Ana içeriğin başı

Tahsis Ücreti

Tahsis Ücreti
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
Konut Finansmanı1 - % 0.5 - - Muaf
Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı2 - % 0.5 - - Hariç
İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı3 - % 0.5 - - Hariç

Erken Ödeme Tazminatı

Tahsis Ücreti
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay15 - % 2.00 - - Muaf
Konut Finansmanı Kalan Vadesi <36 ay16 - % 1.00 - - Muaf

Ekspertiz Ücreti

Ekspertiz Ücreti
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
Ekspertiz Ücreti4 - - 1,288.56 TRY 19,239.9 TRY Muaf

Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti

Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
Konut Finansmanı1 - 477.90 TRY - - Muaf
İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı5 - 477.90 TRY - - Muaf

İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları

İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Standart Faiz Oranları Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
0-12 ay vadeli - - - % 3.79
13-24 ay vadeli - - - % 3.79
25-36 ay vadeli - - - % 3.79
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Standart Faiz Oranları - Diğer Masraflar Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı - - - -
BSMV - - - % 10.00
KKDF - - - % 15.00
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Standart Faiz Oranları için 20.000 TRY ve 2 yıl vadeli ihtiyaç kredisi örnek maliyet hesabı Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Aylık Faiz (Akdi) Oranı - - - % 3.79
İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti (BSMV Hariç) - 100.00 TRY - -
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı - - - -
Yıllık Toplam Maliyet7 - - - % 75.3933
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Sigortasız İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranları Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
0-6 ay vadeli - - - % 2.87
7-12 ay vadeli - - - % 2.87
13-18 ay vadeli - - - % 3.07
19-24 ay vadeli - - - % 3.27
25-36 ay vadeli - - - % 3.37
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Sigortasız İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranları - Diğer Masraflar Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı - - - -
BSMV - - - % 10.00
KKDF - - - % 15.00
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Sigortasız İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranları için 20.000 TRY ve 2 yıl vadeli ihtiyaç kredisi örnek maliyet hesabı Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti - 100.00 TRY - -
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı - - - -
Faiz Oranı - - - % 3.27
Yıllık Toplam Maliyet7 - - - % 62.7403
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Sigortalı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranları Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
0-6 ay vadeli - - - % 2.79
7-12 ay vadeli - - - % 2.79
13-18 ay vadeli - - - % 2.99
19-24 ay vadeli - - - % 3.19
25-36 ay vadeli - - - % 3.29
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Sigortalı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranları - Diğer Masraflar Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı6 - 224.05 TRY - -
BSMV - - - % 10.00
KKDF - - - % 15.00
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Sigortalı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranları için 20.000 TRY ve 2 yıl vadeli ihtiyaç kredisi örnek maliyet hesabı Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti - 100.00 TRY - -
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı6 - 224.05 TRY - -
Faiz Oranı - - - % 3.19
Yıllık Toplam Maliyet7 - - - % 62.9452
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Bireysel Finansman Kredisi Standart Faiz Oranları Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
0-12 ay vadeli - - - % 3.79
13-24 ay vadeli - - - % 3.79
25-36 ay vadeli - - - % 3.79
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Bireysel Finansman Kredisi Standart Faiz Oranları - Diğer Masraflar Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Bireysel Finansman Kredisi Erken Ödeme Tazminatı8 - - - % 2.00
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı6 - - - -
DASK Poliçe Prim Tutarı9 - 192.00 TRY - -
Konut Sigortası Prim Tutarı10 - - - -
Bireysel Finansman Kredisi Tahsis Ücreti - - - % 0.50
BSMV11 - - - % 0.00
KKDF - - - % 15.00
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Bireysel Finansman Kredisi Standart Faiz Oranları için 50.000 TRY ve 3 yıl vadeli Kendi Konutu İpotekli Bireysel Finansman Kredisi örnek maliyet hesabı Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Faiz Oranı - - - % 3.79
Yıllık Toplam Maliyet7 - - - % 79.4704
Bireysel Finansman Kredisi Tahsis Ücreti - 250.00 TRY - -
Bireysel Finansman Kredisi Ekspertiz Ücreti****12 - 1,750.00 TRY - -
Bireysel Finansman Kredisi İpotek Tesis Masrafı - 477.90 TRY - -
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı6 - 747.73 TRY - -
DASK Poliçe Prim Tutarı9 - 192.00 TRY - -
Konut Sigortası Prim Tutarı10 - 597.00 TRY - -
İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları
Kredili Mevduat Hesabı Faiz Oranları Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Faiz Oranı**** - - - % 1.80
Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Gecikme Oranı**** - - - % 2.10
BSMV - - - % 10.00
KKDF - - - % 15.00

Konut Kredileri Faiz Oranları

Konut Kredileri Faiz Oranları
Standart Faiz Oranları Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
0-6 ay vadeli - - - % 3.79
7-12 ay vadeli - - - % 3.79
13-18 ay vadeli - - - % 3.79
19-24 ay vadeli - - - % 3.79
25-36 ay vadeli - - - % 3.79
37-48 ay vadeli - - - % 3.79
49-60 ay vadeli - - - % 3.79
61-84 ay vadeli - - - % 3.79
85-120 ay vadeli - - - % 3.79
Konut Kredileri Faiz Oranları
Standart Faiz Oranları - Diğer Masraflar Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Konut Sigortası Prim Tutarı10 - - - -
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı13 - - - -
Erken Ödeme Tazminatı - - - % 2.00
DASK Poliçe Prim Tutarı14 - 192.00 TRY - -
BSMV - - - % 0.00
KKDF - - - % 0.00
Konut Kredileri Faiz Oranları
Standart Faiz Oranları için 10 yıl vadeli 100.000 TRY tutarında konut kredisi örnek maliyet hesabı Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Faiz Oranı - - - % 3.79
Yıllık Toplam Maliyet7 - - - % 63.6499
Konut Sigortası Prim Tutarı10 - 597.00 TRY - -
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı13 - 5,641.34 TRY - -
Konut Finansmanı Tahsis Ücreti - - - % 0.50
Ekspertiz Ücreti**12 - 1,750.00 TRY - -
İpotek Tesis Masrafı - 477.90 TRY - -
DASK Poliçe Prim Tutarı14 - 192.00 TRY - -
KKDF/BSMV - 0.00 TRY - -

