Ana içeriğin başı

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesapları

TL birikimlerinizi, döviz kurlarındaki değişimlere karşı koruyun.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, Türk Lirası birikimlerinizi, USD, EUR ve GBP kurlarındaki değişimlere karşı koruyan bir TL vadeli mevduat hesabıdır.

Bu hesap, müşteri tercihine göre USD, EUR ya da GBP kurlarındaki değişime karşı koruma sağlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her gün saat 11:00’de USD, EUR ve GBP alış kuru ilan edilir. Vade sonundaki TCMB USD, EUR ya da GBP alış kuru ile hesap açılış tarihinde geçerli olan TCMB USD, EUR ya da GBP alış kuru arasındaki değişim dikkate alınarak, kur değişim oranı hesaplanır. Bu hesap için uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanan net faiz tutarı ile kur değişim oranı üzerinden hesaplanan kur farkı tutarından yüksek olan müşteriye ödenir.

Ürün Özellikleri

 • Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabileceklerdir.
 • Hesap TL para biriminde, 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerde açılabilmektedir, ara vadeler yoktur. 3 ay için 92, 6 ay için 181, 9 ay için 272 ve 12 ay için 366 gün vadeler uygulanır. Vade sonu tatil gününe denk geldiği durumda, vade sonu ilk iş günü olarak belirlenir.
 • Kur farkı hesaplaması; vade sonunda TCMB tarafından saat 11:00’de ilan edilen USD, EUR ya da GBP döviz alış kuru ile hesap açılışında TCMB tarafından saat 11:00’de açıklanan USD, EUR ya da GBP döviz alış kuru arasındaki değişim oranı dikkate alınarak yapılır.
 • Vade başlangıç kuru, hesap açılış saatine bakılmaksızın ilgili iş günü TCMB tarafından saat 11:00’da açıklanan döviz alış kuru olacaktır.
 • Hesabının vadesinden önce/erken kapatılması durumunda faiz alma hakkı ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda hesabın bakiyesi, hesabın açıldığı tarihteki TCMB saat 11:00 alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB saat 11:00 alış kurundan düşük olan üzerinden güncellenecektir. Bu durumda, hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB alış kuru, hesap açılış tarihindeki kurdan düşük ise anapara kaybı oluşacaktır. Müşterinin erken kapama talebine istinaden müşteriye yapılacak ödemeyi müşteri herhangi bir itirazı olmaksızın, meydana gelebilecek herhangi bir anapara kaybı oluşması halinde ise bu kaybı talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap kapatıldığı gün dikkate alınacak TCMB alış kuru, erken kapama talimatının saatine bakılmaksızın ilgili iş günü TCMB tarafından saat 11:00’de açıklanan döviz alış kuru olacaktır.
 • Dayanak kur Merkez Bankası’nın saat 11:00’da açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları olacaktır.
 • Vade süresince hesaba para yatırma/çekme işlemi yapılamaz.
 • Bu ürün için stopaj uygulanmayacaktır.
 • Hesap açılış alt limiti 25.000 TL’dir ve üst limit bulunmamaktadır.
 • Bu mevduat hesabı HSBC İnternet Bankacılığı ve HSBC Bank A.Ş. (MERSİS No: 0621002428200197) şubelerinden açılabilir.

NOT:Bu ürün T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı desteklidir. Yukarıda belirtilen uygulama esasları çerçevesinde müşterilerimize faiz üzerinde ödenmesi gereken bir kur farkı oluşmuşsa, bu fark T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecektir.

