Ana içeriğin başı

Kredi Faiz Oranları ve Örnek Ödeme Planları

HSBC'nin kredi faiz oranlarını inceleyebilir ve örnek maliyet tabloları üzerinden aylık ve toplam maliyet tutarlarını görebilirsiniz. Tablolarda yer alan kredi tutarları ve vadeler örnek olarak verilmiştir.

Kaskolu Doğa Dostu Taşıt Kredisi

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Toplam Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Trafik Sigortası* Kasko Ücreti* Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
150.000 TL 12 ay %0,99 13.486,14 TL 787,50 TL 1.018,50 TL 3.150 TL %1,90 %22,8060
150.000 TL 36 ay %0,99 5.145,31 TL 787,50 TL 1.018,50 TL 3.150 TL %1,50 %17,9703

*Yasal düzenlemeler kapsamında Zorunlu Trafik Sigortası'nın varlığı kontrol edilmektedir. Kredili Hayat ve Kasko ihtiyari sigortalardır.Kasko sigortası prim tutarı yaklaşık hesaplanmıştır, prim tutarı sigorta şirketi/acentesi bazında aracın model yılına, markasına ve motor tipine göre değişmektedir.
**Tabloda yer alan aylık toplam ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz, kredili hayat sigorta primi, kredi tahsis ücreti, Kasko, KKDF ve BSMV dahildir.

Kaskosuz Doğa Dostu Taşıt Kredisi

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Toplam
Faiz Oranı
Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Trafik Sigortası Kasko Ücreti* Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
150.000 TL 12 ay %1,19 13.690,40 TL 787,50 TL 1.018,50 TL 0.00 TL %1,78 %21,3064
150.000 TL 36 ay %1,19 5.358,07 TL 787,50 TL 1.018,50 TL 0.00 TL %1,63 %19,5698

*Yasal düzenlemeler kapsamında Zorunlu Trafik Sigortası'nın varlığı kontrol edilmektedir. Kredili Hayat ve Kasko ihtiyari sigortalardır.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz, dosya masrafı, KKDF ve BSMV dahildir.

İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranları

Kredi Notu Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Kredili Hayat
Sigorta Primi*
Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
Sigortalı* Premier ve
Advance İhtiyaç
Kredisi Kampanyası
20.000 TL 12 ay %1,69 1.894,45 TL 105 TL 131,49 TL %2,52 %30,1822
Sigortasız Premier ve
Advance İhtiyaç
Kredisi Kampanyası
20.000 TL 12 ay %1,77 1.905,62 TL 105 TL 0 TL %2,50 %29,9950
Sigortalı* Premier ve
Advance İhtiyaç
Kredisi Kampanyası
20.000 TL 36 ay %1,89 818,82 TL 105 TL 305,54 TL %2,74 %32,9281
Sigortasız Premier ve
Advance İhtiyaç
Kredisi Kampanyası
20.000 TL 36 ay %1,97 831,25 TL 105 TL 0 TL %2,74 %32,8870
Sigortalı* İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 12 ay %1,89 1.922,46 TL 105 TL 131,79 TL %2,83 %33,9225
Sigortasız İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 12 ay %1,97 1.933,72 TL 105 TL 0 TL %2,81 %33,7148
Sigortalı* İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 36 ay %2,09 850,08 TL 105 TL 308,14 TL %3,06 %36,7669
Sigortasız İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 36 ay %2,17 862,76 TL 105 TL 0 TL %3,06 %36,6827

*Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), Kredili Hayat Sigortası Prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır.
Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyaridir. Kredili Hayat Sigortasının teminat olarak tarafınızca tercih edilip edilmemesine göre faiz oranlarımız değişmektedir ve yukarıdaki tablolarda örnek olarak yer almaktadır.
**Tabloda yer alan maliyet oranlarına faiz , sigorta primi, kredi tahsis ücreti , KKDF ve BSMV dahildir.

