Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

HSBC Bank A.Ş. ("HSBC" veya "Banka") olarak bilgi güvenliğiniz en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca Bankamız tarafından işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

HSBC Bank A.Ş., Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak hareket etmektedir. Tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür:

Adres : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394 Şişli / İstanbul

MERSİS No : 0621002428200197

Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 268376

İnternet Sitesi : www.hsbc.com.tr/

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Bankamız ile olan ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Aşağıda yer alan amaçlar Bankamız ile olan ilişkiniz, temin etmekte olduğunuz ürün ve hizmetler ya da kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik izin durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bankamız ile olan ilişkinize göre aşağıdaki amaçlara ek olarak alt başlıklarda yer alan işleme amaçlarını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
İşlem güvenliği
Müşteri işlem
Finans
Mesleki deneyim
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlanması, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Müşteri, Banka ve veri güvenliğinin sağlanası amacıyla kimlik tespiti yapılması, kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık, finansal suç ve yaptırımları önlemeye ilişkin kontrollerin yapılması, kayıt altına alınması ve raporlanması; şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesi.
 • Raporlama ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi; kredi izleme ve geri ödeme süreçlerinin takibi ve kontrollerinin yapılması,
 • Hesap ekstresi ve yatırım ekstresinin hazırlanması ve müşterilere gönderilmesi, sesli görüşmelerin kaydedilmesi,
 • Hukuki, finansal, ticari, uyum ve itibar risklerin yönetilmesi,
 • Her türlü kanal aracılığıyla iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi; finansal ve ticari raporların oluşturulması,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde öngörülen kurum ve kuruluşlar, bankalar, muhtemel alıcılar veya risk merkezi ile bilgi alışverişi yapılması, ana ortaklıkların konsolide finansal tablolarının hazırlanması; risk yönetimi ve iç denetim uygulamalarının yürütülmesi; krediler de dahil Banka varlıklarının ya da bunlara dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarının yürütülmesi;  değerleme, derecelendirme veya destek hizmetlerinin yürütülmesi; bağımsız denetim faaliyetlerinin ve hizmet alımlarının yürütülmesi.
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Müşteri işlem
Finans
Mesleki deneyim
 • Bankacılık işlemlerinin yürütülmesi; muhabir bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İnternet bankacılığı ve mobil uygulama aracılığı ile ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Bankacılık, finans, yatırım, portföy yönetimi kapsamında ürün ve hizmetlerimizin sunulması, ürün ve hizmetlerimize dair tarafınızca iletilen talimatların yerine getirilmesi, Para, döviz, altın gibi menkul kıymetlerin transferlerinin yapılması; ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Uluslararası para transferlerinin gerçekleştirilmesi, yurtdışında kredi kartı ile yapılan işlemlere ilişkin ödeme itirazlarının işleme alınabilmesi, yabancı çeklere ilişkin tahsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Müşteri işlem
Talep ve şikâyet 
İşitsel bilgiler
Pazarlama
Finans
Mesleki deneyim
 • Her türlü kanal aracılığıyla iletilen öneri, talep ve şikayetler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılması; müşteri hizmetlerine yönelik kalite standartlarının sağlanması, bu kapsamda çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilen konuşmalara ait ses kayıtlarının gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde yetkili birimlerimizce dinlenerek analizler gerçekleştirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi; finansal ve ticari raporlar oluşturulması,
 • Müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Servislerimizin sizler tarafından ne şekilde kullanıldığının analiz edilmesi ve bu doğrultuda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi,
 • Güvenliğin ve faaliyetlerin devamlılığının sağlanması; faaliyet analizlerinin, iyileştirmelerinin ve performans ölçümlerinin yapılması,
 • Bankamızın dahil olduğu sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bankamızla kurulan iletişimin yönetilmesi ve kayıt altına alınması,
 • Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık, finansal suç ve yaptırımları önlemeye ilişkin kontrollerin yapılması,
 • Hukuki, finansal, ticari, uyum ve itibar risklerin yönetilmesi,
 • Pazar araştırması yapılması ve segmentasyon faaliyetlerinin yürütülmesi.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Hukuki işlem
Talep ve şikâyet
Müşteri işlem
İşitsel bilgiler
Finans
Mesleki deneyim
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi.
 • Teminatların tesisi, idame ettirilmesi ve/veya fekkine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
 • Bankamıza ait hukuki, finansal, ticari, uyum ve itibar risklerin yönetilmesi; taraf olunan uyuşmazlıklarda haklarımızın korunması için gerekli işlemlerin yapılması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
Pazarlama
Müşteri işlem
Sağlık
Mesleki deneyim
 • Pazarlama, tanıtım, promosyon faaliyetleri kapsamında izninizin bulunması halinde kişiye özel ürün, kampanya ve tekliflerin oluşturulması; ilgilenebileceğiniz veya ihtiyacınız olabileceği değerlendirilen ürün veya hizmetlerin tespit edilmesi ve bunların sunulması,
 • Bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilebilmesi.
Açık rızanızın varlığı halinde

