Ana içeriğin başı

Ailemizin Güvencesi Sigortası

Hem kendinizi hem sevdiklerinizi güvence altına alın!

Ailemizin Güvencesi Sigortası ile kaza, deprem veya terör olayları sonucunda yaşanabilecek yaşam kaybı ve sürekli maluliyet risklerine karşı yakınlarınızı ve kendinizi maddi teminat altına alın, güvenli bir gelecek sağlayın.

Özellikleri ve Kolaylıkları

 • Sigortalı için yaş aralığı 18-70'dir. 6 ay ve 18 yaş arasındaki çocuklarınızı da bu güvence kapsamına dahil edebilirsiniz.
 • Seçeceğiniz teminat limitine göre prim tutarını 9 eşit taksit olarak ödeyebilir veya ödemenizi peşin olarak tek seferde yapıp %9 oranında peşin ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.

Teminatlar

 • Ferdi Kaza Yaşam Kaybı

  Sigortalının kaza, deprem veya terör sonucu yaşamını kaybetmesi durumunda, poliçede belirtilen teminat tutarı lehdarlara ödenir.
 • Ferdi Kaza Sürekli Maluliyet

  Kaza, deprem veya terör sonucu sürekli maluliyet durumlarında, poliçede belirtilen teminat tutarı maluliyetin derecesine göre belirlenecek oranda sigortalıya ödenir.
 • İsteğe Bağlı Tedavi Masrafları

  İsteğe bağlı olarak poliçeye eklenecek tedavi masrafları teminatı ile bir kaza sonucunda yaralanma veya sakatlanma durumunda hastane, doktor, ilaç, röntgen ve diğer tedavi masrafları teminat limitleri dahilinde kapsam altına alınır.
 • Gündelik Tazminat

  İsteğe bağlı olarak poliçeye eklenecek gündelik tazminat teminatı ile bir kaza neticesinde geçici bir süre çalışılamayacak duruma gelinmesi sonucunda tıbbi tedavinin başladığı ilk gün hariç olmak üzere toplam 200 güne kadar sigortalıya her gün teminat limitleri dahilinde ödeme yapılır.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

HSBC Bank A.Ş. olarak sunduğumuz Ailemiz Güvencesi Sigortası'nın teminatları, Türkiye yerleşik müşterilerimize Gulf Sigorta A.Ş. tarafından verilmektedir. HSBC Bank A.Ş. Gulf Sigorta A.Ş. acentesidir.