Ana içeriğin başı

Bu site ve sayfalarına erişim sağlamakla, aşağıda belirtilen genel şart ve hükümleri, önemli notlar ve feragat beyannamesine ("Şartlar" kısmı) bağlı kalacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız."

  • "Siz", "Sizin" ve "Sizinki" şeklindeki ifadeler Siteye erişim sağlayan kişi/kişileri,
  • "Biz", "Bizi", "Bizim" ve "Banka" şeklindeki ifadeler HSBC Bank A.Ş'yi;
  • "Ajans" ve "Ajanslar" şeklindeki ifadeler Banka tarafından HSBC İnternet Bankacılığı servislerinden tümünü veya bazılarını sunması amacıyla atadığı ajans veya ajansları,
  • "HSBC Grubu Şirketleri"şeklindeki ifadeler HSBC Holdings plc, yan kuruluş ve bağlı şirketlerini ifade etmektedir.

Şartlar

HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Grubu Şirketleri diğer üyelerinin her türlü ürün ve hizmetleri, bu ürün ve hizmetlerin tabi olduğu genel şart ve hükümleri ve feragat beyannamelerine tabidir. Bu Şartlar, sitede yer alan diğer tüm genel şart ve hükümleri ve feragat beyannameleriyle beraber okunmalıdır. Herhangi bir çelişki söz konusu olduğunda sitede yer alan genel şart ve hükümleri ve feragat beyannameleri bu Şartlar'ın üstünde yer alacaktır.

Sitedeki sayfalarda yer alan her türlü bilgi, materyal ve içerik herhangi bir ihbarda bulunulmadan askıya alınabilir, geri çekilebilir veya değiştirilebilir. Şartlar'daki değişiklik, herhangi bir ihbarda bulunulmadan bu sayfanın güncellenmesi ile gerçekleştirilir. Siz, Şartlar'ı düzenli olarak gözden geçireceğinizi ve siteye erişiminizi devam ettirmekle bu Şartlar'da yapılabilecek herhangi bir değişiklikte mutabık olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, genel şart ve hükümlerini kabulünüzü takip eden 30 gün içerisinde bu kontratı sona erdirebilirsiniz.

Teklif

Sitede bulunan hiçbir bilgi veya yorum, herhangi bir finansal ürün veya menkul kıymete yönelik alış / satış teklifi, daveti ya da bunlara yönelik öneri veya tavsiye değildir. Kişisel veya işinizle ilgili tüm yatırımlarınızda kararlarınızı vermeden veya aksiyon almadan önce her zaman uygun niteliklere sahip profesyonel bir yatırım danışmanına başvurmalısınız.

Mali Hizmetler veya Ürünler Hükmü

Bu site öncelikle Türkiye sınırları içerisinden erişim yapan kişilere yöneliktir. Bu sebeple; sitenin ve içerisindeki bilgilerin diğer ülkelerin yasalarına veya düzenlemelerine uyumluluğunu ve Türkiye dışındaki başka ülke sınırları içerisindeki kullanımının uygunluğunu garanti edemiyoruz. Sitenin sizin bilgisayarınız üzerinden başkası tarafından kullanımı bütünüyle sizin sorumluluğunuzdadır ve böyle bir durumda bilgisayarı kullanan kişinin söz konusu şartlara uyduğundan emin olmalısınız.

HSBC Türkiye, www.hsbc.com.tr portalı veya ağ geçidi üzerinden mali hizmetler ya da ürünler sunmamaktadır. Bu internet sitesindeki ürünler veya hizmetler herhangi bir HSBC Grup üyesi tarafından sunulan bir ürün veya hizmet önerisini veya teklifini kapsamaz. Bu sitede verilen bilgilerin dağıtımının veya kullanımının kanunlara veya yönetmeliklere göre yasak olabileceği herhangi bir yargı alanında bulunan herhangi bir kişiye dağıtılması veya o kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. Bu site; HSBC Türkiye'nin söz konusu faaliyetleri gerçekleştirme ruhsatı veya izni olmadığı tüm yetkili bölgeler (bundan böyle "İzin Verilen Ülkeler" olarak anılacaktır) dışında menkul kıymetlerin veya belgelerin satılması veya satın alınması için herhangi bir teklifte bulunulması, bankacılık veya yatırım faaliyetlerine başlanması için herhangi bir davet veya teşvik sunan bir yer olarak değerlendirilmemelidir.

