Ana içeriğin başı

Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onaylı İhraç Belgesi

30.09.2021

Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilemesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülmesine dair Kamuyu Aydınlatma Platformuna 29.09.2021 tarihinde açıklama yapılmıştır.

Bu kapsamda; SPK tarafından 23.09.2021 tarih ve 49/1401 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.