Ana içeriğin başı

HDB-HFV Fon Birleşmesi Hk.

18.04.2023

02/06/2023 tarihi itibarıyla HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.’ye bağlı HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (HDB), HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.’ye bağlı HSBC PYŞ Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (HFV) bünyesinde birleştirilecektir.

Yatırımcılar istedikleri takdirde portföylerinde bulunan HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon’unu (HDB) 29/05/2023 tarihi saat 14:45’e kadar satabileceklerdir. Satış yapılmaması durumunda HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon’unu portföylerinde bulunduran yatırımcıların katılma payları, bünyesinde birleşilen HSBC PYŞ Üçüncü Serbest (Döviz) Fon’una dönüşecektir. Birleşme işlemleri, birleşmeye konu olan fonun 01/06/2023 akşamı belirlenen fiyatı üzerinden hesaplanacak birleşme oranı doğrultusunda; devrolacak fonun, bünyesinde birleşen fona dönüştürülmesi ile yapılacak ve dönüşüm işlemi olması nedeniyle stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

HSBC PYŞ Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'unun (HFV) güncel Temel Bilgiler Dökümanına linkten ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için şubeniz ile görüşebilir veya KAP internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.