DÖVİZ ve ALTIN MEVDUAT HESABINDAN DÖNÜŞEN TL VADELİ MEVDUAT HESABI

Döviz ve Altın Mevduat Hesabından Dönüşen TL Vadeli Mevduat Hesabı; bankalarda USD, EUR ya da GBP döviz veya Altın cinsinden mevduat hesabı bulunan müşterilerimizin, söz konusu birikimlerini Türk Lirasına dönüşüm yaparak, hem faiz getirisi elde etmesini, hem de birikimlerini kur değişimlerine karşı korumasını sağlayan bir TL vadeli mevduat ürünüdür.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hafta içi her gün 10:00-15:00 saatleri arasında, saat başı USD, EUR, GBP ve XAU alış kuru ilan edilir. Hesap açılışında, TCMB tarafından ilan edilen en güncel USD, EUR, GBP ve XAU alış kuru ile TL’ye dönüşüm yapılır. Vade sonunda TCMB tarafından saat 11:00’de ilan edilen USD, EUR, GBP ya da XAU alış kuru ile hesap açılış tarih ve saatinde geçerli olan ve TL’ye dönüşümün yapıldığı TCMB USD, EUR, GBP ya da XAU alış kuru arasındaki değişim dikkate alınarak, kur farkı hesaplanır. Bu hesap için uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanan net faiz tutarı ile kur farkı üzerinden hesaplanan kur farkı tutarından yüksek olan müşteriye ödenir. Buna göre; Vade sonu kuru vade başı dönüşüm kurundan yüksek ise; a) Faiz > kur farkı ise müşteriye anapara + faiz  tutarı ödenir, b) Faiz < kur farkı ise müşteriye anapara + faiz + “kur farkı – faiz” tutarı ödenir. Vade sonu kuru vade başı dönüşüm kurundan düşükse hesap sahibine anapara+ faiz tutarı ödenir.
 

Ürün Özellikleri

 • Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabileceklerdir.
 • Hesap TL para biriminde, 3, 6 ve 12 ay vadelerde açılabilmektedir, ara vadeler yoktur. 3 ay için 92, 6 ay için 181 ve 12 ay için 366 gün vadeler uygulanır. Vade sonu tatil gününe denk geldiği durumda, vade sonu ilk iş günü olarak belirlenir.
 • Kur farkı hesaplaması; vade sonunda TCMB tarafından ilgili gün saat 11:00’de ilan edilen USD, EUR, GBP ya da XAU alış kuru ile hesap açılış tarih ve saatinde geçerli olan ve dönüşümün yapıldığı TCMB USD, EUR, GBP ya da XAU alış kuru arasındaki değişim oranı dikkate alınarak yapılır.
  • Dönüşüm Kuru: TCMB tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve hesap açılışında dönüşümün yapıldığı saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz ya da altın alış kurunu,
  • Vade Sonu Kuru: TCMB tarafından ilgili gün saat 11:00’de ilan edilen döviz ya da altın alış kurunu ifade eder.
 • Mevduat hesabının vadesinden önce/erken kapatılması durumunda faiz alma hakkı ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda hesabın bakiyesi, hesabın açıldığı tarih ve saatteki TCMB alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB saat 11:00 alış kurundan düşük olan üzerinden güncellenecektir. Bu durumda, hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB alış kuru, hesap açılış tarih ve saatindeki TCMB alış kurundan düşük ise anapara kaybı oluşacaktır. Müşterinin erken kapama talebine istinaden müşteriye yapılacak ödemeyi müşteri herhangi bir itirazı olmaksızın, meydana gelebilecek herhangi bir anapara kaybı oluşması halinde ise bu kaybı talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap kapatıldığı gün dikkate alınacak TCMB alış kuru, erken kapama talimatının saatine bakılmaksızın ilgili iş günü TCMB tarafından saat 11:00’de açıklanan döviz ya da alış kuru olacaktır. Saat 16:00’dan sonra hesap kapama yapılamayacaktır.
 • Hesapla ilgili tüm vade sonu işlemleri Türk Lirası olarak yapılacaktır.
 • Bu hesap için uygulanan asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz.
 • Vade süresince hesaba para yatırma/çekme işlemi yapılamaz.
 • Bu ürün için stopaj uygulanmayacaktır.
 • Hesap açılış alt limiti 25.000 TL’dir ve üst limit bulunmamaktadır.
 • Döviz Mevduat Hesabından Dönüşen TL Vadeli Mevduat Hesabı HSBC İnternet Şubesi ve HSBC Bank A.Ş. (MERSİS No: 0621002428200197) şubelerinden açılabilir.
 • Altın Mevduat Hesabından Dönüşen TL Vadeli Mevduat Hesabı sadece HSBC Bank A.Ş. (MERSİS No: 0621002428200197) şubelerinden açılabilir.
 • Hesap açılışı iş günlerinde saat 10:00 ile 16:00 arasında yapılabilir.
 • Hesap bir defaya mahsus açılabilir ve belirtilen kur farkı tutarı ödemesinden bir defaya mahsus faydalanılabilir.

NOT: Bu ürün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası desteklidir. Yukarıda belirtilen uygulama esasları çerçevesinde müşterilerimize faiz üzerinde ödenmesi gereken bir kur farkı oluşmuşsa, bu fark Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ödenecektir.