Ana içeriğin başı

VİOP Akşam Seansı Hakkında Bilgilendirme

11.06.2020

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 18.11.2019 tarihli 2019/73 sayılı duyurusuna istinaden 11 Haziran 2020 Perşembe günü itibarıyla İnternet Bankacılığına ek olarak HSBC Mobil Bankacılığı üzerinden de VİOP Akşam Seansı kapsamında emir iletilebilecektir. Akşam seansı için geçerli olacak işlem koşulları aşağıda belirtilmiştir.

VİOP Akşam Seansında ilk etapta sadece Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri (BİST 30, BİST Banka, BİST Sınai, BİST Likit Banka ve BİST Banka Dışı Likit 10) işlem görmeye başlayacaktır.

VİOP Akşam Seansı için işlem saatleri aşağıda yer almaktadır.

Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Seans Saatleri
Seans Öncesi Akşam Seansı 07:30:00
Sürekli Müzayede 09:30:00
Seans Sonu 18:15:00
Uzlaşma Fiyatı İlanı ≈18:45:00
Gün Sonu ≈18:46:00
Akşam Seansı 18:50:00
Akşam Seansı Sürekli Müzayede 19:00:00
Akşam Seansı Sonu 23:00:00
Akşam Seansı Gün Sonu 23:15:00
Akşam Seansı Yayın 23:30:00

Normal seansta girilen bir emrin Akşam Seansında geçerli olabilmesi için emir girişi sırasında seans tipi bölümünden “Normal + Akşam” seçeneğinin seçilmesi gerekir. “Normal + Akşam” seçeneği seçilmeyen işlemler akşam seansında geçerli olmayacaktır.

Emirler iptale kadar geçerli (İKG), tarihli (TAR) ya da Gün emir süreleri ile gönderilebilmektedir. Akşam Seansında piyasa emirleri kullanılmayacaktır.

Akşam Seansında uygulanacak fiyat limitleri ilgili günün normal seansı sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden belirlenecek ve normal seans sonu uzlaşma fiyatının ± %3’ü olarak uygulanacaktır.

Akşam seansında gerçekleşen işlemler gün sonu ve vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplamalarında kullanılmayacaktır.

Akşam seansı uygulamasında telefon ile emir iptali en iyi gayret esasına göre yapılabilecektir. Bu seanslar içerisinde telefon ile emir alınmayacak  olup verilecek hizmetlerin kısıtlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Akşam seansı süresince sürdürme seviyesi uygulaması korunacaktır. Akşam Seansında işlem yapmayan hesapların risk ve teminat dengesi değişmeyecektir.

Normal seansa ilişkin gün sonu teminat tamamlama çağrısı hesaplanırken Akşam Seansında gerçekleşen işlemler dikkate alınmayacaktır. Bu işlemler bir sonraki iş gününe ait gün sonu döngüsüne dahil edilecektir.

Detaylı bilgilendirme Borsa İstanbul A.Ş.’nin 18.11.2019 tarihli 2019/73 sayılı duyurusunda yer almaktadır.