Dijital İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranları

Kredi Notu Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Kredili Hayat
Sigorta Primi*
Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
Sigortalı* Premier ve
Advance Dijital
İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000TL 12 ay %1,69 1.894,45 TL 105 TL 131,49 TL %2,52 %30,1822
Sigortasız Premier ve
Advance Dijital
İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000TL 12 ay %1,77 1.905,62 TL 105 TL 0 TL %2,50 %29,9950
Sigortalı* Premier ve
Advance Dijital
İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000TL 36 ay %1,89 818,82 TL 105 TL 305,54 TL %2,74 %32,9281
Sigortasız Premier ve
Advance Dijital
İhtiyaç Kredisi Kampanyası
20.000TL 36 ay %1,97 831,25 TL 105 TL 0 TL %2,74 %32,8870
Sigortalı* Dijital İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 12 ay %1,89 1.922,46 TL 105 TL 131,79 TL %2,83 %33,9225
Sigortasız Dijital İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 12 ay %1,97 1.933,72 TL 105 TL 0 TL %2,81 %33,7148
Sigortalı* Dijital İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 36 ay %2,09 850,08 TL 105 TL 308,14 TL %3,06 %36,7669
Sigortasız Dijital İhtiyaç Kredisi 20.000 TL 36 ay %2,17 862,76 TL 105 TL 0 TL %3,06 %36,6827

*Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), Kredili Hayat Sigortası Prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır.
Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyaridir. Kredili Hayat Sigortasının teminat olarak tarafınızca tercih edilip edilmemesine göre faiz oranlarımız değişmektedir ve yukarıdaki tablolarda örnek olarak yer almaktadır.
**Tabloda yer alan maliyet oranlarına faiz , sigorta primi, kredi tahsis ücreti , KKDF ve BSMV dahildir.

Konut Sigortalı ve Hayat Sigortalı Konut Kredisi Kampanyası Faiz Oranları

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası**
Kredili Hayat
Sigorta Primi**
Aylık Toplam
Maliyet Oranı***
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı***
100.000 TL 60 ay %1,95 2.842,08 TL 500 TL 1.250 TL 383,50 TL 192 TL 597 TL 2.309,76 TL %2,45 %29,4391
Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası**
Kredili Hayat
Sigorta Primi**
Aylık Toplam
Maliyet Oranı***
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı***
100.000 TL 120 ay %1,99 2.196,45 TL 500 TL 1.250 TL 383,50 TL 192 TL 597 TL 4.996,91 TL %2,50 %30,0360

*Tabloda belirtilen faiz oranları, 750.000 TL'ye kadar olan yeni kredi taleplerinde geçerlidir. Bu tutarların üzerindeki faiz oranı ile ilgili bilgi almak için şubelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
**Konut ve Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), kredili hayat sigortası prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır. DASK ve konut sigortası primleri ortalama olarak alınmıştır. Konutun metrekaresi ve bulunduğu lokasyona bağlı olarak prim tutarları değişkenlik gösterebilir.
***Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir.

Konut Sigortalı ve Kredili Hayat Sigortasız Konut Kredisi Kampanyası Faiz Oranları

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası**
Kredili Hayat
Sigorta Primi
Aylık Toplam
Maliyet Oranı***
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı***
100.000 TL 60 ay %1,98 2.862,88 TL 500 TL 1.250 TL 383,50 TL 192 TL 597 TL 0 TL %2,36 %28,3714
Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası**
Kredili Hayat
Sigorta Primi
Aylık Toplam
Maliyet Oranı***
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı***
100.000 TL 120 ay %2,02 2.221,57 TL 500 TL 1.250 TL 383,50 TL 192 TL 597 TL 0 TL %2,36 %28,3137

*Tabloda belirtilen faiz oranları, 750.000 TL'ye kadar olan yeni kredi taleplerinde geçerlidir. Bu tutarların üzerindeki faiz oranı ile ilgili bilgi almak için şubelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
**Konut Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), DASK ve konut sigortası primleri ortalama olarak alınmıştır. Konutun metrekaresi ve bulunduğu lokasyona bağlı olarak prim tutarları değişkenlik gösterebilir.
***Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir.

Konut Sigortasız ve Kredili Hayat Sigortasız Konut Kredisi Kampanyası Faiz Oranları

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası
Kredili Hayat
Sigorta Primi
Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
100.000 TL 60 ay %2,09 2.939,82 TL 500 TL 1.250 TL 383,50 TL 192 TL 0 TL 0 TL %2,47 %29,6706
Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı* Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası
Kredili Hayat
Sigorta Primi
Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
100.000 TL 120 ay %2,19 2.365,78 TL 500 TL 1.250 TL 383,50 TL 192 TL 0 TL 0 TL %2,56 %30,6886

*Tabloda belirtilen faiz oranları, 750.000 TL'ye kadar olan yeni kredi taleplerinde geçerlidir. Bu tutarların üzerindeki faiz oranı ile ilgili bilgi almak için şubelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz, sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir.