Bu site üzerinden görüntüleyebileceğiniz tüm ürün ve hizmetler HSBC Grup üyelerinin hizmet verdiği tüm coğrafi konumlarda geçerli olmayabilir. Sadece, ikâmet ettiğiniz ülkeye bağlı yerel siteye / sitelere erişmelisiniz ("Yerel Siteniz"). Bununla birlikte yerel internet sitenizde bahsi geçmeyen ürünlere sahipseniz bu tür ürünlere ilişkin bilgilere bu veya başka bir HSBC web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Yerel siteniz dışında bahsi geçen ürünler ve hizmetler, ikamet ettiğiniz yetki bölgesinde veya "İzin Verilen Ülkeler"de mevcut olmayabilir ve sizin için uygun olmayabilir. İlgili tüm yetki bölgelerindeki geçerli kanun ve yönetmelikleri öğrenmek ve bunlara tam olarak uymak bu siteye ve bu site aracılığıyla mevcut herhangi bir bilgiye erişen tüm insanların sorumluluğudur. HSBC Grup üyeleri sadece ikâmet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak size ürün ve hizmet sunmayı reddedebilir.

Bu sitede bahsi geçen ürünler, "İzin Verilen Ülkeler" veya ikâmet ettiğiniz ülkedeki herhangi bir merkez bankası, resmi veya düzenleyici kurum tarafından tescil edilmemiş veya ruhsatlandırılmamış olabilir. Dolayısıyla bu siteye veya bu site aracılığıyla atıfta bulunulan ürünler veya hizmetlere ilişkin olarak ikâmet ettiğiniz ülkenin menkul kıymetler kanunu, bankacılık kanunu veya diğer ilgili kanun veya yönetmeliklerin sunduğu korumadan yararlanamayabilirsiniz.

Bu site üzerinden erişilebilir olan veya bu sitede bahsi geçen herhangi bir menkul kıymetin, ürün veya hizmetin sizin için veya herhangi bir belirli kişi için uygun olduğunu belirten herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu sitenin kullanımının ve bu siteyi ziyaret ederek yaptığınız tüm bilgi taleplerinin, HSBC Türkiye'nin veya herhangi bir iştirakinin talebi üzerine gerçekleşmediğini ve bu site üzerinden edinilen herhangi bir bilginin, yatırım veya mali bir tavsiye içermediğini veya bu şekilde değerlendirilmeyeceğini kabul etmektesiniz.

Garanti Altında Olmayan Hususlar

Aşağıdaki maddeler, site üzerindeki yasal yükümlülüğümüzün dışında bulunur veya bu yükümlülüğümüzü sınırlandırır. Bunları dikkatlice okumalısınız. Bu maddeler yasalar izin verdiği ölçüde uygulanır.

Site içeriği, herhangi bir garanti verilmeden size dağıtılmaktadır. Biz ve diğer HSBC Grubu Şirketleri, bu teminatların sorumluluğunu üstlenmemektedir.

Sitede "olduğu gibi", "elde edildiği gibi" temeliyle yayınlanmakta olan bilginin kanuni, zımni veya açık ifade yoluyla hiç bir şekilde garantisi verilmemektedir. Siteyi kullanımınızdan doğabilecek riskler sadece Sizin sorumluluğunuzdadır. Sitenin, erişmek istediğiniz her an kullanımınıza açık olması, ihtiyaçlarınızı karşılayabilmesi, erişimin kesintisiz olması, bilgi iletiminde gecikme / başarısızlık / hata / kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, virüs ya da diğer bulaşıcı veya yok edici özelliklerin bulaşması veya bilgisayar sisteminizde herhangi bir zararın oluşması konusunda Bankamız sorumlu olmayıp herhangi bir garanti de vermemektedir. Bilgi ve / veya ekipmanınızın yeterli şekilde korunması, yedeklenmesi ve bilgisayar virüslerine veya diğer zarar verici özelliklere karşı yerinde ve uygun önlemlerin alınmasında tüm sorumluluk Size aittir.

Siteyle bağlantılı şekilde kullanılabilecek, üçüncü tarafa ait herhangi bir programın doğruluğu, fonksiyonelliği veya performansıyla ilgili taraf teşkil etmemekte ve herhangi bir garanti vermemekteyiz.