2.1. Tüzel Kişi Müşterilerin İlişkili veya Bağlantılı Gerçek Kişi Temsilcileri, Pay Sahipleri ve Çalışanları Olmanız Halinde:

İlişkili veya bağlantılı olduğunuz tüzel kişiliğin Bankamız ile gerçekleştirdiği iş ve işlemler kapsamında müşterimiz olan ve ilişkili ve/veya bağlantılı bulunduğunuz tüzel kişiliğin bizlerle paylaştığı ve kamuya açık mecralarda yayınladığı kapsamda kişisel verileriniz elde edilebilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlanması, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Müşteri, Banka ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik tespiti yapılması, kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık, finansal suç ve yaptırımları önlemeye ilişkin kontrollerin yapılması, kayıt altına alınması ve raporlanması; şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Raporlama ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi; kredi izleme ve geri ödeme süreçlerinin takibi ve kontrollerinin yapılması,
 • Şirket kredi kartı ürününün sunulması ve bu kapsamda ekstrelerin hazırlanması, müşterilere ve ilgili kişilere gönderilmesi,
 • Hesap ekstresi ve yatırım ekstresinin hazırlanması ve müşterilere gönderilmesi, sesli görüşmelerin kaydedilmesi,
 • Hukuki, finansal, ticari, uyum ve itibar risklerin yönetilmesi,
 • Her türlü kanal aracılığıyla iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi; finansal ve ticari raporların oluşturulması,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde öngörülen kurum ve kuruluşlar, bankalar, muhtemel alıcılar veya risk merkezi ile bilgi alışverişi yapılması, ana ortaklıkların konsolide finansal tablolarının hazırlanması; risk yönetimi ve iç denetim uygulamalarının yürütülmesi; krediler de dahil Banka varlıklarının ya da bunlara dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarının yürütülmesi;  değerleme, derecelendirme veya destek hizmetlerinin yürütülmesi; bağımsız denetim faaliyetlerinin ve hizmet alımlarının yürütülmesi.
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
 • Bankacılık işlemlerinin yürütülmesi; muhabir bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İnternet bankacılığı ve mobil uygulama aracılığı ile ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Bankacılık, finans, yatırım, portföy yönetimi kapsamında ürün ve hizmetlerimizin sunulması, ürün ve hizmetlerimize dair ilişkili veya bağlantılı olduğunuz tüzel kişi tarafından iletilen talimatların yerine getirilmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
 • Her türlü kanal aracılığıyla iletilen öneri, talep ve şikayetler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılması; müşteri hizmetlerine yönelik kalite standartlarının sağlanması, Bankamız ile yapılan görüşmelere ait ses kayıtlarının gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde yetkili birimlerimizce dinlenerek analizler gerçekleştirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi; finansal ve ticari raporlar oluşturulması,
 • Müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Servislerimizin sizler tarafından ne şekilde kullanıldığının analiz edilmesi ve bu doğrultuda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi,
 • Güvenliğin ve faaliyetlerin devamlılığının sağlanması; faaliyet analizlerinin, iyileştirmelerinin ve performans ölçümlerinin yapılması,
 • Bankamızın dahil olduğu sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bankamızla kurulan iletişimin yönetilmesi ve kayıt altına alınması,
 • Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık, finansal suç
 •  ve yaptırımları önlemeye ilişkin kontrollerin yapılması,
 • Hukuki, finansal, ticari, uyum ve itibar risklerin yönetilmesi,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi.
 • Teminatların tesisi, idame ettirilmesi ve/veya fekkine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
 • Bankamıza ait hukuki, finansal, ticari, uyum ve itibar risklerin yönetilmesi; taraf olunan uyuşmazlıklarda haklarımızın korunması için gerekli işlemlerin yapılması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
 • İlgilenebileceğiniz veya ihtiyacınız olabileceği değerlendirilen ürün veya hizmetlerle ilgili iletişime geçilmesi
Açık rızanızın varlığı halinde