Taşıt Kredileri

Taşıt Kredileri
Standart Faiz Oranları Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
0-12 ay vadeli - - - % 3.79
7-12 ay vadeli - - - % 3.79
13-18 ay vadeli - - - % 3.79
19-24 ay vadeli - - - % 3.79
25-36 ay vadeli - - - % 3.79
37-48 ay vadeli - - - % 3.79
Taşıt Kredileri
Standart Faiz Oranları - Diğer Masraflar Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Kasko Poliçe Bedeli - - - -
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı6 - - - -
Trafik Sigortası17 - 1,500.00 TL - -
BSMV - - - % 10.00
KKDF - - - % 15.00
Taşıt Kredileri
Standart Faiz Oranları için 100.000 TRY ve 2 yıl vadeli taşıt kredisi örnek maliyet hesabı Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Taşıt Kredisi Tahsis Ücreti - 500.00 TRY - -
Kasko Poliçe Bedeli - - - -
Kredili Hayat Sigortası Prim Tutarı6 - - - -
Trafik Sigortası17 - 1,500.00 TL - -
Faiz Oranı - - - % 3.79
Yıllık Toplam Maliyet7 - - - % 78.5361

Konut ve Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), DASK ve konut sigortası primleri ortalama olarak alınmıştır. Konutun metrekaresi ve bulunduğu lokasyona bağlı olarak prim tutarları değişkenlik gösterebilir.Konut Sigortası ve Kredili Hayat Sigortasının teminat olarak tarafınızca tercih edilip edilmemesine göre faiz oranlarımız değişmektedir ve yukarıdaki tablolarda örnek olarak yer almaktadır.

Bankamız aracılığıyla gerçekleştireceğiniz Kredili Hayat Sigortası HSBC-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. işbirliği ile sunulmaktadır. HSBC Bank A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin acentesidir. Sigortaya ilişkin hizmetler Bankamız aracılığı ile sağlanabileceği gibi, diğer bir sigorta şirketinden de daini mürtehin HSBC olacak şekilde poliçe ibraz edilebilir.

HSBC Bank A.Ş.'nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.Tahsil edilen tüm işlem ücretleri üzerinden ayrıca %10 BSMV alınır. (Konut Kredileri ve Kendi Konutu İpotekli Bireysel Finansman Kredilerinde BSMV istisnası bulunmaktadır.)

*Konut finansmanı kapsamındaki kredilerin erken ödeme veya kapama işlemlerinde kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde ödenen tutarın %1'i, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2'si oranında erken ödeme tazminatı tahsil edilir.

**Ekspertiz ücreti ve işyeri kredisi poliçe tutarı, konutun/işyerinin lokasyonuna, tipine ve metrekare bilgisine göre farklılık göstermektedir.

*** Bankamız bireysel kredi değerlendirme ek belge ve teminat isteme, faiz oranlarında ve kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkı saklıdır.

**** 01 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli orandır.

1Konut finansmanı kredilerinde uygulanır, kredi kullandırımı ile tahsil edilir.Konut Finansmanı kredilerinde BSMV muafiyeti bulunmaktadır.

2Taşıt kredilerinde uygulanır, kredi kullandırımı ile tahsil edilir.

3İhtiyaç ve bireysel finansman kredilerinde uygulanır, kredi kullandırımı ile tahsil edilir. Kendi konut ipotekli bireysel finansman kredisinde ücret, BSMV'den muaftır.

4Ekspertiz ücreti; ekspertiz yapılan yerin lokasyonuna, tipine ve metrekare bilgisine göre farklılık göstermektedir. Ekspertiz ücretleri SPK tarafından yayınlanan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir. Yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlara KDV dahil olup , bilgi merkezi payı, yol ve harç tutarları dahil değildir. Konut kredileri ve ipotekli bireysel finansman kredilerinde ekspertiz ücreti BSMV'den muaftır. Birden fazla Expertiz raporu gereken kredilerde rapor sayısı kadar ücret tahsilatı yapılır.

5Bireysel Finansman Kredilerinde uygulanır, kredi kullanımı ile tahsil edili BSMV'den muaftır.

6Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), sigortalı yaşı 45, teminat bedeli 20.000 TRY, kredi vadesi 24 ay olan kredi için 1 yıllık ortalama prim tutarıdır. Toplam tutar kredi vadesi için (HSBC Vadesiz Hesaptan peşin veya HSBC Kredi Kartından) 9 taksit ile tahsil edilmektedir.

7KKDF/BSMV dahildir.

8Sadece kendi konutu ipotekli bireysel finansman kredileri için geçerlidir.

9130m2 ve adresi Esentepe/Şişli olan bir apartman dairesi için ortalama bir rakam belirtilmiştir.

10Konut Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), 130m2 bina değeri 110.000 TRY olan, adresi Esentepe/Şişli 3.kat bir apartman dairesi ve 1 yıllık poliçe süresi için ortalama prim tutarıdır.

11Kendi Konutu İpotekli Bireysel Finansman Kredileri

12Ortalama masraf tutarı belirtilmiştir.

13Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan),sigortalı yaşı 45, teminat bedeli 100.000 TRY,kredi vadesi 120 ay olan kredi için 1 yıllık ortalama prim tutarıdır. Toplam tutar kredi vadesi için (HSBC Vadesiz Hesaptan peşin veya HSBC Kredi Kartından 9 taksit ile tahsil edilmektedir.

14130m2 ve adresi Esentepe/Şişli 3.kat bir apartman dairesi için 1 yıllık ortalama prim tutarıdır.

