Ana içeriğin başı

Pay Piyasası Pazarlarındaki Olası Riskler Açısından Yatırımcıların Bilgilendirilmesi Hakkında

08.03.2022

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 10.09.2020 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.09.2020 tarihi kararları ile 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Pay Piyasası’nda Pazar yapılanması, pazarlardaki işlem görme esasları ve pazarlar arası geçiş kriterleri ile kota alma şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Konuyla ilgili değişiklikler ve yeni uygulama esasları Borsa İstanbul A.Ş.’nin 17 Eylül 2020 ve 2020/58 sayılı Duyuru’su ile kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bu bilgilendirmeye ek olarak Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 2021/103 sayılı 30.12.2021 tarihli duyurusuna göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun Alt Pazar’da, Yakın İzleme Pazarı’nda (YİP) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem gören paylara ilişkin yatırımcıların bilgilendirilmesi hakkında duyurusu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Sermaye Piyasası kurulunun “Alt Pazar”, “Yakın İzleme Pazarı (YİP)” ve “Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP)” işlem gören paylara ilişkin yatırımcıların bilgilendirilmesi hakkındaki kararı uyarınca bu pazarlarda işlem yapılmadan önce aşağıdaki bilgilendirmelerin müşteriler tarafından okunup ve belirtilen riskler dahilinde işlemlere devam edileceğinin onaylanmasını önemle rica ederiz.

Alt Pazar'da İşlem Gören Paylar:
“İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Alt Pazar paylarında derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”

Yakın İzleme Pazarı’nda (YİP) İşlem Gören Paylar:
"İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Yakın izleme Pazarı'nda derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği, işlem gören payların Borsa tarafından yakından takip edildiği ve bu sebeple KAP 'ta ilan edilen finansal tablolar, açıklamalar ve Borsa ve SPK duyuruları dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”

Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) İşlem Gören Paylar:
"İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda Halka açık ortaklık statüsünde olup Borsa kotunda olmayan şirketlerin ve/veya fiili dolaşım oranı düşük olan şirketlerin paylarının işlem gördüğü, derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”

Duyuru ile ilgili daha detaylı bilgiyi linkten ulaşabilirsiniz.