Kendi Konutu İpotekli Bireysel Finansman Kredisi Faiz Oranları

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Toplam
Faiz Oranı
Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası*
Kredili Hayat
Sigorta Primi*
Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
50.000 TL 36 ay %2,39 2.205,06 TL 250 TL 1.250 TL 383,50 TL 192 TL 597 TL 713,47 TL %3,85 %46,2370

Yasal mevzuat gereği tüketici kredilerinde 50.000 TL üstü tutarlarda maksimum vade 24 aydır.
*Konut ve Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), kredili hayat sigortası prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır. DASK ve konut sigortası primleri ortalama olarak alınmıştır. Konutun metrekaresi ve bulunduğu lokasyona bağlı olarak prim tutarları değişkenlik gösterebilir.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir.

Konut Kredisi Faiz Oranları

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Ekspertiz
Ücreti
İpotek
Tesis
Ücreti
DASK Konut
Sigortası*
Kredili Hayat
Sigorta Primi*
Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
100.000 TL 120 ay %2,39 2.196,45 TL 500 TL 1.250 TL 383,50 TL 192 TL 597 TL 4.996,91 TL %2,50 %30,0360

*Konut ve Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), kredili hayat sigortası prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır. DASK ve konut sigortası primleri ortalama olarak alınmıştır. Konutun metrekaresi ve bulunduğu lokasyona bağlı olarak prim tutarları değişkenlik gösterebilir.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücreti dahildir.

Kaskolu Taşıt Kredisi Kampanyası

Kredi Notu Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Toplam
Faiz Oranı
Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Trafik Sigortası* Kasko Ücreti* Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
Premier Taşıt Kredisi Kampanyası 100.000 TL 24 ay %1,80 5.383,42 TL 525 TL 941 TL 3.022 TL %2,97 %35,6404
Taşıt Kredisi Kampanyası 100.000 TL 24 ay %2,00 5.529,70 TL 525 TL 941 TL 3.022 TL %3,30 %39,5810

*Yasal düzenlemeler kapsamında Zorunlu Trafik Sigortası'nın varlığı kontrol edilmektedir. Kredili Hayat ve Kasko ihtiyari sigortalardır. Kasko ücreti toplamı tüm masraflarda gösterilmiştir. Kasko sigortası prim tutarı yaklaşık hesaplanmıştır, prim tutarı sigorta şirketi/acentesi bazında aracın model yılına, markasına ve motor tipine göre değişmektedir.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, kasko ücreti, KKDF ve BSMV dahildir.

Kaskosuz Taşıt Kredisi Kampanyası

Kredi Notu Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Toplam
Faiz Oranı
Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Trafik Sigortası* Kasko Ücreti* Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
Premier Taşıt Kredisi Kampanyası 100.000 TL 24 ay %2,00 5.529,70 TL 525 TL 941 TL 0.00TL %2,92 %35,0167
Taşıt Kredisi Kampanyası 100.000 TL 24 ay %2,20 5.678,12 TL 525 TL 941 TL 0.00TL %3,24 %38,8846

*Yasal düzenlemeler kapsamında Zorunlu Trafik Sigortası'nın varlığı kontrol edilmektedir. Kredili Hayat ve Kasko ihtiyari sigortalardır.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, kasko ücreti, KKDF ve BSMV dahildir.

Taşıt Kredisi

Kredi Tutarı Kredi Vadesi Aylık Toplam
Faiz Oranı
Aylık Taksit Tutarı Kredi
Tahsis
Ücreti
Trafik Sigortası* Kasko Ücreti* Aylık Toplam
Maliyet Oranı**
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı**
100.000 TL 24 ay %2,39 5.821,10 TL 525 TL 941 TL 0.00TL %3,55 %42,6535

*Yasal düzenlemeler kapsamında Zorunlu Trafik Sigortası'nın varlığı kontrol edilmektedir. Kredili Hayat ve Kasko ihtiyari sigortalardır.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına faiz , sigorta primleri, dosya masrafı, kasko ücreti, KKDF ve BSMV dahildir.