Ana içeriğin başı

Tezgahüstü Türev Ürünler

Hızlı değişen finansal piyasa koşullarında riskten korunmak ve birikimlerinizi değerlendirmek için türev ürünlerimiz hizmetinizde!

İŞLEM TÜRÜ İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK
FORWARD Forward FX/Altın
OPSİYON FX Opsiyon,
DCD, Altın DCD,
Tetikli DCD,
Artılı DCD,
FX ve Altın Opsiyon,
Knock In ve Knock Out FX Opsiyon

Türev ürünler; değeri bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine, bir döviz fiyatına, faiz oranına, bir kıymetli madene, kıymetli taş fiyatına, bir mal fiyatına veya bunlardaki değişikliklere bağlı olan türev araçları, bu araçların türevlerini ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren işlemleri kapsayabilir.

Türev ürünler kişilerin/işletmelerin maruz kaldıkları riskleri etkiler. Türev ürünler kullanılarak, istenmeyen risklerden kurtulmak, hatta maruz kalınan riskin yönünü değiştirmek mümkün olabilmektedir. Finansal bir araç olarak türev ürünler aşağıda sayılan özelliklere sahiptir:

  • Türev ürün bir veya daha fazla varlık, miktar ve süre üzerine kuruludur.
  • Türev ürün, kendi maddi değerinden çok daha küçük bir maliyet gerektirir. Örneğin; opsiyon primi.

Türev Ürünler riskten korunmak veya belirli seviyede risk alarak getiri yükseltmek amacıyla kullanılan ürünlerdir. DCD (Alternatifli Döviz) , Döviz Opsiyonu, Altın Opsiyonu, Forward FX/Altın müşterilerimize sunduğumuz tezgahüstü piyasalarda işlem görmekte olan türev ürünlerimizdir. Türev Ürünler risk profili “Çok Yüksek Risk” olan profilindeki müşteriler için uygundur. Türev Ürünlerde işlem yapmak için Risk Profil Anketi’nin doldurulması gerekmektedir. 

Risk Profil Anketi ve Uygunluk Testi’ni doldurarak risk profilinizi belirlemek ve Şubeniz aracılığıyla Size uygun ürünleri belirlemek için HSBC Bank Bireysel İnternet Bankacılığı'na giriş yapabilirsiniz.

DCD (Alternatifli Döviz)

Alternatifli Döviz: Döviz Opsiyon ve teminat olarak alınan vadeli mevduat ürünlerinin birleşiminden oluşan bir yatırım ürünüdür. Döviz Opsiyon İşlemi'nde, müşteri opsiyon hakkını bankaya satarak döviz riski almakta ve aldığı döviz riski karşılığında yarattığı getiri ile toplam getirisini arttırma ihtimaline kavuşmuş olmaktadır. Döviz piyasaları müşterinin beklentileri yönünde hareket ederse, müşteri işlem yapılan vadede, normal mevduat getirisinden daha yüksek getiri elde edebilir. Alternatifli Döviz İşlemi ile beklentiler yönünde döviz riski alarak getiriyi yükseltme imkânına kavuşulabilir ancak işlem vadesinde döviz kuru beklentilerin tersi yönünde oluşursa, yatırım başlangıç değerinin altına düşebilir (orijinal döviz cinsinden anapara kaybı söz konusu olabilir). 

Alternatifli Altın: Altın Opsiyon ve teminat olarak alınan vadeli mevduat ürünlerinin birleşiminden oluşan bir yatırım ürünüdür. Altın Opsiyon İşlemi'nde, müşteri opsiyon hakkını bankaya satarak altın fiyatı riski almakta ve aldığı altın fiyatı riski karşılığında yarattığı getiri ile toplam getirisini arttırma ihtimaline kavuşmuş olmaktadır. Alternatifli Altın İşlemi ile müşteri, beklentileri yönünde altın fiyat değişimi riski alarak getirisini yükseltme imkânına kavuşabilir ancak işlem vadesinde altın fiyatı müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşursa, müşterinin yatırımı başlangıç değerinin altına düşebilir (orijinal döviz cinsinden anapara kaybı söz konusu olabilir). 

