Ana içeriğin başı

Türkiye'deki tüm yerli ve yabancı bankalarda açtırılan mevduat hesapları bu kapsama dahil midir?

Tasarruf mevduatı hesapları ile ilgili sigorta uygulamasından, Türkiye'de mevduat kabulüne yetkili yerli ve yabancı 36 bankada, kişiler tarafından açtırılan tasarruf mevduatı hesapları, belirlenmiş sınırlar içinde yararlanabilmektedir.

Aynı bankanın bir veya birden fazla şubesinde açılmış mevduat hesapları için 200.000 TL nasıl hesaplanmaktadır?

Sigorta kapsamında bulunan mevduatın tutarı hesaplanırken, kişinin bir bankanın (Türkiye'de mevduat toplamaya yetkili yerli veya yabancı) aynı veya farklı şubelerindeki hesaplarının tutarları toplamı dikkate alınmaktadır. Belirlenen 200.000 TL'lik sınır, bir veya birden fazla şubede açtırılmış olan tasarruf mevduatı hesaplarının faizli toplamı ile karşılaştırılır.

Örneğin: 

(A)'nın, bir bankanın farklı iki şubesinde açtırmış olduğu tasarruf mevduatı hesaplarının toplamı (o güne kadar işlemiş faizleri dahil) 210.000,00 TL ise, bu tutarın ancak 200.000 TL'lik kısmı garanti kapsamında olacaktır.

Bunun yanı sıra, hesap sahiplerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödeme yapılacak mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibariyle mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, söz konusu tarih itibariyle mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasınca uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı, 200.000 TL'lik sınır içinde kalsa dahi sigorta kapsamında değildir.

Açılmış döviz ve altın mevduat hesapları için nasıl bir yöntem uygulanmaktadır?

Döviz mevduat hesaplarındaki dövizin, bankanın bankacılık işlemleri yapma yetkisinin kaldırıldığı tarihte T.C Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan ve mevduat niteliğindeki altın depo hesaplarındaki altının yine bankanın bankacılık yapma yetkisinin kaldırıldığı tarihte İstanbul Altın Borsasındaki kapanış fiyatından 200.000 TL'ye kadar olan kısımları, sigorta kapsamında bulunmaktadır.

Farklı bankalarda açılmış mevduat hesapları için 200.000 TL nasıl uygulanmaktadır?

Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatı için 15.02.2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan 200.000 TL'lik sınır, bankalar için ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Bir kişinin farklı iki bankada açtırdığı iki tasarruf mevduatı hesabının her biri ayrı ayrı 200.000 TL'lik sınır içinde, sigorta kapsamında olacaktır.

Reşit olmayan kişiler adına veli veya vasileri tarafından açtırılmış mevduatlar sigorta kapsamında mıdır?

Veli ya da vasileri tarafından reşit olmayan çocuklar ile kişiler adına açtırılmış olan tasarruf mevduatlarının da 200.000 TL'si garanti kapsamında bulunmaktadır. Bu kişilerin veli veya vasilerinin kendi adlarına açtırdıkları tasarruf mevduatı hesapları ise ayrıca 200.000 TL'lik sınıra tabi olarak garanti kapsamında bulunmaktadır.

Birden fazla kişi tarafından açtırılan ortak tasarruf mevduatı hesapları için hesaplama ne şekilde olmaktadır?

Birden fazla kişi tarafından açtırılan ortak tasarruf mevduatı hesaplarında, sigorta, her bir ortağın payına düşen kısmın 200.000 TL'sini kapsayacaktır.

Örneğin: 

Bir bankada 400.000 TL tutarında ortak hesap açtıran eşlerin her biri, paylarına düşen kısım için, 200.000 TL'lik sigorta garantisinden ayrı ayrı yararlanabileceklerdir. Böylece, mevduatın tamamı sigorta kapsamında olacaktır.

Çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilen paralar 200.000 TLlık güvence kapsamına girmekte midir?

Kişilerin, bankalarda, repo, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili, yatırım fonu gibi çeşitli yatırım araçlarında değerlendirdikleri paralar, sigorta uygulaması kapsamında bulunmamaktadır.

Bankaların yurt dışında kurulu şubelerinde açılmış tasarruf mevduatı hesapları bu kapsama dahil midir?

Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışındaki şubelerinde açtırılan tasarruf mevduatı hesapları, sigorta uygulaması kapsamında bulunmamaktadır.

Ticari işletmeler adına açtırılmış olan hesaplar sigorta uygulaması kapsamında mıdır?

Kişilerin sahibi oldukları işletmeler adına açtırdıkları hesaplar, ticari nitelikte hesaplar olmaları nedeniyle, sigorta uygulaması kapsamında bulunmamaktadır.