Ana içeriğin başı

Zaman Aşımına Uğrayan Emanet ve Alacaklar | Haber | HSBC

19.06.2017

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62'inci maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62'inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 'Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin' 8'inci maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sistelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin, 15 Haziran 2017 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye nezdlerindeki belgeler ve geçerli kimlik belgesi ile başvurmamaları halinde yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri, emanet ve alacaklar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.