Ana içeriğin başı

Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacaklar Hakkında | Haber | HSBC

19.06.2017

'6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83/4’üncü maddesi uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Aynı madde uyarınca 27/02/2015 tarihinde çıkarılan 'Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne İlişkin Yönetmelik'in 25'inci maddesi gereğince bir sonraki takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacağın, tutarına bakılmaksızın içinde bulunulan yılın Nisan ayının başından itibaren yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde, liste halinde bir sonraki takvim yılının sonuna kadar ilan edilmesi gerekmektedir.

Listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin Zamanaşımı Tarihi kolonunda belirtilen tarihe kadar emanet ve alacaklarının bulunduğu yatırım kuruluşu şubelerine hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgiler ile başvurmamaları halinde Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilecektir.'