Ana içeriğin başı

Temel Kurallar

 1. HSBC Bank A.Ş., müşterilerinden sadece hizmet verebilmesi ve müşterinin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli olduğuna inanılan bilgileri toplar.
 2. HSBC Bank A.Ş., müşteri bilgilerini, müşterilerine daha iyi ürün ve hizmet sunmak için kullanır.
 3. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, yerel kanun ve düzenlemeler elverdiği ölçüde HSBC Grubu içindeki şirketlerle ve vekilleriyle veya destek hizmeti sağlanan kuruluşlarla paylaşabilir.
 4. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, HSBC Grubu'nun dışındaki kurum ve kuruluşlara müşterinin önceden onayını almadan veya yasal bir zorunluluk olmadan veya müşteri daha önce durumdan haberdar edilmeden açıklamaz.
 5. HSBC Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve / veya yasama ve yürütme organları ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, müşteri bilgileri sadece yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde açıklanacaktır.
 6. HSBC Bank A.Ş.'nin hedefi, müşteri bilgilerini güncel tutmaktır.
 7. HSBC Bank A.Ş'de, personeli dahil yetkisi olmayan kişilerin müşteri bilgilerine izinsiz ulaşmasını engellemek için sıkı bir güvenlik sistemi uygulanmaktadır.
 8. Tüm HSBC Bank A.Ş. personeli ile düzenlemelerin elverdiği ölçüde müşteri bilgilerine ulaşma izni olan tüm üçüncü şahıslar ve HSBC Grubu'na dahil tüm şirketler, HSBC'nin Gizlilik Politikası'na ilişkin ilkeleri bilmek ve uymak zorundadır.
 9. HSBC Bank A.Ş., doğrudan iletişim kapsamı dışında kalmayı tercih eden müşterilerinin, HSBC Bank Bireysel Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111 aracılığıyla iletecekleri taleplerini karşılamaktadır.

HSBC Bank mobil uygulamamızı kullanırken, uygulama içinde yer alan bazı fonksiyon ve süreçler için farklı erişim izinleri alınmaktadır. Erişilen alanlar ve bu alanların erişilme nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Mobil Bankacılık uygulamamızı kullanırken belirli fonksiyonları kullanmak için ilgili işlemlerde aşağıda belirtilen izinleri vermeniz gerekebilir.

 • Konum/lokasyon izni: Uygulamamız içinde yer alan şube ve ATM görüntüleme fonksiyonu ve dolandırıcılık önleme kontrollerinde kullanılmaktadır.
 • Kamera erişim izni: Uzaktan müşteri kazanım sürecinde, müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşme yapma ve kamera ile IBAN okutma akışlarında kullanılmaktadır.
 • Galeri erişim izni: Galeriden seçilen bir fotoğraf aracılığı ile IBAN okutma akışlarında kullanılmaktadır.
 • Mikrofon erişim izni: Uzaktan müşteri kazanım sürecinde, müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşme yapma akışında kullanılmaktadır.
 • NFC erişim izni: Uzaktan müşteri kazanım sürecinde, kimlik bilgilerinin çip aracılığı ile aktarılma/okutulma akışında kullanılmaktadır.
 • Cihazınızda bulunan uygulamalar bilgisi: Dolandırıcılık veya zararlı yazılımların tespit edilmesi süreçlerinde kullanılmaktadır.

Bu web sitesi Türkiye’de kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu web sitesinde tanıtılan ürünler ve hizmetler Türkiye müşterilerine yöneliktir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

HSBC Bank A.Ş. tarafından elektronik bankacılık hizmetleri kapsamında gerçekleşen olağan dışı, sahtekarlık amaçlı veya dolandırıcılık riski bulunan işlemleri tespit edebilmek ve bunları önlemeye yönelik işlemleri takip edebilmek amacıyla uygulamanın çalışması sırasında otomatik olarak toplanan ve aktarılan oturum verileri (IP Adresi, işletim sistem sürümü, cihaz markası ve modeli, uygulamaya erişilen zaman), kullanıcının cihazının coğrafi konumu hakkında verileri (GPS verilerini kullanan coğrafi konum verileri, en yakın Wİ-Fİ erişim noktaları ve mobil ağlar), kullanıcının cihazındaki arama geçmişi ve cihazdaki kurulu uygulamaları hakkında verileri (uygulama adı, sürümü, cihaz tanımlayıcısı) Bankamızın meşru menfaati ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerin korunması hakkında işlenmektedir. Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgiye https://www.hsbc.com.tr/hsbc/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilirsiniz.

HSBC Bank A.Ş. Yatırım Ürünleri İle İlgili Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bankamız ile olan yatırım ürünleri süreçleri kapsamında, fiziki olarak matbu formlar, telefon, telefon bankacılığı, şubelerimiz ve ATM vasıtasıyla, elektronik olarak internet, telefon, kısa mesaj (sms), e-posta, mobil uygulama kanalları vasıtasıyla toplanan size ait kimlik bilgileri, müşteri işlem bilgileri, ürün ve müşteri risk profiline ilişkin bilgiler, finansal bilgiler ve mesleki deneyim bilgileri ile mevcut olması halinde veli/vasi/vekile ait ad, soyad, imza bilgileri gibi kişisel veriler; döviz alım/satım talimatının alınması, risk profil anketi oluşturulması ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile döviz, opsiyon, swap, fon, menkul ve global bond işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz, kurumumuzun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, yetkili kamu kurum, kuruluşlarına ve bağlı ortaklıklarımıza veya hizmet aldığımız ya da işbirliği yaptığımız yurtiçinde yerleşik kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca haklarınızı kurumumuza başvurarak kullanabileceğinizi hatırlatırız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar dahil, HSBC Bank A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgi edinmek için internet sitemizdeki aydınlatma metnini inceleyebilir veya kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Bu web sitesi HSBC Bank A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. HSBC Bank A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlenmiştir.

Türkiye dışında bulunuyorsanız bu web sitesi üzerinden sunulan ürünler ve hizmetleri yerleşik ya da mukim olduğunuz ülkede veya bölgede size teklif etmeye ya da sağlamaya yetkili olmayabiliriz.

Bu web sitesi, ilgili materyalin dağıtımının ya da kullanımının kısıtlandığı veya kanun ya da yönetmelik gereğince buna müsaade edilmeyecek herhangi bir yetki alanı, ülke veya bölgedeki herhangi bir kişi tarafından dağıtım veya kullanım amaçlı değildir.