15Konut finansmanı kapsamındaki kredilerin erken ara/taksit ödeme ve/veya kapama işlemlerinde kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde ödenen tutarın %1'i, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2'si oranında erken ödeme tazminatı tahsil edilir.Konut Finansmanı kredilerinde BSMV muafiyeti bulunmaktadır.

16Konut finansmanı kapsamındaki kredilerin erken ara/taksit ödeme ve/veya kapama işlemlerinde kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde ödenen tutarın %1'i, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2'si oranında erken ödeme tazminatı tahsil edilir.Konut Finansmanı kredilerinde BSMV muafiyeti bulunmaktadır.

17Yasal düzenlemeler kapsamında Zorunlu Trafik Sigortası'nın varlığı kontrol edilmektedir.

Hesap İşletim Ücreti

Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı kapsamında finansal tüketicilerden yurt içi şubelerde hesap işletim ücreti tahsil edilmemektedir.

Para Çekme Ücreti

Diğer Şubeden Para Çekme

Diğer Şubeden Para Çekme
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Yurtiçi Diğer Şubeden Para Çekme1 Şube 0 TRY - - Dahil Rutin

ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme

ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Yurtiçi Kartlarla Kendi ATM'lerinden Limit Üstü Para Çekme2 ATM % 1.5 5 TRY 15 TRY Dahil Rutin
Yurtiçi Kartlarla Yurtdışı Kendi ATM'lerinden Para Çekme ATM 5.5 TRY - - Hariç Rutin
Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATM'lerden Para Çekme1 ATM 0 TRY - - Dahil Rutin

HSBC Bank A.Ş.'nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BSMV bilgisi "Hariç" görünen ücret ve komisyonlar, %5 BSMV eklenerek tahsil edilir.

1Bu işlem için ücret tahsil edilmemektedir.

2HSBC ATM'lerinden 1.000 TRY'ye kadar günlük limit üstünde para çekimi yapılabilir.

Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti

EFT Gönderilmesi

EFT Gönderilmesi
Hesaptan - Hesaba/İsme/Kredi Kartına1 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Şube 7,79 TRY - - Hariç Rutin
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Şube 15,59 TRY - - Hariç Rutin
50.000 TRY üzeri Şube 155,94 TRY - - Hariç Rutin
Hesaptan - Hesaba/İsme/Kredi Kartına2 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Şube 11,68 TRY - - Hariç Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Şube 23,39 TRY - - Hariç Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Şube 233,92 TRY - - Hariç Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba/İsme/Kredi Kartına1 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY ATM 5,44 TRY - - Hariç Rutin
1.000,01 TRY - 50.000 TRY ATM 10,88 TRY - - Hariç Rutin
50.000 TRY üzeri ATM 77,97 TRY - - Hariç Rutin
Hesaptan - Hesaba/İsme/Kredi Kartına2 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY ATM 8,16 TRY - - Hariç Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY ATM 16,32 TRY - - Hariç Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri ATM 116,96 TRY - - Hariç Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba/İsme/Kredi Kartına1 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY İnternet 1,55 TRY - - Hariç Rutin
1.000,01 TRY - 50.000 TRY İnternet 3,11 TRY - - Hariç Rutin
50.000 TRY üzeri İnternet 38,98 TRY - - Hariç Rutin
Hesaptan - Hesaba/İsme/Kredi Kartına2 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY İnternet 2,32 TRY - - Hariç Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY İnternet 4,66 TRY - - Hariç Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri İnternet 58,47 TRY - - Hariç Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba/İsme/Kredi Kartına1 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Çağrı Merkezi 7,79 TRY - - Hariç Rutin
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Çağrı Merkezi 15,59 TRY - - Hariç Rutin
50.000 TRY üzeri Çağrı Merkezi 155,94 TRY - - Hariç Rutin
Hesaptan - Hesaba/İsme/Kredi Kartına2 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Çağrı Merkezi 11,68 TRY - - Hariç Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Çağrı Merkezi 23,39 TRY - - Hariç Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Çağrı Merkezi 233,92 TRY - - Hariç Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba/Kredi Kartına1 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Mobil Kanal 1,55 TRY - - Hariç Rutin
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Mobil Kanal 3,11 TRY - - Hariç Rutin
50.000 TRY üzeri Mobil Kanal 38,98 TRY - - Hariç Rutin
Hesaptan - Hesaba/Kredi Kartına2 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Mobil Kanal 2,32 TRY - - Hariç Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Mobil Kanal 4,66 TRY - - Hariç Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Mobil Kanal 58,47 TRY - - Hariç Rutin Dışı
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Hesaptan - Düzenli3 Şube 0 TRY - - Dahil Rutin
Hesaptan - Düzenli3 İnternet
Çağrı Merkezi
Mobil Kanal
0 TRY - - Dahil Rutin

İsme Gelen EFT Ödenmesi

İsme Gelen EFT Ödenmesi
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
İsme Gelen - İsme Ödeme4 Şube 0 TRY - - Dahil Rutin

EFT İadesi / Devri

EFT İadesi / Devri
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
-4 - 0 TRY - - Dahil Rutin

HAVALE

Havale Gönderilmesi

Havale Gönderilmesi
Kasadan - Hesaba5 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Şube 3,89 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Şube 7,79 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Şube 77,97 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Kasadan - TCKN İle - Hesaba6 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY ATM 2,72 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY ATM 5,44 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri ATM 38,98 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba/İsme7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Şube 3,89 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Şube 7,79 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Şube 77,97 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba/İsme7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY ATM 2,72 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY ATM 5,44 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri ATM 38,98 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba/İsme7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY İnternet 0,77 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY İnternet 1,55 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri İnternet 19,48 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba/İsme7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Çağrı Merkezi 3,89 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Çağrı Merkezi 7,79 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Çağrı Merkezi 77,97 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Mobil Kanal 0,77 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Mobil Kanal 1,55 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Mobil Kanal 19,48 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Hesaptan - Düzenli8 Şube 0 TRY - - Dahil Rutin
Hesaptan - Düzenli8 İnternet
Çağrı Merkezi
Mobil Kanal
0 TRY - - Dahil Rutin
Altın - Hesaba7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Şube 3,89 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Şube 7,79 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Şube 77,97 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Altın - Hesaba7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY ATM 2,72 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY ATM 5,44 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri ATM 38,98 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Altın - Hesaba7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY İnternet 0,77 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY İnternet 1,55 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri İnternet 19,48 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Altın - Hesaba7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Çağrı Merkezi 3,89 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Çağrı Merkezi 7,79 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Çağrı Merkezi 77,97 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
Altın - Hesaba7 Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
0 TRY - 1.000 TRY Mobil Kanal 0,77 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
1.000,01 TRY - 50.000 TRY Mobil Kanal 1,55 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
50.000 TRY üzeri Mobil Kanal 19,48 TRY - - Hariç Rutin/Rutin Dışı
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Altın - Düzenli9 İnternet
Çağrı Merkezi
0 TRY - - Dahil Rutin

İsme Gelen Havale Ödenmesi

İsme Gelen Havale Ödenmesi
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
İsme Gelen - İsme Gelen4 Şube 0 TRY - - Dahil Rutin

Havale İadesi / Devri

Havale İadesi / Devri
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
-4 - 0 TRY - - Dahil Rutin

SWIFT

Swift Gönderilmesi

SWİFT Gönderilmesi
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Hesaptan - Hesaba10 Şube % 0,135 112,25 TRY 200 TRY Hariç Rutin
Hesaptan - Hesaba11 Çağrı Merkezi 120 TRY - - Dahil Rutin
Hesaptan - Hesaba11 İnternet
Mobil Kanal
115 TRY - - Dahil Rutin

Swift Ödenmesi

Swift Ödenmesi
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Hesaba Gelen - Yurtdışı Bankadan4 Şube 0 TRY - - Dahil Rutin
Hesaba Gelen - Yurtiçi Bankadan / Yurtdışından 3. Banka Aracılığıyla4 Şube 0 TRY - - Dahil Rutin

Swift İadesi / Devri

Swift İadesi / Devri
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Swift İadesi12 Şube 40 USD - - Dahil Rutin

HSBC Bank A.Ş.'nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BSMV bilgisi "Hariç" görünen ücret ve komisyonlar, %5 BSMV eklenerek tahsil edilir.

Döviz hesaplardan yapılan para transferleri için ücretler TRY karşılığı döviz olarak tahsil edilir.

1Kıymetli maden EFT gönderimi yapılamamaktadır.

2Geç EFT. Hafta içi saat 16:00 - 17:00 arasında yapılan işlemler için geçerlidir. Kıymetli maden EFT gönderimi yapılamamaktadır.

3Şubeden sadece hesaba ve isme, internet, çağrı merkezi ve mobil kanaldan sadece hesaba ve kredi kartına düzenli EFT gönderimi yapılabilmektedir. Bu işlem için ücret tahsil edilmemektedir. Kıymetli maden düzenli EFT gönderimi yapılamamaktadır.

4Bu işlem için ücret tahsil edilmemektedir.

5Sadece farklı şubedeki farklı bir müşteri hesabına yapılabilir.

6Müşterinin kendi hesabına yaptığı transfer işlemlerinden ücret tahsil edilmez (aynı TCKN).

7Aynı şube içi hesaptan hesaba havale işleminden ve müşterinin kendi hesabına yaptığı işlemden ücret tahsil edilmez.

8Şubeden sadece hesaba ve isme, internet, çağrı merkezi ve mobil kanaldan sadece hesaba düzenli havale gönderimi yapılabilmektedir. Bu işlem için ücret tahsil edilmemektedir.

9Sadece hesaba düzenli havale gönderimi yapılabilmektedir. Bu işlem için ücret tahsil edilmemektedir.

10Ayrıca 140 TRY+BSMV swift işlem ücreti tahsil edilir. Swift işlemlerinden muhabir banka masrafı tahsil edilmektedir; gönderi sırasında seçilen masraf koduna göre, gönderilen tutardan tahsil edilerek alıcı bankaya iletilebilir. Ayrıca, alıcı banka tarafından da masraf tahsil edilebilir.

11Swift işlemlerinden muhabir banka masrafı tahsil edilmektedir; bu kanaldan sadece SHA masraf kodu ile gönderi yapılabildiği için, muhabir banka masrafı gönderilen tutardan tahsil edilerek alıcı bankaya iletilir. Ayrıca, alıcı banka tarafından da masraf tahsil edilebilir.

12Swift iade işlemlerinde, muhabir banka uygulamalarına bağlı olarak, muhabir banka masrafı tahsil edilebilmektedir.

Yıllık Üyelik Ücreti

Standart Kartlar

Standart Kartlar
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
Klasik - 206 TRY - - Dahil
Gold - 258 TRY - - Dahil
Platinum1 - 293 TRY - - Dahil
Uçuş ve Seyahat Kartları2 - 340 TRY - - Dahil

Temassız-NFC Kartlar

Temassız-NFC Kartlar
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
Klasik3 - 224 TRY - - Dahil
Gold4 - 270 TRY - - Dahil
Platinum5 - 304 TRY - - Dahil
Uçuş ve Seyahat Kartları2 - 340 TRY - - Dahil

Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti

Standart Kartlar

Standart Kartlar
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
Klasik - 97 TRY - - Dahil
Gold - 123 TRY - - Dahil
Platinum6 - 142 TRY - - Dahil
Üst Segment7 - 167 TRY - - Dahil

Temassız-NFC Kartlar

Temassız-NFC Kartlar
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
Klasik8 - 110 TRY - - Dahil
Gold9 - 133 TRY - - Dahil
Platinum10 - 146 TRY - - Dahil
Üst Segment7 - 167 TRY - - Dahil

Kart Yenileme Ücreti

Kredi Kartı

Kredi Kartı
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
-11 - 15 TRY - - Dahil

Nakit Avans Ücreti

Kendi Bankası

Kendi Bankası
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
Kendi Bankası % 1 - - Hariç
ATM % 1 - - Hariç

Yurtiçi Diğer Banka

Yurtiçi Diğer Banka
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
ATM % 3.50 + 0.50 TRY - - Hariç

Yurtdışı Diğer Banka

Yurtdışı Diğer Banka
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi
ATM % 1 - - Hariç

Alışveriş Kredi Faizi**

Alışveriş Kredi Faizi**
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Aylık Alışveriş Kredi Faizi (TRY) - - - % 1.80
Aylık Alışveriş Kredi Faizi (USD) - - - % 1.44

Nakit Çekme Kredi Faizi**

Nakit Çekme Kredi Faizi**
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Aylık Nakit Çekme Kredi Faizi (TRY) - - - % 1.80
Aylık Nakit Çekme Kredi Faizi (USD) - - - % 1.44

Gecikme Faiz Oranı**

Gecikme Faiz Oranı**
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Aylık Gecikme Faiz Oranı (TRY) - - - % 2.10
Aylık Gecikme Faiz Oranı (USD) - - - % 1.74

Taksitli ÇatPara**

Taksitli ÇatPara
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Aylık Dönemsel Taksitli Nakit Çekme Kredi Faizi **(TRY - - - % 1.80

Alo Taksit**

Alo Taksit
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
Alo Taksit Faiz Oranı** (TRY) - - - % 1.80

Diğer

Diğer
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV - - - % 5.00
KKDF - - - % 15.00

**Tabloda yer alan kredi kartı faiz oranları aylık olup, 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerlidir. Faiz oranlarına BSMV ve KKDF dahil değildir.

Ödenmesi gereken asgarî tutar, dönem borcunun yüzde yirmisi olarak uygulanacaktır.

Aynı yönetmelik değişikliği gereğince, 9 Ekim 2013 itibariyle bir takvim yılı içerisinde 3 defa dönem borcunuzun asgari tutarının ödenmemesi halinde HSBC kredi kart(lar)ınız dönem borcunuzun tamamının ödenmesine kadar limit artışı ve nakit kullanımına kapatılacak, üst üste 3 defa asgari tutarın ödenmemesi halinde bunlara ek olarak mal ve hizmet alımına kapatılacaktır.

Aksi belirtilmediği takdirde kredi kartlarımız ilk yıldan itibaren ücretlidir.

Premier/Premier Miles Kredi Kartı avantajları HSBC Premier müşterilerine özeldir. Premier Miles avantajları asıl kartlar için 340 TRY, ek kartlar için 167 TRY program ücreti karşılığında geçerlidir. Premier müşteri statüsünün sona ermesi halinde Premier/Premier Miles avantajları sona erer. HSBC Premier Kredi Kartı yıllık 293 TRY Premier ek kredi kartları ise yıllık 142 TRY olarak ücretlendirilir ve tekrar Premier müşteri statüsüne geçilmediği takdirde kartlar yenilenirken HSBC Platinum Kredi Kartı olarak yenilenir ve Premier Miles puanların NakitPuan olarak karşılığı Platinum karta aktarılır.

HSBC Bank A.Ş.'nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tahsil edilen lem ücretleri üzerinden ayrıca SMV alınır.Kredi Kartınız ile Yurtdışı orijinal para birimi USD hariç diğer para birimleri ile yapılan tüm harcama ve nakit çekim işlemleriniz, işlemin yapıldığı para birimi fark etmeksizin, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD'ye çevrilerek bankamıza iletilir. Banka'mıza bu kuruluşlardan iletilen USD işlem tutarını TRY'ye çevirmek için kullanılacak kur olarak, işlem kaydının Banka'mıza ulaştığı tarihteki Banka'mız Döviz Satış kurunun %2'ye kadar fazlası kullanılır ve TRY olarak ekstrenize yansıtılır. Yurtdışı kredi kartı işleminizin bankamıza ulaştığı tarih hafta sonu veya tatil günü ise, işlem tarihinden önceki son işgünü Banka'mız Döviz satış kurunun %2'ye kadar fazlası kullanır.

1Advance Asıl Kredi Kartı ücreti 293 TRY'dir.

2Premier Miles Asıl Kart Program ücretidir.

3Hızz Standart Asıl Kart ücretidir. Hızz Üniversiteli Asıl Kart ücreti 123 TRY'dir.

4Hızz Gold Asıl Kart ücretidir.

5Hızz Platinum Asıl Kart ücretidir. Advance Asıl Kredi Kartı ücreti 293 TRY'dir.

6Advance Ek Kredi Kartı ücreti 133 TRY'dir.

7Premier Miles Ek Kart Program ücretidir.

8Hızz Standart Ek Kart ücretidir.

9Hızz Gold Ek Kart ücretidir.

10Hızz Platinum Ek Kart ücretidir. Advance Ek Kredi Kartı ücreti 133 TRY'dir.

11Kanal ayrımı olmaksızın, iki defadan fazla kayıp/çalıntı nedeniyle yenileme yapıldığı takdirde alınmaktadır.

Kiralık Kasa Ücreti

Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan

Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Büyük Kasa1 - 494 TRY - - Hariç Rutin
Orta Kasa1 - 362 TRY - - Hariç Rutin
Küçük Kasa1 - 305 TRY - - Hariç Rutin

Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti

Özel Hizmetler

Özel Hizmetler
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Özel Ürün Ve Hizmetler - İleri Güvenlik Araçları2 - 0 TRY - - Dahil Rutin
Özel Ürün Ve Hizmetler - Acil Nakit Çekim Hizmeti3 - 20 USD - - Dahil Rutin
Özel Raporlar - KKB Raporu (FİNDEKS) İnternet 5 TRY - - Dahil Rutin

Fatura Ödeme Ücreti

Fatura Ödeme / Kurum Ödeme - Anlık Ödemeler

Fatura Ödeme / Kurum Ödeme - Anlık Ödemeler
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
-4 - % 2.50 1 TRY - Dahil Rutin