2.2. Şube Ziyaretçileri ve Müşteri Olmaksızın Şubeden İşlem Yapan Kişiler Olmanız Halinde:

Şube ağımıza ait yerleşkeleri ziyaretiniz ve şubelerden yaptığınız işlemler kapsamında kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, CCTV kayıtları, finansal veriler ve tarafınızca temin edilen verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Finans
 • Hesaba nakit yatırma, talimat ile hesaptan nakit çekme, kredi ödemesi, kredi kartı borç ödemesi,
 • Çek/senet ödemesi, isme gelen havalenin nakit alınması,
 • Fatura, vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri, kredi kartı ve banka kartlarının teslim alınması,
 • Müşteri hesabına havale yapılması,
 • Müşterinin hesap defterinin şubede yazdırılması işlemlerinin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin sunulması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Finans
Görsel ve işitsel fiziki mekân güvenlik bilgisi
 • Tesis güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla şube içerisinde, bina dış cephesinde ve ATM’lerde yer alan güvenlik kameraları aracılığıyla görüntü kaydı alınması ve bunların denetlenmesi,
 • HSBC ile kurulan iletişimin yönetilmesi ve kayıt altına alınması
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak dayalı olarak

2.3. Sigorta Ürünü veya Hizmetleri Alan Kişiler Olmanız Halinde:

HSBC olarak siz müşterilerimize sigorta ürün veya hizmetleri aracılık faaliyetleri de sağlamaktayız.

Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Hukuki işlem
Risk yönetimi
Finans
 • Sigorta poliçesi başvurularına ve primlerinin hesaplanmasına aracılık edilmesi;
 • Sigorta poliçesi kapsamındaki tazminat taleplerinin sigorta şirketine iletilmesine aracılık edilmesi ve bunların ödenmesi
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
 • Yasal kimlik doğrulama süreçlerinin yerine getirilmesi
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Pazarlama
Müşteri işlem
Risk yönetimi
Finans
 • Bankacılık müşterilerimizin kendilerine uygun sigorta ürünlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda kendileriyle iletişime geçilmesi
Açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak

Belirtmek isteriz ki risk ve prim hesaplaması, tazminatların ödenmesi gibi sigortacılık işlemleri açısından esas veri sorumlusu aracısı olarak hareket eden taraf sigorta şirketleri olacaktır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için iş birliği içerisinde olduğumuz sigorta şirketlerine ait aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.

2.4. Risk Grubu Kapsamındaki Kişiler Olmanız Halinde:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49. maddesi ‘risk grubu’nu oluşturan kişilerin tanımını yapmaktadır. Buna göre; gerçek kişiler açısından, kişinin kendisi, eşi, çocukları ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler risk grubu oluşturmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ayrıca, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişileri belirleme yetkisine haizdir.