Artılı Alternatifli Döviz: Döviz Opsiyon ve teminat olarak alınan vadeli mevduat ürünlerinin birleşiminden oluşan Alternatifli Döviz İşlemi'nin yanında müşterinin de ayrıca döviz opsiyonu satın aldığı bir yatırım ürünüdür. Artılı Alternatifli Döviz İşlemi'nde, müşteri opsiyon hakkını bankaya satarak döviz riski almakta ve aldığı döviz riski karşılığında yarattığı getiri ile toplam getirisini arttırma ihtimaline kavuşmuş olmaktadır. Artılı Alternatif Döviz İşlemi'nde müşteri bankaya satmış olduğu opsiyona ek olarak ayrıca bir de döviz opsiyonu satın alarak dövizin beklentileri yönünde hareket etmesi durumunda ekstra gelir elde etmeyi amaçlar. Yani müşteri aynı anda bir döviz opsiyonu satmış bir döviz opsiyonu da almış olmaktadır. Artılı Alternatifli Döviz İşlemi ile müşteri, beklentileri yönünde döviz riski alarak getirisini yükseltme imkânına kavuşabilir ancak işlem vadesinde döviz kuru müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşursa, müşterinin yatırımı başlangıç değerinin altına düşebilir (orijinal döviz cinsinden anapara kaybı söz konusu olabilir). 

Var Olmalı Tetikli Alternatifli Döviz: Döviz Var Olmalı Tetikli Opsiyon ve teminat olarak alınan vadeli mevduat ürünlerinin birleşiminden oluşan bir yatırım ürünüdür. Döviz Opsiyon İşlemi'nde, müşteri opsiyon hakkını bankaya satarak döviz riski almakta ve aldığı döviz riski karşılığında yarattığı getiri ile toplam getirisini arttırma ihtimaline kavuşmuş olmaktadır. Var Olmalı Tetikli Opsiyon, döviz opsiyonuna gerçekleşip gerçekleşmemesi üzerine koşul eklenmesi sonucu ortaya çıkan bir çeşit opsiyon ürünüdür. Döviz var olmalı opsiyonunda spot döviz kurunun vadeye kadar herhangi bir zaman ve/veya vadede tetik seviyesine (veya seviyelerine) ulaşması ve/veya aşması durumunda opsiyon geçerli olacaktır. Spot döviz kurunun tetik seviyesine (veya seviyelerine) ulaşmaması durumunda ise opsiyon geçersiz olacaktır. Var Olmalı Tetikli Alternatifli Döviz İşlemi ile müşteri, beklentileri yönünde döviz riski alarak getirisini yükseltme imkânına kavuşabilir ancak işlem vadesinde döviz kuru müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşursa, müşterinin yatırımı başlangıç değerinin altına düşebilir (orijinal döviz cinsinden anapara kaybı söz konusu olabilir). 

Yok Olmalı Tetikli Alternatifli Döviz: Döviz Yok Olmalı Tetikli Opsiyon ve teminat olarak alınan vadeli mevduat ürünlerinin birleşiminden oluşan bir yatırım ürünüdür. Döviz Opsiyon İşlemi'nde, müşteri opsiyon hakkını bankaya satarak döviz riski almakta ve aldığı döviz riski karşılığında yarattığı getiri ile toplam getirisini arttırma ihtimaline kavuşmuş olmaktadır. Yok Olmalı Tetikli Opsiyon, döviz opsiyonuna gerçekleşip gerçekleşmemesi üzerine koşul eklenmesi sonucu ortaya çıkan bir çeşit opsiyon ürünüdür. Döviz yok olmalı opsiyonunda spot döviz kurunun vadeye kadar herhangi bir zaman ve/veya vadede tetik seviyesine (veya seviyelerine) ulaşmaması ve/veya aşmaması durumunda opsiyon geçerli olacaktır. Spot döviz kurunun tetik seviyesine (veya seviyelerine) ulaşması durumunda ise opsiyon geçersiz olacaktır. Yok Olmalı Tetikli Alternatifli Döviz İşlemi ile müşteri, beklentileri yönünde döviz riski alarak getirisini yükseltme imkânına kavuşabilir ancak işlem vadesinde döviz kuru müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşursa, müşterinin yatırımı başlangıç değerinin altına düşebilir (orijinal döviz cinsinden anapara kaybı söz konusu olabilir). 

