süredir.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon (HSP)

Fon’un ana yatırım stratejisi, döviz cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak USD bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Fon portföyüne 6 Mayıs 2026 tarihine kadar yatırım yapılabilecektir.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına yatırım dönemi içinde 6 ayda bir ödemeyi ve bu suretle, Fon için belirlenmiş olan yatırım dönemi boyunca, Fon yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir.

Detaylı link için tıklayın.