Bankamızı (a) tarafınızdan uygun bir şekilde teyit edilmiş olarak geçerli gözüken tüm emirlerinize dayanarak, hesap ve vakalarınıza ilişkin herhangi bir zamanda verilmiş olan vekalet ile çelişse dahi bu işlemi yapmaya (b) herhangi bir işlem için ödediğimiz veya bu işlemi yaparken oluşan ücreti hesabınızdan çekmeye yetkilendirmektesiniz. İşlem, İnternet Bankacılığı üzerinden doğru şifre ile yapıldığı sürece tarafımızdan kabul edilir, fakat işlemin gerçekliğine dair ayrıca bir kontrol yapılmaz. Sizin tarafınızdan yetkilendirilmese dahi hesabınızdan para çıkarmak da dahil olmak üzere tarafımıza iletilen tüm işlemlerin gerçekleştirileceğini kabul etmektesiniz. İşlem belirli bir değer veya limiti geçerse veya herhangi bir güvenlik ihlalini bilir veya bundan şüphelenirsek bu işlemi gerçekleştirmeyi reddedebiliriz. İnternet Bankacılığı'ndan yapılan işlemlere uygulanan limitler hakkında daha detaylı bilgi almak için İnternet Bankacılığı sitesinde yer alan 'İşlem Limit Bilgileri' sayfasına bakabilirsiniz.

Bankamız, hesabınızın bulunduğu üçüncü taraftan kaynaklanan veya her nasıl sebep olmuşsa olsun işlemlerimizin üçüncü taraflar tarafından gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan herhangi bir başarısızlık, gecikme veya kusurdan dolayı sorumlu bulunmamaktadır. Güvenlik ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda sizi korumak, bakım çalışması yapmak veya başka sebeplerden dolayı zorunlu veya uygun olduğunu düşündüğümüz zamanlarda ilan etmeden İnternet Bankacılığı servisini askıya alabiliriz. İnternet Bankacılığı servisi altındaki herhangi bir servisin sağlanamaması durumunda İnternet Bankacılığı ve / veya web sitemiz üzerinden makul bir çaba gösterilerek büyük bir gecikme olmadan size haber verilecektir. İsteğiniz doğrultusunda herhangi bir işlemin; değiştirilmesi, yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesinin ertelenmesine ilişkin talimatınız için gerekli çaba gösterilecek, ancak bu isteklerinize uygun hareket edilmemesinin, gerekli çabanın gösterilmemesinden kaynaklanması dışında, hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız.

Herhangi bir işlemin doğru ve tam olmasından emin olmalısınız, Banka bundan sorumlu değildir. İşlemin, emrinin verilme zamanı ile gerçekleştirilme zamanı aynı olmayabilir. Bazı işlemleri gerçekleştirmek zaman alabilir ve İnternet Bankacılığı servisi Banka çalışma saatleri dışında da kullanılabilir olsa dahi belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi sadece bu çalışma saatleri dahilinde olabilir.

Güvenlik

Lütfen kullanıcı kodu ve şifrenizi güvende ve gizli tutmak için azami dikkati gösteriniz ve yetkisiz kullanımları engellemek amacıyla gerekli önlemleri alınız. Kullanıcı kodu ve şifrenizi bir yere not ederek, Banka personeli dahil olmak üzere birisine söyleyerek, başka kişiler tarafından anlaşılmasına yol açacak şekilde bir yere kaydederek (şifrenizi otomatik olarak alan bir yazılım programına kayıt edilmesi gibi) veya İnternet Bankacılığı servisine giriş yaptıktan sonra ekranı gözetimsiz bırakarak ifşa etmeyin. Doğum tarihi, telefon numarası gibi kolay tahmin edilebilecek şifreler kullanmayın, kullanıcı kodu ve şifrenize dair tarafımızdan aldığınız mektubu okuduktan sonra yok edin.

İnternet Bankacılığı servisine herhangi bir yetkisiz girişin olması, şüphelendiğiniz veya bilginiz dahilinde yetkisiz bir emrin verilmesi veya birisinin şifrenizi bildiğinden şüphelenmeniz durumunu tarafımıza hemen bildirmelisiniz. Bunun için HSBC Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111’i arayabilirsiniz. Bu tip durumlarda hemen şifrenizi değiştirmelisiniz.

İşlem kayıtlarını ve hesap ekstrenizi dikkatlice incelemeyi ve herhangi bir ayrılığı bize hemen bildirmeyi kabul etmektesiniz.

Sorumluluğumuz Haricindekiler

HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Grubu Şirketleri'nden hiçbiri, siteyi kullanmanız veya sunulan bilgi / hizmet / servislere itimat etmeniz, bu bilgi / hizmet / servisleri kullanmanız veya kullanamama durumunda olmanızdan; operasyon ve iletimde başarısızlık / performans kaybı / hata / kasıtsız ihmal / kesinti / bozulma / gecikmelerden; bilgisayar virüsü, kablo veya sistem hatası dolayısıyla ortaya çıkabilecek kısıtlama olmadan, doğrudan ya da dolaylı, özel, tesadüfi, netice itibariyle meydana gelen zarar / kayıp / yükümlülüklerden (kar, iş, fırsat, bilgi kaybı açısından veya başka türlü), Bizi bu zarar / kayıp / masraflardan haberdar etseniz dahi hiçbir zarar / kayıp / yükümlülükten (kontrat, haksızlık veya başka türlü) sorumlu tutulamaz.

