Ana içeriğin başı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında ve Pay Piyasasındaki Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme

25.02.2021

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 05.02.2021 tarihli kararı gereği Pay Piyasası’nda ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 01.03.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde değişiklikler yapılmıştır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında; 01.03.2021 tarihi itibariyle VİOP’ta işlem gören tüm sözleşmelerde “Piyasa” emir yöntemi kabul edilmeyecektir. Duyuru detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Pay Piyasasında ise; 01.03.2021 tarihinden itibaren, açılış seanslarında “Piyasa” ve “Piyasadan Limite” emir türleri girilemeyecek ve açılış seansının son 5 dakikası emir iptali (emir kötüleştirme ve miktar azaltım dahil) yapılamayacaktır. Seansın kapanışı ile birlikte sonraki seans için girilen “Piyasa” ve “Piyasadan Limite” emirleri açılış seansı süresince beklemede tutulacak olup, normal seans açılışını takiben piyasaya iletilecektir. Duyuru detaylarına ulaşmak için tıklayınız.