Opsiyon

Satın alana hiçbir taahhüde girmeden belirli tutardaki belirli bir kıymeti (döviz, hisse senedi, tahvil, ticari emtia, kıymetli maden vb.) üzerinde anlaşılan fiyattan, belirli bir süre içinde veya belirlenen bir vade tarihinde alma veya satma hakkını veren sözleşmelerdir. Müşteri istek ve ihtiyacına bağlı olarak, bankaya karşılığında bir prim almak kaydıyla opsiyon satabilmekte ya da karşılığında bir prim ödemek süretiyle bankadan opsiyon alabilmektedir. 

Avrupa Tipi Döviz Opsiyonu: Döviz Opsiyonu, opsiyon hakkını elinde tutan kişiye, belirli bir uygulama fiyatından, belirli bir ileri tarihte belirli miktarda döviz alma ya da satma hakkını verir. Opsiyon alıcısı bu hakkı kullanabilir ancak bu bir zorunluluk değildir. Bu hakka sahip olmak için opsiyon alıcısının opsiyon satıcısına prim ödemesi gerekir. Müşterinin opsiyon alıcısı olduğu işlemlerde müşteri bankaya opsiyon primi öder ve hakkın kullanımı müşteriye aittir. Müşterinin opsiyon satıcısı olduğu işlemlerde ise banka müşteriye opsiyon primi öder ve hakkın kullanımı bankaya aittir. 

Döviz Opsiyonu alıcısına, döviz kurlarındaki aleyhte hareketlere karşı koruma sağlarken, aynı zamanda alıcısının vadede oluşabilecek uygun spot döviz kurlarından faydalanmasına olanak tanır, Döviz Opsiyonu satıcısına ise vadede kurun beklentileri yönünde oluşması durumunda opsiyon primi getirisi sunar. Döviz Opsiyonu ile müşteri beklentileri yönünde döviz riski alarak getiri elde etme imkanına kavuşabilir ancak işlem vadesinde döviz kuru müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşursa opsiyon alıcısı ödemiş olduğu opsiyon primi kadar zarar etmiş olur. Aynı şekilde döviz kurunun müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşması durumunda opsiyon satıcısı da işlemden zarar edebilir ve müşterinin yatırımı başlangıç değerinin altına düşebilir. 

Avrupa Tipi Altın Opsiyonu: Altın Opsiyonu, opsiyon hakkını elinde tutan kişiye, belirli bir uygulama fiyatından, belirli bir ileri tarihte belirli miktarda altın/döviz alma ya da satma hakkını verir. Opsiyon alıcısı bu hakkı kullanabilir ancak bu bir zorunluluk değildir. Bu hakka sahip olmak için opsiyon alıcısının opsiyon satıcısına prim ödemesi gerekir. Müşterinin opsiyon alıcısı olduğu işlemlerde müşteri bankaya opsiyon primi öder ve hakkın kullanımı müşteriye aittir. Müşterinin opsiyon satıcısı olduğu işlemlerde ise banka müşteriye opsiyon primi öder ve hakkın kullanımı bankaya aittir. 

Altın Opsiyonu alıcısına, altın fiyatlarındaki aleyhte hareketlere karşı koruma sağlarken, aynı zamanda alıcısının vadede oluşabilecek uygun spot altın fiyatlarından faydalanmasına olanak tanırken, altın opsiyonu satıcısına vadede altın fiyatının beklentileri yönünde oluşması durumunda opsiyon primi getirisi sunar. İşlem vadesinde altın fiyatı müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşursa opsiyon alıcısı ödemiş olduğu opsiyon primi kadar zarar etmiş olur. Aynı şekilde altın fiyatının müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşması durumunda opsiyon satıcısı da işlemden zarar edebilir ve müşterinin yatırımı başlangıç değerinin altına düşebilir. 

Döviz Var Olmalı Tetikli Opsiyon: Döviz Opsiyonu, opsiyon hakkını elinde tutan kişiye, belirli bir uygulama fiyatından, belirli bir ileri tarihte belirli miktarda döviz alma ya da satma hakkını verir. Opsiyon alıcısı bu hakkı kullanabilir ancak bu bir zorunluluk değildir. Bu hakka sahip olmak için opsiyon alıcısının opsiyon satıcısına prim ödemesi gerekir. 