Üçüncü Taraf Siteleri ve Yükümlülükler

İnternet üzerindeki başka yerlere sağladığımız hipertext bağlantıları sadece bilgilendirme amaçlıdır. Hipertext bağlantıları ile siteden ulaşılan veya siteye bağlanılan web siteleri ile sayfaların içeriğinden sorumlu değiliz. Bu tarzdaki web sitelerinin içeriklerini tahkik etmemekteyiz. Diğer web siteleri veya sayfalara giden bağlantıları takip etmenin riski tarafınıza ait olup bu bağlantı sebebiyle oluşan zararlardan Bankamız sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Yüklenebilir yazılım sitelerine bağlantılar sadece kullanım kolaylığı sağlamak için olup yazılımı indirmekle ilgili zorluklar veya sonuçlara dair herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük taşımamaktayız. İndirilen herhangi bir yazılımın kullanımı, eğer varsa, yazılımla birlikte sağlanan veya yazılımın yanında yer alan lisans anlaşmasının maddelerine tabidir.

Sitedeki hiçbir bilgi, üçüncü tarafların kabulu veya onayını ya da bu taraflara ait tavsiye, düşünce, bilgi, ürün ya da servisi ifade veya ima etmemektedir.

Üçüncü taraflara ait bir web sitesinden, herhangi bir HSBC web sitesine herhangi bir biçimde hipertext bağlantısı yaratılmadan önce yazılı iznimizin alınması gerekmektedir. Bu tarz bir kullanım ücrete tabi olabilir. HSBC Grubu, bu tarz bir bağlantı nedeniyle Sizin veya üçüncü tarafın uğradığı hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Daha detaylı marka ve telif hakkı bilgisi için 'Marka ve Telif Hakları' kısmına bakabilirsiniz.

E-posta

İnternet üzerinden gönderilen e-postalar, herhangi bir durdurma, izleme, kayıp ya da değişmeye maruz kalabileceğinden dolayı tamamen güvenli olduğu garanti edilemez. Gönderilen bu e-posta mesajlarından ya da Bankaya gönderdiğiniz veya tarafımızdan size gelen mesajlardan kaynaklanacak herhangi bir zarardan size veya herhangi birine karşı sorumlu değiliz.

Marka ve Telif Hakları

Sitede bulunan sayfa ekranları, bilgi ve materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, aksi belirtilmedikçe HSBC Bank A.Ş.'ye aittir. Sitenin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Bankamızda saklıdır. Bu bağlamda, hiçbir açık veya imalı lisans verilmemektedir.

Ürün ve hizmetlerimizi kullanırken veya kişisel bilginiz için sitemizdeki dosyaları basabilir, kopyalayabilir, indirebilir veya geçici olarak saklayabilirsiniz. Ancak hiçbir şeyi değiştirmemelisiniz. Bizim yazılı iznimiz alınmadığı sürece sitenin başka bir şekilde kullanımı yasaktır. Hiç kimse, önceden Bizim yazılı iznimizi almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya başka bir web sitesinden sitemize bağlantı kuramaz.

HSBC, HSBC Holdings plc'nin tescilli markası olup, HSBC'ye ait tüm haklar HSBC Holdings plc'de saklıdır. Yukarıda bahsedilenin dışında, HSBC tescilli markası, logo veya marka adını kullanamaz veya çoğaltamazsınız.

Siteyi Kullanımınız

Site, yasal olmayan, suistimal, iftira, müstehcen veya tehdit etmek amacıyla kullanılamaz.

Şu anda HSBC İnternet Bankacılığı kullanımından belirli bir ücret talep edilmemesine rağmen ileride bunu yapmak üzere hakkımız mevcuttur. Tarafımızı, hesaplarınızdan herhangi biri için yetki vererek İnternet Bankacılığı servislerini sağladığı için belirlenecek ücreti ödemeyi kabul ve beyan etmektesiniz. Bununla birlikte, bu tarz bir ücretlendirme yapılmadan ve bize herhangi bir ihbarda bulunmanızdan önce posta, e-posta veya diğer yollardan tarafınıza bu değişiklikle ilgili bilgi 30 gün önceden verilecektir ve size bu değişiklik haber verildikten 60 gün içerisinde bize herhangi bir ihbarda bulunmadan kontratı iptal edebilirsiniz.

