Ana içeriğin başı

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu

Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvilleri ise yine T.C. Hazinesi tarafından çıkarılmış, 1 yıl ve daha uzun vadeli Türk Lirası, yabancı para ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleridir.

Özellikleri ve Kolaylıkları

  • HSBC Bank Şubeleri aracılığıyla Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili ihalelerine şubeleriniz aracılığıyla katılabilirsiniz.
  • Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan tahvil-bono halka arzlarına aracılık ederiz.
  • Hazine Bonosu veya Devlet Tahvilini, vade tarihine kadar elinizde tutarsanız, anaparanın ve faizinin size geri ödenmesi T.C. Hazinesi’nin taahhüdündedir.
  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini, vade sonunu beklemeden nakde çevirebilirsiniz.*

*Nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşulları geçerlidir. Faizlerin düştüğü bir piyasada beklenenden fazla getiri elde edilebilirken tam tersi de olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili nedir?

İhraç eden kurumun borçlanma ihtiyacını sağlayan bir enstrümandır. En yaygın olanları TC Hazine Bakanlığı'nın devletin dönemsel ihtiyaçları için ihraç ettiği Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleridir.

Kim Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili ihraç edebilir?

Borçlanma ihtiyacı olan hükümetler bono veya tahvil ihraç eder. Şirket tahvilleri, devlet tahvillerine kıyasla, şirketin iflası ihtimali nedeniyle daha yüksek risk taşıdığı için, genellikle hazine bonosu veya devlet tahvillerinden daha yüksek faiz getirisine sahiplerdir.

Nominal Değer, Kupon Oranı, Vade nedir?

Hazine bonosu ve devlet tahvili satın almadan önce bilinmesi gereken üç önemli konu bulunmaktadır: Bunlar; nominal değer, kupon faiz oranı ve vadedir. Bu üç hususu bilmek, size hazine bonosu ve devlet tahvilleri performansını diğer potansiyel yatırımlarla karşılaştırma olanağı sağlayacaktır.

Nominal değer, İskontolu olarak satılan bonolarda yatırımcının vade sonunda alacağı tutardır. Kupon faizli tahvillerde kupon faizlerine baz olacak tutarı simgeler ve vade sonunda son kupon faizi ile birlikte alacağı tutarı ifade eder.

Kupon oranı, Nominal üzerinden alınacak faiz oranıdır. Örneğin, altı ayda bir kupon faizi ödemeli bir tahvilin nominal değeri 1.000,00 TL ve kupon faiz oranı %10 ise, devlet tahvili hamili ilk altı ayın sonunda 50,00 TL, ikinci altı ay ve aynı zamanda vade sonunda 50,00 TL artı nominal değer olan 1.000,00 TL alacaktır. Tahvilin ilk ihracında kupon faizi ile birlikte kupon faizi ödeme aralıkları da duyurulur. (3 ay, 6 ay ya da 1 yıl ) Vade, nominal değerin ve son faiz ödemesinin yapılacağı tarihtir. Örneğin vadesi 14 Eylül 2022 olan bir tahvil ya da bonoda, o tarihte bono/tahvil hamiline nominal tutar ve eğer tahvil ise son kupon faizi ödenecektir.

Hazine Bonoları ve Devlet Tahvillerini diğer yatırım türleriyle nasıl karşılaştırabilirim?

Hazine bonosu veya devlet tahvillerini diğer yatırım alternatifleri ile karşılaştırmak için getirinin hesaplanması gerekir.

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri ile para kaybedilebilir mi?

Hazine bonosu veya devlet tahvili, vade tarihine kadar elde tutulursa, anaparanın ve faizinin geri ödenmesi garantilidir. Ancak bir hazine bonosunun veya devlet tahvilinin süresi boyunca -hem fiili hem de beklenen değeri ikincil piyasadaki faiz oranları uyarınca değişecektir. Daha açık olarak belirtmek gerekirse, eğer ikincil piyasadaki faiz oranları düşerse hazinenin bonosunun ve devlet tahvillerinin değeri yükselir ve eğer vade tarihinden önce satılırsa beklenenden daha fazla getiri elde edilir. Faiz oranları yükselirse, Hazine bonosu ve devlet tahvillerinin değeri düşebilir ve vade tarihinden önce satılması gerekirse beklenenin altında getiri elde edilebileceği gibi anaparadan da kayıp olabilir.

Hazine ihalelerine nasıl katılabilirim?

İhaleye Bankamız aracılığı ile katılmak için öncelikle Bankamızda bir hesabınızın olması gereklidir. İhaleye katılmak istediğiniz miktarı ve oranı belirten bir yazılı talimatı en geç ihale günü saat 13.00'e kadar herhangi bir şubemize bildirmeniz gerekmektedir.