Ana içeriğin başı

Örnek Maliyet Tabloları

İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Kredi Notu Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Kredili Hayat
Sigorta Primi*
Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
Sigortalı* Premier ve
Advance İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000 TL 12 ay % 0,99 1.798,15 TL 100 TL 130,44 TL % 1,38 % 16,52
Sigortasız Premier ve
Advance İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000 TL 12 ay % 1,02 1.802,22 TL 100 TL 0 TL % 1,31 % 15,70
Sigortalı* Premier ve
Advance İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000 TL 60 ay % 1,29 514,16 TL 100 TL 474,58 TL % 1,66 % 19,97
Sigortasız Premier ve
Advance İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000 TL 60 ay % 1,32 518,90 TL 100 TL 0 TL % 1,60 %19,26
Sigortalı* İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 12 ay % 1,15 1.819,92 TL 100 TL 130,68 TL % 1,57 % 18,84
Sigortasız İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 12 ay % 1,18 1.824,02 TL 100 TL 0 TL % 1,50 % 18,00
Sigortalı* İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 60 ay % 1,45 539,72 TL 100 TL 480,21 TL % 1,86 % 22,32
Sigortasız İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 60 ay % 1,48 544,58 TL 100 TL 0 TL % 1,80 % 21,57

* Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), Kredili Hayat Sigortası Prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır.
Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyaridir. Kredili Hayat Sigortasının teminat olarak tarafınızca tercih edilip edilmemesine göre faiz oranlarımız değişmektedir ve yukarıdaki tablolarda örnek olarak yer almaktadır.
**Tabloda yer alan maliyet oranlarına faiz , sigorta primi, kredi tahsis ücreti , KKDF ve BSMV dahildir.

Dijital İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Kredi Notu Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Kredili Hayat
Sigorta Primi*
Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
Sigortalı* Premier ve
Advance Dijital İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000 TL 12 ay % 0,99 1.798,15 TL 100 TL 130,44 TL % 1,38 % 16,52
Sigortasız Premier ve
Advance Dijital İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000 TL 12 ay % 1,02 1.802,22 TL 100 TL 0 TL % 1,31 % 15,70
Sigortalı* Premier ve
Advance Dijital İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000 TL 60 ay % 1,29 514,16 TL 100 TL 474,58 TL % 1,66 % 19,97
Sigortasız Premier ve
Advance Dijital İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000 TL 60 ay % 1,32 518,90 TL 100 TL 0 TL % 1,60 %19,26
Sigortalı* Dijital İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 12 ay % 1,15 1.819,92 TL 100 TL 130,68 TL % 1,57 % 18,84
Sigortasız Dijital İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 12 ay % 1,18 1.824,02 TL 100 TL 0 TL % 1,50 % 18,00
Sigortalı* Dijital İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 60 ay % 1,45 539,72 TL 100 TL 480,21 TL % 1,86 % 22,32
Sigortasız Dijital İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 60 ay % 1,48 544,58 TL 100 TL 0 TL % 1,80 % 21,57
* Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), Kredili Hayat Sigortası Prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır.
Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyaridir. Kredili Hayat Sigortasının teminat olarak tarafınızca tercih edilip edilmemesine göre faiz oranlarımız değişmektedir ve yukarıdaki tablolarda örnek olarak yer almaktadır.
**Tabloda yer alan maliyet oranlarına faiz , sigorta primi, kredi tahsis ücreti , KKDF ve BSMV dahildir.
 