Sosyal Medya Katılım Koşulları

HSBC Türkiye olarak, sosyal medya kanallarında açtığımız hesaplarımız ile müşterilerimize daha hızlı bilgi vermeyi ve yardım etmeyi amaçlıyoruz. Aksi belirtilmediği sürece burada gerçekleşen tüm aktiviteler sadece HSBC Türkiye müşterileri için geçerlidir. Size daha iyi hizmet verebilmek adına sosyal medya kanallarında yaptığınız her yorum ve paylaşım dikkatlice incelenerek, kaydedilip değerlendirilmektedir. HSBC Türkiye olarak, sorumluluğunu üstümüze aldığımız sosyal medya hesapları dışında yayınlanan hiçbir bilginin sorumluluğunu üstlenmiyoruz.

HSBC Türkiye sosyal medya hesapları yatırım, vergi veya diğer mesleki konular hakkında tavsiye veremez ve yönlendirme yapamaz.

Sosyal medya hesaplarımızdan herhangi birini kullanarak HSBC Türkiye ile iletişim kurduğunuzda, kişisel verileriniz HSBC'nin kontrolü dışındaki sosyal medya sitelerinin sunucularında, Birleşik Devletler'de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde depolanabilir. Bu sitelere gönderilen herhangi bir bilgiye genel kamuoyu tarafından erişilebilir ve okunabilir. Müşterilerin ürünlerini veya finansal düzenlemelerini tartışmak uygun bir forum değildir. HSBC Türkiye olarak bu hesaplar üzerinden sizden hiçbir zaman kişisel hesap veya güvenlik bilgileriniz istenemez. Siz de bu bilgileri paylaşmadığınızdan emin olun.

HSBC Türkiye olarak, sosyal medya hesaplarımızı düzenli olarak güncelliyor, izliyor ve bu kanallar aracılığıyla gönderilen geri bildirim ve fikirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Her yorum ve paylaşıma titizlikle yaklaşıp, mümkün olduğunca tamamını cevaplamaya çalışsak da resmi HSBC sosyal medya hesaplarına gelen tüm mesajları okumak veya cevaplamak için garanti veremiyoruz. Sayfaya gelen her türlü öneri incelenir ve ilgili birimlere iletilir. Fakat bu önerilerin değerlendirileceğine dair hiçbir garanti verilmez.

Aşağıdaki adresten HSBC Türkiye resmi Facebook, Twitter ve Youtube sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Ajans

Bankanın, HSBC İnternet Bankacılığı servislerinden bir kısmını ya da tamamını başka bir ajans veya ajanslara atayabileceğini kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Önemli Notlar

Şartlar, aşağıda belirtilen önemli notları içermektedir. Bu notları okumalısınız.

Hisse senedi ile ilgili yatırımlarda, adet değeri ve yatırımın getirisi değişebileceğinden, yatırımın değeri ilk başta yatırılan miktarın altına düşebilir. Döviz oranlarındaki dalgalanmalar sonucunda yabancı menkul kıymetlerin değerleri değişebilir. Ayrıca, yatırımın geçmişi gelecek performansına dair bir gösterge değildir. Kısa vadedeki yatırımınızın değerini etkileyebilecek olan ünite / hisse alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedeniyle, fonlar ve hisse yatırımlarını orta ve uzun vadeli yatırımlar olarak düşünmelisiniz.

Sunulan bu bilgiler, yasal, muhasebe, vergi ve yatırım ile ilgili önerileri sağlamak amacıyla değildir, bu bağlamda değerlendirilmemelidir. Bu sitedeki bilgiler, Bankanın basına gideceği zamanda yürürlükteki kanun ve uygulamaları anlayış biçimini yansıtmaktadır. Yasama, vergi oranları ve uygulamalarda gelecekte yapılacak değişiklikler bu sitede bilgilerde değişikliğe yol açabilir.

Hesap makinalarında olduğu gibi bu sitede yapılan tahminler haber verilmeden değiştirilir ve bu tahminler bir satış teklifi veya satın alma ve üye olma talebi olarak yorumlanmamalıdır. Tahminler, herhangi bir HSBC Banka şubesinden teyid edilmelidir.

Bazı durumlarda web sitesinde sağlanan bilgiler başka kaynaklardan alınmakta ve HSBC Bank A.Ş. bu bilginin doğruluğunu devam ettirmeye çalışır, bilginin doğruluğu hakkında taraf teşkil etmez ve garanti vermez, hata ve ihmallerden sorumlu tutulamaz.

Yürürlükteki Kanunlar

Hizmet kuralları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilir ve yorumlanır. Ayrıca, bu sitenin kullanım kurallarıyla ilgili olarak doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri münhasır yetkililerdir.