Fatura Ödeme / Kurum Ödeme - Düzenli Ödemeler

Fatura Ödeme / Kurum Ödeme - Düzenli Ödemeler
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
-5 - 0 TRY - - Dahil Rutin

SGK Prim Ödemeleri - Anlık Ödemeler

SGK Prim Ödemeleri - Anlık Ödemeler
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
- - % 2.35 - - Dahil Rutin

Telefon Operatörleri Ödemelerine Aracılık

SGK Prim Ödemeleri - Anlık Ödemeler
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
-6 - % 2.50 1 TRY - Dahil Rutin

Arşiv - Araştırma Ücreti

Mevduat Araştırma

Mevduat Araştırma
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Referans - Mektubu7 - 60 TRY - - Hariç Rutin
Hesap Özeti Verilmesi5 - 0 TRY - - Dahil Rutin
Hesap Araştırma Talebi - 50 TRY - - Hariç Rutin

Borcu Yoktur Yazısı Verilmesi

Borcu Yoktur Yazısı Verilmesi
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
-5 - 0 TRY - - Dahil Rutin

Onaya Bağlı Bildirim

Mevduat / Katılım Fonu Hesap Özeti Gönderilmesi

Mevduat / Katılım Fonu Hesap Özeti Gönderilmesi
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
-8 - 0 TRY - - Dahil Rutin

Bildirim Ücretleri

Bildirim Ücretleri
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
-9 - 8.25 TRY - - Dahil Rutin

Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti

Sorgulama Ücreti

Bakiye Sorgulama Ücreti
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Bakiye Sorma - Kredi Kart Limit ve Borç Sorma
Yurtiçi
- 0.27 TRY - - Dahil Rutin

Para Çekme Ücreti

Bildirim Ücretleri
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Para Çekme - Yurtiçi - 1.05 TRY + % 1.15 - - Dahil Rutin
Para Çekme - Yurtdışı - 5.5 TRY - - Hariç Rutin

Para Yatırma Ücreti

Bildirim Ücretleri
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Para Yatırma-
Kredi Kart Borç Ödeme
Yurtiçi
- 1.05 TRY + % 1.15 - - Dahil Rutin

Teminat Mektubu

Teminat Mektubu
İşlem Tipi Kanal Ücret / Komisyon Asgari
Tutar
Azami
Tutar
BSMV Bilgisi Rutin / Rutin Dışı
Teminat Mektubu - Komisyon Şube % 4 250 TRY - Hariç -

HSBC Bank A.Ş.'nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BSMV bilgisi "Hariç" görünen ücret ve komisyonlar, % 5 BSMV eklenerek tahsil edilir.

1İlk açılışta hesaptan 300 TRY depozito tahsil edilir.

2İnternet ve Telefon Bankacılığı'ndan Güvenli Anahtar başvurusu.

3HSBC'nin hizmet verdiği ülkelerde, sadece HSBC Grup Banka müşterilerine verilen bir hizmettir.

4Kredi kartından yapılan tek seferlik (online) tüm fatura ödemelerinden asgari tutar 1 TRY olmak üzere %2,5 işlem ücreti alınır. Şubeden nakit ya da hesaptan yapılan tek seferlik Superonline/TTNET ADSL/Digiturk fatura tahsilatlardan 1 TRY işlem ücreti alınır. Düzenli fatura ödeme işlemlerinden ücret tahsil edilmez.

5Bu işlem için ücret tahsil edilmemektedir.

6Kredi kartından yapılan tek seferlik (online) tüm fatura ödemelerinden asgari tutar 1 TRY olmak üzere %2,5 işlem ücreti alınır. Şubeden nakit ya da hesaptan yapılan tek seferlik Turkcell/Türk Telekom fatura tahsilatlarından 1 TRY, Vodafone fatura tahsilatın ise 1,8 TRY işlem ücreti alınır. Düzenli fatura ödeme işlemlerinden ücret tahsil edilmez.

7Müşteriye şubede referans mektubu teslim ücretidir. Müşteriye yerinde referans mektubu teslimi için 85 TRY+BSMV ücret tahsil edilir.

8Aylık Finansal Bilgileriniz posta yolu ile basılı ekstre gönderim ücretidir.

9 29.06.2022 tarihinden geçerli Kredili Mevduat Hesabı posta yolu ile basılı ekstre gönderim ücretidir. BSMV dahildir.

Yatırımcı Hesabı Açma Ve Bakım Hizmetleri - MKK Ücretleri

Yatırımcı Hesabı Açma Ve Bakım Hizmetleri - MKK Ücretleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Hesap Açma Ücreti - 3,47 TRY - - Hariç
Yatırımcı Sicil Numarası Ve Şifre Gönderimi Ücreti1 - 10,89 TRY - - Hariç
Hesap Bakım Ücreti2 (Aylık) - 0,64 TRY - - Hariç

Yatırım Fonu - MKK Ücretleri

Yatırım Fonu - MKK Ücretleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonu Payları Saklama Ücreti3 - - - % 0.005 Hariç
Diğer Yatırım Fonları Saklama Ücreti3 - - - % 0.01 Hariç
Yatırım Fonu Payı Alım Satım İşlemleri Ücreti4 - - - % 0.00075 Hariç

Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları - MKK Ücretleri

Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları - MKK Ücretleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Saklama Ücreti - - - % 0.005 Hariç
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Kuponları Saklama Ücreti - - - % 0.0005 Hariç

Hak Kullanım Hizmetleri - MKK Ücretleri

Hak Kullanım Hizmetleri - MKK Ücretleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarına Katılım Ücreti - Borsada İşlem Gören Nitelikte5 - - - % 0.025 Hariç
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarına Katılım Ücreti - Borsa İşlem Göremeyen Nitelikte5 - - - % 0.01 Hariç
Sermaye Azaltımı Ücreti - Borsada İşlem Gören Nitelikte6 - - - % 0.025 Hariç
Sermaye Azaltımı Ücreti - Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte6 - - - % 0.01 Hariç