Konut Sigortalı ve Hayat Sigortalı Konut Kredisi Kampanyası

 
Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası**
Kredili Hayat
Sigorta Primi**
Aylık Toplam Maliyet Oranı*** Yıllık Toplam
Maliyet Oranı***
100.000 TL 60 ay %1,29 2.404,26 TL 500 TL 1.100 TL 318,60 TL 166 TL 157 TL 2.195,56 TL %1,46 %17,57
 
Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası**
Kredili Hayat
Sigorta Primi**
Aylık Toplam Maliyet Oranı*** Yıllık Toplam
Maliyet Oranı***
100.000 TL 120 ay %1,39 1.717,75 TL 500 TL 1.100 TL 318,60 TL 166 TL 157 TL 4.656,47 TL %1,56 %18,67

*Tabloda belirtilen faiz oranları, 750.000 TL'ye kadar olan yeni kredi taleplerinde geçerlidir. Bu tutarların üzerindeki faiz oranı ile ilgili bilgi almak için şubelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
*
* Konut ve Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), kredili hayat sigortası prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır. DASK ve konut sigortası primleri ortalama olarak alınmıştır. Konutun metrekaresi ve bulunduğu lokasyona bağlı olarak prim tutarları değişkenlik gösterebilir.
***Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir. 

Konut Sigortalı ve Kredili Hayat Sigortasız Konut Kredisi Kampanyası

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası**
Kredili Hayat
Sigorta Primi
Aylık Toplam Maliyet Oranı*** Yıllık Toplam
Maliyet Oranı***
100.000 TL 60 ay %1,32 2,423.31 TL 500 TL 1,100 TL 318.60 TL 166 TL 157 TL 0 TL %1,41 %16,88
 
Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası**
Kredili Hayat
Sigorta Primi
Aylık Toplam Maliyet Oranı*** Yıllık Toplam
Maliyet Oranı***
100.000 TL 120 ay %1,42 1,740.51 TL 500 TL 1,100 TL 318.60 TL 166 TL 157 TL 0 TL %1,47 %17,67

*Tabloda belirtilen faiz oranları, 750.000 TL'ye kadar olan yeni  kredi taleplerinde geçerlidir. Bu tutarların üzerindeki faiz oranı ile ilgili bilgi almak için şubelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
** Konut Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), DASK ve konut sigortası primleri ortalama olarak alınmıştır. Konutun metrekaresi ve bulunduğu lokasyona bağlı olarak prim tutarları değişkenlik gösterebilir.
***Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir. 

 

Konut Sigortasız ve Kredili Hayat Sigortasız Konut Kredisi Kampanyası

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası
Kredili Hayat
Sigorta Primi
Aylık Toplam Maliyet Oranı** Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
100.000 TL 60 ay %1,45 2,506.82 TL 500 TL 1,100 TL 318.60 TL 166 TL 0 TL 0 TL %1,53 %18,38
 
Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası
Kredili Hayat
Sigorta Primi
Aylık Toplam Maliyet Oranı** Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
100.000 TL 120 ay %1,45 1,763.40 TL 500 TL 1,100 TL 318.60 TL 166 TL 0 TL 0 TL %1,50 %17,99

*Tabloda belirtilen faiz oranları, 750.000 TL'ye kadar olan yeni kredi taleplerinde geçerlidir. Bu tutarların üzerindeki faiz oranı ile ilgili bilgi almak için şubelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir. 

Kendi Konutu İpotekli Bireysel Finansman Kredisi

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Toplam Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası*
Kredili Hayat
Sigorta Primi*
Aylık Toplam Maliyet Oranı** Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
50.000 TL 60 ay %1,50 1,344.24 TL 250 TL 1,100 TL 318.60 TL 166 TL 157 TL 1,138.38 TL %1,99 %23,85

* Konut ve Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), kredili hayat sigortası prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır. DASK ve konut sigortası primleri ortalama olarak alınmıştır. Konutun metrekaresi ve bulunduğu lokasyona bağlı olarak prim tutarları değişkenlik gösterebilir.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir. 

Konut Kredisi

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası*
Kredili Hayat
Sigorta Primi*
Aylık Toplam Maliyet Oranı** Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
100.000 TL 120 ay %1,50 1,801.85 TL 500 TL 1,100 TL 318.60 TL 166 TL 157 TL 4.722,32 TL %1,67 %20,06

*Konut ve Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), kredili hayat sigortası prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır. DASK ve konut sigortası primleri ortalama olarak alınmıştır. Konutun metrekaresi ve bulunduğu lokasyona bağlı olarak prim tutarları değişkenlik gösterebilir.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir.