Ana içeriğin başı

Merkezi Karşı Taraf (MKT) Hizmeti; Takasbank’ın, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçerek, bu hizmeti verdiği piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasını teminat, garanti fonu ve tahsis edeceği sermayesi ile taahhüt ettiği hizmettir

Takasbank nezdinde Merkezi Karşı Taraf (MKT) üyesi olarak, kurum portföyümüz ve müşterilere ait pozisyonlar toplu olarak izlenmektedir, ancak her hâlükârda MKT üyesinin kendisine ait pozisyonları ile müşterilerine ait pozisyonları ayrıştırılmaktadır. Her bir müşterimize ait pozisyonlar, Takasbank nezdinde Kurumumuz adına açılan hesapların alt hesabı olarak müşteri bazında izlenmektedir.

Kendi müşterilerimize ait genel MKT üyesi nezdinde açılan teminat hesapları üzerindeki tasarruf yetkisi, MKT üyesi sıfatı ile Kurumumuza aittir. Takasbank tarafından bu yetki sadece bulunması gereken teminatla sınırlı olarak kısıtlanmıştır.