Nakit Ödeme Hizmetleri - MKK Ücretleri

Nakit Ödeme Hizmetleri - MKK Ücretleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Temettü Ödeme Ücreti - Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Hisse Senetleri7 - - - % 0.025 Hariç
Temettü Ödeme Ücreti - Borsada İşlem Görmeyen Nitelikte Hisse Senetleri7 - - - % 0.005 Hariç

Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Transfer Hizmetleri - MKK Ücretleri

Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Transfer Hizmetleri - MKK Ücretleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Üyelerarası Menkul Kıymet Transferi Ücreti - 1,25 TRY - - Hariç
Üye İçi Hesaplararası Menkul Kıymet Transfer Ücreti - 0,25 TRY - - Hariç
BIST'te Gerçekleşen Hisse Senedi, Varant, ÖSBA, VDMK, VTMK, BYF, Kira Sertifikası Alım Satım İşlemlerine İlişkin Kayıt Ücreti - 0,02 TRY - - Hariç
Borsada İşlem Göremeyen Nitelikten Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Paya Dönüşüm Ücreti8 - 5,00 TRY - - Hariç

HB/DT Eurobond Diğer Bankaya Devir

HB/DT Eurobond Diğer Bankaya Devir
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
HB/DT Eurobond Diğer Bankaya Devir Ücreti 25,00 TRY 250,00 TRY - % 1.00 Hariç

Hisse Senedi - MKK Ücretleri

Hisse Senedi - MKK Ücretleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti9 - - - % 0.0065 Hariç
Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti10 - - - % 0.0075 Hariç
Borsa Yatırım Fonları (BYF) ve Varantlar Saklama Ücreti - - - % 0.0065 Hariç

Hisse Senedi

Hisse Senedi
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Telefon Bankacılığı-Hisse Senedi Alım / Satım Komisyonu - - - % 0.20 Hariç
İnternet Bankacılığı-Hisse Senedi Alım / Satım Komisyonu - - - % 0.20 Hariç
Hisse Senedi Emir İptal Komisyonu - - - % 0.125 Hariç
Sermaye Arttırım ve Temettü Komisyonları - - - % 0.025 Hariç

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
VIOP Alım / Satım Komisyonu - - - % 0.10 Hariç

Bono / Tahvil

Bono / Tahvil
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
HB/DT Alım / Satım Komisyonu - - - % 1.00 Hariç
BIST Aracılık Komisyonu - - - % 0.20 Hariç
Şube - İhale Komisyonu - - - % 0.20 Hariç

Eurobond

Eurobond
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Eurobond Alım / Satım Komisyonu - - - % 1.00 Hariç
Eurobond İhale Komisyonu - - - % 1.00 Hariç

Menkul Kıymet İşlemleri - Diğer

Menkul Kıymet İşlemleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Menkul Kıymet Virman Ücreti - - - - Hariç
Yatırım Hesap Özeti Posta Gönderim Ücreti11 - 12,66 TRY - - Dahil

Yatırım Fonu

Yatırım Fonu
Yıllık Yönetim Ücreti Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
HSA-HSBC Portföy Değişken Fon - - - % 2.50 Hariç
HSL-HSBC Portföy Para Piyasası Fonu - - - % 1.25 Hariç
HBF-HSBC Portföy Altın Fonu - - - % 1.80 Hariç
HVS-HSBC Portföy Hisse Senedi Yoğun Fon - - - % 2.50 Hariç
HBU-HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon - - - % 1.00 Hariç
HST-HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu - - - % 2.19 Hariç
HPD-HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon - - - % 1.53 Hariç
HPT-HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu - - - % 2.37 Hariç
HOA-HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon - - - % 1.75 Hariç
HOY-HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu - - - % 2.01 Hariç
HPO-HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon - - - % 1.53 Hariç
HMG-HSBC Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) - - - % 2.50 Hariç
HMS-HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Fonu (Hisse Senedi Yoğun) - - - % 2.00 Hariç
HDB-HSBC Portföy 1. Serbest (Döviz) Fon - - - % 1.00 Hariç
HGC-HSBC Portföy 2. Serbest (Döviz) Fon - - - % 0.75 Hariç
HFV-HSBC Portföy 3. Serbest (Döviz) Fon - - - % 1.00 Hariç

Yukarıda belirtilen ücretlere % 5 BSMV ilave edilir. Hesaplama sıklığı günlük veya yıllık olarak belirtilen tüm ücretlerin tahsilatı aylık olarak yapılır. Tabloda yer alan ücret ve komisyonlar, MKK Ücret Esasları baz alınarak oluşturulmuş olup HSBC'nin söz konusu ücret ve komisyonlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1Yatırımcı Sicil Numarası Ve Şifre Gönderimi Ücreti, Müşteri Talebi ve portföy değeri ilk kez 10.000.-TRY nın üstüne çıktığında MKK tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

2Hesap Bakım Ücreti, Saklama bakiyelerinin piyasa degeri 1000 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,0213754464 TL hesap bakim ücreti alinir. Aylık 0,64 TL'dir.

3Yatırım Fonu Saklama Ücreti, Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonlarından pay adedi ile pay fiyatının çarpımı ile belirlenen değer üzerinden yıllık Yüzbinde 5; diğer yatırım fonu paylarından Pay adedi ile pay fiyatının çarpımı ile belirlenen değer üzerinden yıllık Onbinde 1 alınır.

4Yatırım Fonu Payı Alım Satım İşlemleri Ücreti, İşlem tutarı üzerinden on binde 0,075 olarak alınır.

5Bedelli Ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarına Katılım Ücreti, Borsada işlem görebilir nitelikte hisse senetlerinin sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri üzerinden Onbinde 2,5; Borsada işlem göremeyen nitelikte hisse senetlerinin sermaye artırımdan alınan payların nominal değeri üzerinden Onbinde 1 alınır.

6Sermaye Azaltımı Ücreti, Borsada işlem görebilir nitelikte hisse senetlerinin sermaye azaltım işlemlerinde azaltılan kısmın piyasa değeri üzerinden Onbinde 2,5 ; Borsada işlem göremeyen nitelikte hisse senetlerinin sermaye azaltım işlemlerinde azaltılan kısmın nominal değeri üzerinden Onbinde 1 alınır.