Döviz Var Olmalı Tetikli Opsiyon, döviz opsiyonuna gerçekleşip gerçekleşmemesi üzerine koşul eklenmesi sonucu ortaya çıkan bir çeşit opsiyon ürünüdür. Eklenen koşul ile döviz opsiyonu, spot döviz kurunun önceden belirlenmiş olan seviyelere bağlı olarak geçerli/geçersiz duruma gelir. Önceden belirlenmiş olan seviyelere bağlı olarak opsiyon geçerli duruma geldiğinde döviz var olmalı tetikli opsiyon sıradan bir döviz opsiyonu gibi işlem görür. Döviz Var Olmalı Tetikli Opsiyon’da spot döviz kurunun vadeye kadar herhangi bir zaman ve/veya vadede tetik seviyesine (veya seviyelerine) ulaşması ve/veya aşması durumunda opsiyon geçerli olacaktır. Spot döviz kurunun tetik seviyesine (veya seviyelerine) ulaşmaması durumunda opsiyon geçersiz olacaktır ve bu durumda opsiyon alıcısının ödediği opsiyon primi yanacaktır. 

Döviz Opsiyonu alıcısına, döviz kurlarındaki aleyhte hareketlere karşı koruma sağlarken, aynı zamanda alıcısının vadede oluşabilecek uygun spot döviz kurlarından faydalanmasına olanak tanırken döviz opsiyonu satıcısına ise vadede kurun beklentileri yönünde oluşması durumunda opsiyon primi getirisi sunar. Döviz Var Olmalı Tetikli Opsiyon ile müşteri beklentileri yönünde döviz riski alarak getiri elde etme imkanına kavuşabilir ancak işlem vadesinde döviz kuru müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşursa opsiyon alıcısı ödemiş olduğu opsiyon primi kadar zarar etmiş olur. Aynı şekilde döviz kurunun müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşması durumunda opsiyon satıcısı da işlemden zarar edebilir ve müşterinin yatırımı başlangıç değerinin altına düşebilir.

Döviz Yok Olmalı Tetikli Opsiyon: Döviz Opsiyonu, opsiyon hakkını elinde tutan kişiye, belirli bir uygulama fiyatından, belirli bir ileri tarihte belirli miktarda döviz alma ya da satma hakkını verir. Opsiyon alıcısı bu hakkı kullanabilir ancak bu bir zorunluluk değildir. Bu hakka sahip olmak için opsiyon alıcısının opsiyon satıcısına prim ödemesi gerekir. Döviz Yok Olmalı Tetikli Opsiyon, döviz opsiyonuna gerçekleşip gerçekleşmemesi üzerine koşul eklenmesi sonucu ortaya çıkan bir çeşit opsiyon ürünüdür. Eklenen koşul ile döviz opsiyonu, spot döviz kurunun önceden belirlenmiş olan seviyelere bağlı olarak geçerli/geçersiz duruma gelir. Önceden belirlenmiş olan seviyelere bağlı olarak opsiyon geçerli duruma geldiğinde döviz yok olmalı tetikli opsiyon sıradan bir döviz opsiyonu gibi işlem görür. Opsiyonun geçerli hale gelmemesi durumunda opsiyon alıcısının ödediği opsiyon primi yanacaktır. 

Döviz Opsiyonu alıcısına, döviz kurlarındaki aleyhte hareketlere karşı koruma sağlarken, aynı zamanda alıcısının vadede oluşabilecek uygun spot döviz kurlarından faydalanmasına olanak tanır. Tetik seviyeleri ile işlemin koşullandırılması opsiyonun maliyetini azaltır. Döviz opsiyonu ise satıcısına vadede kurun beklentileri yönünde oluşması durumunda opsiyon primi getirisi sunar. Döviz Yok Olmalı Tetikli Opsiyon ile müşteri beklentileri yönünde döviz riski alarak getiri elde etme imkanına kavuşabilir ancak döviz kuru müşterinin beklentilerinin tersi yönünde oluşursa müşteri işlemden zarar edebilir. 

Forward

Forward FX/Altın İşlemi: Farklı döviz ve para birimlerinin ileri bir tarihte, bugünden belirlenen kurlar ve pariteler üzerinden değiştirilmesi, alınıp satılmasını sağlayan bir işlemdir. Müşteri, işlem gününde anlaşılan kurdan, işlem gününde anlaşılan cins ve tutardaki dövizi/altını, işlem gününde anlaşılan vadede almayı/satmayı taahhüt eder. Müşteri, vade tarihinde spot piyasa kuru ne olursa olsun önceden belirlenmiş kurdan döviz/altın almakla/satmakla yükümlüdür. Müşteri Forward FX/Altın Alım/Satım işlemini korunma amaçlı ya da yatırım amaçlı olarak yapabilir.