Ana içeriğin başı


HSBC Bank A.Ş.’nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HSBC Bank A.Ş.’nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

*HSBC ATM'lerinden 1.000 TL'ye kadar günlük limit üstünde para çekimi yapılabilir. 

**Tabloda yer alan kredi kartı faiz oranları aylık olup, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

Ödenmesi gereken asgarî tutar, dönem borcunun yüzde otuzu; yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkı olarak uygulanacaktır.

Aynı yönetmelik değişikliği gereğince, 9 Ekim 2013 itibariyle bir takvim yılı içerisinde 3 defa dönem borcunuzun asgari tutarının ödenmemesi halinde HSBC kredi kart(lar)ınız dönem borcunuzun tamamının ödenmesine kadar limit artışı ve nakit kullanımına kapatılacak, üst üste 3 defa asgari tutarın ödenmemesi halinde bunlara ek olarak mal ve hizmet alımına kapatılacaktır.

Aksi belirtilmediği takdirde kredi kartlarımız ilk yıldan itibaren ücretlidir.

Premier/Premier Miles Kredi Kartı avantajları HSBC Premier müşterilerine özeldir. Premier Miles avantajları asıl kartlar için 196 TL, ek kartlar için 97 TL program ücreti karşılığında geçerlidir. Premier müşteri statüsünün sona ermesi halinde Premier/Premier Miles avantajları sona erer. HSBC Premier Kredi Kartı yıllık 169 TL Premier ek kredi kartları ise yıllık 83 TL olarak ücretlendirilir ve tekrar Premier müşteri statüsüne geçilmediği takdirde kartlar yenilenirken HSBC Platinum Kredi Kartı olarak yenilenir ve Premier Miles puanların NakitPuan olarak karşılığı Platinum karta aktarılır.

Kredi kartı başvurunuzun değerlendirilebilmesi için geliriniz 500 TL ve üzerinde olmalıdır.

HSBC Bank A.Ş.’nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tahsil edilen tüm işlem ücretleri üzerinden ayrıca %5 BSMV alınır.Kredi Kartınız ile Yurtdışı orijinal para birimi USD hariç diğer para birimleri ile yapılan tüm harcama ve nakit çekim işlemleriniz, işlemin yapıldığı para birimi fark etmeksizin, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD'ye çevrilerek bankamıza iletilir. Banka’mıza bu kuruluşlardan iletilen USD işlem tutarını TL'ye çevirmek için kullanılacak kur olarak, işlem kaydının Banka’mıza ulaştığı tarihteki Banka’mız Döviz Satış kurunun %2‘ye kadar fazlası kullanılır ve TL olarak ekstrenize yansıtılır. Yurtdışı kredi kartı işleminizin bankamıza ulaştığı tarih hafta sonu veya tatil günü ise, işlem tarihinden önceki son işgünü Banka’mız Döviz satış kurunun %2’ye kadar fazlası kullanır.

Yukarıda belirtilen ücretlere % 5 BSMV ilave edilir. Hesaplama sıklığı günlük veya yıllık olarak belirtilen tüm ücretlerin tahsilatı aylık olarak yapılır. Tabloda yer alan ücret ve komisyonlar, MKK Ücret Esasları baz alınarak oluşturulmuş olup HSBC'nin söz konusu ücret ve komisyonlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1Yatırımcı Sicil Numarası Ve Şifre Gönderimi Ücreti, Müşteri Talebi ve portföy değeri ilk kez 10.000.-TL nın üstüne çıktığında MKK tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

2Hesap Bakım Ücreti, Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,00924 TL alınır, tahsilatı aylık yapılır.

3Yatırım Fonu Saklama Ücreti, Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonlarından pay adedi ile pay fiyatının çarpımı ile belirlenen değer üzerinden yıllık Yüzbinde 5; diğer yatırım fonu paylarından Pay adedi ile pay fiyatının çarpımı ile belirlenen değer üzerinden yıllık Onbinde 1 alınır.

4Yatırım Fonu Payı Alım Satım İşlemleri Ücreti, İşlem tutarı üzerinden Yüzbinde 1 olarak alınır.

5Bedelli Ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarına Katılım Ücreti, Borsada işlem görebilir nitelikte hisse senetlerinin sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri üzerinden Onbinde 2,5; Borsada işlem göremeyen nitelikte hisse senetlerinin sermaye artırımdan alınan payların nominal değeri üzerinden Onbinde 1 alınır.

6Sermaye Azaltımı Ücreti, Borsada işlem görebilir nitelikte hisse senetlerinin sermaye azaltım işlemlerinde azaltılan kısmın piyasa değeri üzerinden Onbinde 2,5 ; Borsada işlem göremeyen nitelikte hisse senetlerinin sermaye azaltım işlemlerinde azaltılan kısmın nominal değeri üzerinden Onbinde 1 alınır.