Risk grubu dahilinde olan kişilerin kişisel verileri, aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Risk Yönetimi
Finans
 • Bankacılık mevzuatı başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Risk gruplarının tespit edilmesi,
 • Aynı risk grubu içerisindeki kişilere sağlanabilecek toplam kredi miktarının belirlenebilmesi,
 • Kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bankamıza ait hukuki ve finansal risklerin yönetilmesi             
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak

2.5. Ürün veya Hizmet Alan Kişiler Lehine Teminat Veren veya Kefil Olan Kişiler Olmanız Halinde:

Halihazırda ürün veya hizmetlerimizden yararlanan kişiler lehine teminat veren ya da bu kişilere kefil olanların kişisel verileri, aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Hukuki işlem
Risk yönetimi
Finans
 • Bankamıza ait hukuki ve finansal risklerin yönetilmesi,
 • Bankamızın taraf olduğu uyuşmazlıklarda haklarımızın korunması için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin sunulması ve kredibilite hesaplamalarının yapılması,
 • Ürün veya hizmet alan kişinin Bankamıza yönelik borçlarını ödemediği veya ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde Bankamızın borçlarının tahsil edilmesi
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak

2.6. Etkinlik/Organizasyon Katılımcısı Olmanız Halinde:

Bankamız tarafından gerçekleştirilen eğitim, seminer, etkinlik, davet ve organizasyonlar sırasında fotoğraf veya video çekimleri gerçekleştirilebilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Bankamız tarafından düzenlenen etkinliklerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi ve/veya farkındalığın arttırılması
 • Bankamızın reklam ve tanıtım faaliyetleri ile marka değeri ve itibarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin icrası
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

2.7. Tedarikçi/İş Ortağı Bağlantılı ve İlişkili Yetkilisi/Çalışanları Olmanız Halinde:

Yetkilisi ve/veya çalışanı olduğunuz tüzel kişiliğin Bankamız ile gerçekleştirdiği iş ve işlemler kapsamında tedarikçi/iş ortağı olan ve ilişkili ve/veya bağlantılı bulunduğunuz tüzel kişiliğin bizlerle paylaştığı ve kamuya açık mecralarda yayınladığı kapsamda kişisel verileriniz elde edilebilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
 • İlgili tüzel kişilik ile sözleşmelerin kurulması ve ifası
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
 • Bankamızın risk yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

2.8. Engelli Müşteri Adayının Bankacılık İşlemlerine Yardımcı Kişi Olmanız Halinde:

Engelli müşteri adaylarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler kapsamında, ihtiyaç olması halinde, üçüncü bir kişiden yardım talep edebilebilir. Bankamız ile gerçekleştirdiği iş ve işlemler kapsamında engelli kişilerin kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
Görüntü kaydı
 • Bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesi.
 • Müşteri, Banka ve veri güvenliğinin sağlanası amacıyla kimlik tespiti yapılması, kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık, finansal suç ve yaptırımları önlemeye ilişkin kontrollerin yapılması, kayıt altına alınması ve raporlanması; şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması,
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Bankamız ile olan ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak aktarılmaktadır:

Kişisel Veri Kategorileri Aktarılan Kişi/Kuruluşlar ve Aktarma Amaçlarımız Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
Mesleki deneyim

Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine, yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı:

 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
 • Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Bankalararası Kart Merkezi
 • Türkiye Bankalar Birliği
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
 • Yetkili diğer kurum ve kuruluşlar
 • Kolluk kuvvetleri
 • Mahkemeler ve icra müdürlükleri
Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kimlik
İletişim
Mesleki deneyim
 • Müşteriyi tanıma faaliyetleri  amacıyla kimlik tespiti yapılması, kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık, finansal suç ve yaptırımları önlemeye ilişkin kontrollerin yapılması, kayıt altına alınması ve raporlanması; şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans

Yurt içi ve yurt dışı para ve menkul kıymet transferi, menkul kıymet saklama taleplerinde ilgili transferin gerçekleştirilebilmesi için:

 • Transfere aracılık eden/ saklama hizmeti veren yurt içi ve yurt dışı bankalar ve takas kuruluşları
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
Talep ve şikâyet
Müşteri işlem

2.3 sayılı başlık altında ifade edilen veri işleme amaçları için:

 • aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz üçüncü kişiler

Muhabir bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • işbirliği yaptığımız muhabir bankalar
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
Mesleki deneyim

Raporlama ve denetim faaliyetlerinin ve kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla:

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki HSBC grup şirketleri (HSBC Holdings plc’yi ve/veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder)
 • Şirketimiz pay sahipleri
 • Mali müşavirlik ve denetim firmaları gibi iş ortakları

Kişisel verileriniz ayrıca aşağıda sayılan amaçlar için hizmet alınan firmalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcı firmalar ile bunların çalışanları, yetkilileri ve alt yüklenicileri ile paylaşılır:

 • kredi talebinize istinaden kredi sözleşmesinin oluşturulması ve akdedilmesi,
 • İnternet bankacılığı ve mobil uygulama aracılığı ile ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • servislerimizin sizler tarafından ne şekilde kullanıldığının analiz edilmesi ve bu doğrultuda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, güvenliğin ve faaliyetlerin devamlılığının sağlanması, 
 • faaliyet analizlerinin, iyileştirmelerinin ve performans ölçümlerinin yapılması,
 • Bankamızla kurulan iletişimin yönetilmesi ve kayıt altına alınması,
 • ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla,
 • pazarlama, tanıtım, promosyon, hediye gönderimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve pazar araştırması yapılması; bu kapsamda, izninizin bulunması kaydıyla elektronik ticari iletilerin iletilmesi ve sizlere özel ürün veya kampanyaların oluşturulması; genel ve kişiye özel segmentasyon faaliyetlerinin yürütülmesi; ilgilenebileceğiniz veya ihtiyacınız olabileceğini değerlendirdiğimiz ürün veya hizmetlerin tespit edilmesi ve bunların önerilmesi.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz Bankamızla hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Kimlik Paylaşım Sistemi’nden,  ilişkili ve/veya bağlantılı bulunduğunuz tüzel kişiliklerden, yasal mercilerden ve kamuya açık kaynaklardan; ürün ve hizmet başvurularınız, genel müdürlüğümüzü, internet sitemizi ve şubelerimizi ziyaretiniz, mobil uygulama, ATM, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı kullanımınız, çağrı merkezi görüşmeleriniz esnasında olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, mobil uygulama aracılığıyla, fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması durumunda aktarıma ilişkin tabloda belirtilen hukuki sebeplerin yanında kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

 • Yeterli korumanın bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda HSBC ve verilerin aktarılacağı ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması, veya
 • Yurt dışına aktarım için açık rızanızın bulunması kaydıyla, kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir.

5. HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanuni haklarınız uyarınca taleplerinizi yazılı olarak şubelerimize bizzat iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle hsbcbank@hs04.kep.tr adresine iletebilir veya Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkkiletisim@hsbc.com.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, haklarınızı kullanmak için  0850 211 0 111 numarasını arayarak telefon bankacılığı yoluyla bize ulaşabilirsiniz.

Başvuruda; (i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve (v) talep konusunun bulunması zorunludur.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

7. SİZİN YAPABİLECEKLERİNİZ

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde yukarıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla lütfen bize bildiriniz.

Kendinize ait olmayan bir kişisel veriyi bankamızla paylaşmanız halinde kişisel verilerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla bu Aydınlatma Metnini onlara yönlendirmeniz ve okuduklarından emin olmanız gerekmektedir.

Kişisel veriler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz yukarıdaki iletişim bilgileri aracılığı ile bize her zaman ulaşabilirsiniz veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesini https://www.kvkk.gov.tr/ linkine tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.