Ana içeriğin başı

YUVAM-Yurt Dışında Yerleşik Kişiler Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı

yuvam

YUVAM-Yurt Dışında Yerleşik Kişiler Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı, yurt dışı yerleşik gerçek kişilerin, bankalardaki USD, EUR, GBP ve CHF döviz cinsinden mevduat hesaplarını, TL cinsinden Yuvam hesaplarına dönüştürmeleri koşulunda kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen bir TL vadeli mevduat ürünüdür.

Ürün Özellikleri

 • Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek kişiler faydalanabilecektir.
 • Hesap TL para biriminde 3, 6, 12 ve 24 ay vadelerde açılabilmektedir, ara vadeler yoktur. Vade sonunun tatil gününe denk gelmesi durumunda, takip eden ilk iş günü olarak belirlenir.
 • Bu hesaplarda dönüştürülen döviz tutarları üzerinden vade gruplarına göre; 3 ay %3, 6 ay %4, 12 ay %5 ve 24 ay %6 oranlarıyla hesaplanan ilave getiri, Türk Lirası olarak TCMB tarafından ödenir. Belirtilen oranlar yıllık getiri oranlarını gösterir.
 • Kur farkı hesaplaması Türk Lirası’na dönüşüm yapılan döviz mevduat hesabı para birimine göre; vade sonundaki TCMB saat 11:00 USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY ya da CHF/TRY alış kuru (vade sonu kuru) ile dönüşümün yapılıp hesabın açıldığı tarih ve saatte geçerli olan TCMB USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY ya da CHF/TRY alış kuru (dönüşüm kuru) arasındaki değişim dikkate alınarak yapılır.
  • Vade sonunda, vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda; müşteriye “anapara + bu hesaba uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz tutarı (“faiz tutarı”) + ilave getiri tutarı” ödenir.
  • Vade sonunda, vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda; faiz tutarı kur farkından yüksek ise, banka tarafından Müşteriye “anapara + faiz tutarı + ilave getiri tutarı” ödenir.
  • Vade sonunda, vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda; faiz tutarı kur farkından düşük ise, banka tarafından Müşteriye “anapara + faiz tutarı + (kur farkı - faiz tutarı) + ilave getiri tutarı” ödenir.
 • Mevduat hesabının vadesinden önce/erken kapatılması durumunda faiz ve ilave getiri alma hakkı ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda hesabın bakiyesi, hesabın açıldığı tarih ve saatteki TCMB alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB saat 11:00 alış kurundan düşük olan üzerinden güncellenecektir. Bu durumda, hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB alış kuru, hesap açılış tarih ve saatindeki TCMB alış kurundan düşük ise anapara kaybı oluşacaktır. Hesap kapatıldığı gün dikkate alınacak TCMB alış kuru, erken kapama talimatının saatine bakılmaksızın ilgili iş günü TCMB tarafından saat 11:00’de açıklanan döviz alış kuru olacaktır. Saat 16:00’dan sonra hesap kapama yapılamayacaktır.
 • Hesapla ilgili tüm vade sonu işlemleri Türk Lirası olarak yapılacaktır.
 • Vade süresince hesaba para yatırma/çekme işlemi yapılamaz.
 • Bu ürün için stopaj uygulanmayacaktır.
 • Hesap açılış alt limiti 25.000 TL’dir. Üst limit bulunmamaktadır.
 • YUVAM-Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı yalnızca HSBC Bank A.Ş. (MERSİS No: 0621002428200197) şubelerinden açılabilir.
 • Hesap açılışı iş günlerinde saat 10:00 ile 16:00 arasında yapılabilir.

NOT: Bu ürün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası desteklidir. Yukarıda belirtilen uygulama esasları çerçevesinde müşterilerimize faiz üzerinde ödenmesi gereken bir kur farkı ve/veya ilave getiri oluşmuşsa, bu fark Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ödenecektir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası YUVAM internet sitesine ulaşmak ve detaylı bilgi almak için tıklayınız.