Ana içeriğin başı

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Mevduat Stopaj Değişikliği

31.08.2018

Değerli Müşterilerimiz,

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 53), 31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, Türk lirası ve döviz mevduatları için ödenen faizlerden alınan stopaj oranları yeniden düzenlenmiştir.

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 18 olarak kesilen stopaj oranı yüzde 20'ye, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 16'ya yükseltilmiştir. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan yüzde 13'lük oran değişmemiştir.

Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için alınan yüzde 15'lik stopaj oranı yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e düşürülmüştür. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan tevkifat oranı ise sıfırlanmıştır.

Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren üç ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizlere uygulanmak üzere 31 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girer. Üç ayın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren vadesiz ve söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilen vadeli hesaplara ödenecek faizlere bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanır.

Saygılarımızla,
HSBC Bank