Ana içeriğin başı

Kredi Bağlantılı Sigortalar

HSBC Kredili Hayat Sigortası, kredi vadesi ve kredi tutarı ile uyumlu, azalan bakiyeli bir hayat sigortasıdır.

Kredi Bağlantılı Sigortalar

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. işbirliği ile Bankamız aracılığıyla kredi kullanan müşterilerimize sunduğumuz HSBC Kredili Hayat Sigortası* ile yaşam kaybı, tam ve daimi maluliyet risklerine karşı güvence sağlayarak riskin gerçekleştiği andaki kredi borcunuzu teminat altına alıyoruz.

HSBC Kredili Hayat Sigortası yaptırarak, yaşam kaybınızın olması veya tam ve daimi maluliyetten dolayı kazancınızın kesilmesi durumunda, riskin gerçekleştiği andaki kredi borcunuzu güvence altına almış olursunuz. Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek vergi avantajı elde edebilirsiniz.

Özellikler

  • HSBC Kredili Hayat sigortası için 18-70 yaş arasındaki (70 yaş dahil) müşterilerimiz başvurabilir. Sigortalı yaşı ve poliçe süresi toplamı 70’i geçemez.
  • Sigortalı ve Sigorta Ettiren, kredi kullanan kişidir.
  • Lehtar HSBC Bank A.Ş.’dir.
  • 500.000 TL üzerindeki teminatlar için “Gelir Belgesi” talep edilir. Finansal inceleme sonucunda poliçe kararı verilir.
  • Poliçede teminat tutarının ve ödeme yönteminin para birimi Türk Lirası’dır.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

*HSBC Kredili Hayat Sigortası, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır. HSBC Bank A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.