7Temettü Ödeme Ücreti, Borsada işlem görebilir nitelikte hisse senedi payları için ödenen tutar üzerinden Onbinde 2,5; Borsada işlem görmeyen nitelikte hisse senedi payları için Yüzbinde 5 alınır.

8Borsada İşlem Görmeyen Nitelikten Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Paya Dönüşüm Ücreti, Azami tutar 5 TRY olarak belirlenmiştir.

9Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti, piyasa değeri üzerinden alınır.

10Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti, Nominal değer ile piyasa değerinden düşük olanı üzerinden yıllık Yüzbinde 7,5 alınır.

11E-posta ile yapılan gönderimlerden ücret tahsil edilmemektedir.

BIST, 27.01.2017 Onay tarihli ve 2017/10 Sayılı duyurusu istinaden;

  • Sürekli işlem yönteminde cari fiyat seviyesinin dışında kalan fiyat seviyelerinde emrin tamamen iptal edilmesi, fiyatının kötüleştirilmesi veya emir miktarının azaltılması durumlarında her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen/fiyatı kötüleştirilen emrin tamamının TRY hacmi üzerinden 0,1 bps ( 0,1/10000 )ücret alınır.
  • Seansın tek fiyatlı bölümlerinde emrin tamamen iptal edilmesi, fiyatının kötüleştirilmesi veya emir miktarının azaltılması durumlarında her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen/fiyatı kötüleştirilen emrin tamamının TRY hacmi üzerinden 0,125 bps (0,125/10000 ) ücret alınır.
  • Sürekli işlem yönteminde cari fiyat seviyesindeki emirlerde fiyat kötüleştirme, miktar azaltma ve iptal ücretleri gerçekleştirildikleri sürelere göre farklı hesaplanmaktadır. Üç kademede yapılan hesaplamada emirlerin sisteme iletilmesini veya emir üzerinde yapılan en son değişikliği takiben;
  • 5 saniyeye kadar gerçekleştirilenler için (beşinci saniye dâhil) 0,625 bps, ( 0,625 /10000 )
  • 6 saniye ile 10 saniye arasında gerçekleştirilenler için (onuncu saniye dâhil) 0,375 bps, (0,375/10000) ücret tahakkuk ettirilir.
  • Birincil Piyasadaki halka arzlarda sabit ve değişken fiyattan talep toplama yöntemlerinde gerçekleştirilen emir iptali, fiyat kötüleştirme, miktar azaltımı için ücret oranı 0,125 bps (0,125/10000)'dir.

Bankamız Çekleri

Bankamız Çekleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
TRY/YP Çek Tahsil Ücreti Aynı Şube Çeki - - - - -
TRY/YP Çek Tahsil Ücreti Farklı Şube Çeki - 30,00 TRY - - Hariç
Bloke Çek Düzenleme Ücreti1 - 30,00 TRY - - Hariç
Bloke Çek Ödeme Ücreti - 30,00 TRY - - Hariç
Yurtiçi Bankalardan Tahsile Gelen Dövizli Çek Ücreti 40,00 TRY 400,00 TRY - % 0.40 Hariç
Yurtdışı Bankalardan Tahsile Gelen Dövizli Çek Ücreti 40,00 TRY 400,00 TRY - % 0.40 Hariç
Çek İade Ücreti2 - 13,00 TRY - - Hariç
Çek Düzeltme Hakkı - 30,00 TRY - - Hariç
Gişeden Karşılıksız Çek Bildirim - 50,00 TRY - - Hariç

Diğer Banka Çekleri

Diğer Banka Çekleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Yurtdışı Bankalar Üzerine Keşideli YP Çeklerin Tahsile Gönderim Ücreti* 40,00 TRY 400,00 TRY - % 0.20 Hariç
Yurtdışı Özel Gönderi (Kurye) Ücreti - 80,00 TRY - - Hariç
Yurtiçi Bankalar Üzerine Keşideli YP Çeklerin Tahsile Gönderim Ücreti 40,00 TRY 400,00 TRY - % 0.20 Hariç
Şehiriçi/Şehirdışı TRY Çek Tahsil Ücreti - 25,00 TRY - - Hariç

Senet İşlemleri

Senet İşlemleri
  Asgari
Tutar
Azami
Tutar
Asgari
Oran (%)
Azami
Oran (%)
BSMV Bilgisi
Şehiriçi Senet Tahsil Ücreti - 30,00 TRY - - Hariç
Şehirdışı Senet Tahsil Ücreti - 30,00 TRY - - Hariç
İşlemsiz Senet İadesi Ücreti - 30,00 TRY - - Hariç
Senet Protesto3 - 0 TRY - - Hariç
Senet Protestosu Kaldırma - 40,00 TRY - - Hariç

*Diğer banka dövizli çek tahsilinde ayrıca ''Yurt dışı Özel Gönderi Ücreti'' (Kurye Masrafı) alınır. USD çekler için HSBC NY masraf tutarı 45 USD olup HSBC haricinde keşideci bir banka sözkonusu ise bu bankanın ilave masrafları da ayrıca tahsil edilmektedir.

HSBC Bank A.Ş.'nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BSMV bilgisi "Hariç" görünen ücret ve komisyonlar, % 5 BSMV eklenerek tahsil edilir.

1Ayrıca sayfa başına değerli kağıt bedeli-deprem vergisi alınır.

2Tahsile verilen çeklerin bankadan iade istenmesi durumunda yapılan işlem karşılığında alınan ücrettir.

3Bu işlem için bankamız tarafından bir ücret tahsil edilmez ancak ödenmeyen senetlerin noterde protesto ettirilmesi amacıyla ortaya çıkan noter ücreti müşteriye aynen yansıtılır.

Ticari ürün ve hizmet ücretleri için Ticari ürün ve hizmet ücretleri içintıklayınız.