7Temettü Ödeme Ücreti, Borsada işlem görebilir nitelikte hisse senedi payları için ödenen tutar üzerinden Onbinde 2,5; Borsada işlem görmeyen nitelikte hisse senedi payları için Yüzbinde 5 alınır.

8Borsada İşlem Görmeyen Nitelikten Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Paya Dönüşüm Ücreti, Azami tutar 5 TL olarak belirlenmiştir.

9Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti, piyasa değeri üzerinden alınır.

10Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti, Nominal değer ile piyasa değerinden düşük olanı üzerinden yıllık Yüzbinde 7,5 alınır.

BIST, 27.01.2017 Onay tarihli ve 2017/10 Sayılı duyurusu istinaden;

  • Sürekli işlem yönteminde cari fiyat seviyesinin dışında kalan fiyat seviyelerinde emrin tamamen iptal edilmesi, fiyatının kötüleştirilmesi veya emir miktarının azaltılması durumlarında her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen/fiyatı kötüleştirilen emrin tamamının TL hacmi üzerinden 0,1 bps ( 0,1/10000 )ücret alınır.
  • Seansın tek fiyatlı bölümlerinde emrin tamamen iptal edilmesi, fiyatının kötüleştirilmesi veya emir miktarının azaltılması durumlarında her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen/fiyatı kötüleştirilen emrin tamamının TL hacmi üzerinden 0,125 bps (0,125/10000 ) ücret alınır.
  • Sürekli işlem yönteminde cari fiyat seviyesindeki emirlerde fiyat kötüleştirme, miktar azaltma ve iptal ücretleri gerçekleştirildikleri sürelere göre farklı hesaplanmaktadır. Üç kademede yapılan hesaplamada emirlerin sisteme iletilmesini veya emir üzerinde yapılan en son değişikliği takiben;
  • 5 saniyeye kadar gerçekleştirilenler için (beşinci saniye dâhil) 0,625 bps, ( 0,625 /10000 )
  • 6 saniye ile 10 saniye arasında gerçekleştirilenler için (onuncu saniye dâhil) 0,375 bps, (0,375/10000) ücret tahakkuk ettirilir.
  • Birincil Piyasadaki halka arzlarda sabit ve değişken fiyattan talep toplama yöntemlerinde gerçekleştirilen emir iptali, fiyat kötüleştirme, miktar azaltımı için ücret oranı 0,125 bps (0,125/10000)’dir.

* Diğer banka dövizli çek tahsilinde ayrıca ''Yurt dışı Özel Gönderi Ücreti'' (Kurye Masrafı) alınır. USD çekler için HSBC NY masraf tutarı 45 USD olup HSBC haricinde keşideci bir banka sözkonusu ise bu bankanın ilave masrafları da ayrıca tahsil edilmektedir.

HSBC Bank A.Ş.’nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HSBC Bank A.Ş.’nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

HSBC Bank A.Ş.’nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 *Bu sayfada ilan edilen bilgiler sadece bilgi amaçlı olup, önceden bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir niteliktedir.

Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyaridir. Kredili Hayat Sigortasının teminat olarak tarafınızca tercih edilip edilmemesine göre faiz oranlarımız değişmektedir ve yukarıdaki tablolarda örnek olarak yer almaktadır.

Bankamız aracılığıyla gerçekleştireceğiniz Kredili Hayat Sigortası HSBC-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. işbirliği ile sunulmaktadır. HSBC Bank A.Ş. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin acentesidir. Sigortaya ilişkin hizmetler Bankamız aracılığı ile sağlanabileceği gibi, diğer bir sigorta şirketinden de daini mürtehin HSBC olacak şekilde poliçe ibraz edilebilir.

HSBC Bank A.Ş.’nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.Tahsil edilen tüm işlem ücretleri üzerinden ayrıca %5 BSMV alınır. (Konut Kredileri ve Kendi Konutu İpotekli Bireysel Finansman Kredilerinde BSMV istisnası bulunmaktadır.)

*Konut finansmanı kapsamındaki kredilerin erken ödeme veya kapama işlemlerinde kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde ödenen tutarın %1'i, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2'si oranında erken ödeme tazminatı tahsil edilir.

**Ekspertiz masrafı ve işyeri kredisi poliçe tutarı, konutun/işyerinin lokasyonuna, tipine ve metrekare bilgisine göre farklılık göstermektedir.

*** Bankamız bireysel kredi değerlendirme ek belge ve teminat isteme, faiz oranlarında ve kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkı saklıdır.
**** 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli orandır. 

HSBC Bank A.Ş.’nin yasal düzenlemeler kapsamında, belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Direkt Bankacılık Kanalları'nda, döviz hesaplardan yapılan para transferleri için ücretler TL karşılığı döviz olarak tahsil edilir.

*Geç EFT ücreti, ilgili kanaldan 16:00-17:00 saatleri arasında yapılan işlemler için geçerlidir.