Ana içeriğin başı

Hisse Yoğun Serbest Fonlar

Hisse Senedi piyasalarına yatırım yapmak isteyen Nitelikli Yatırımcılar için HSBC Hisse Yoğun Serbest Fonları.

Hisse Yoğun Serbest Fonlar

HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HMG)

Fonun ana yatırım stratejisi, fon yöneticilerinin öngörüleri doğrultusunda seçilen hisse senetlerinin BIST30 endeksi getirisi üzerine yarattığı ek getiriyi VIOP30 Endeks kısa pozisyonundan kazanılan içsel getiri ile birleştirip mevduat üzeri getiri yaratmaktır. VIOP30 Endeks kısa pozisyonlarının kullanılmasıyla portföyün piyasa yönü riski minimuma indirilmiş olur. Fon, temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak, piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon detaylı bilgi içintıklayın.

HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HKR)

Fonun yatırım amacı ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda sadece Türk Lirası (TL) cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yaparak Türk Lirası cinsinden getiri elde etmektir.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise VIOP, ters repo, borsa para piyasası ve/veya nakde yatırılır.

Detaylı bilgi için HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon detaylı bilgi içintıklayın.