Ana içeriğin başı

Zorunlu Deprem Sigortası

Depreme karşı sağlam durun!

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile sigortaladığınız bina ve temelinde, deprem ve deprem sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak ve yer kayması gibi olayların yol açtığı maddi zararları (merdiven, asansör, çatı ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun güvencesi altına alabilirsiniz.

Özellikleri ve Kolaylıkları

  • 15.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği" uyarınca 18.08.2012 tarihinden itibaren, Zorunlu Deprem sigortası kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan tapu işlemleri ile su, elektrik abonelik işlemleri ve konut kredisi işlemlerine Zorunlu Deprem Sigortası şartı getirilmiştir.
  • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) aşağıdaki binalar için zorunludur:
    • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlarınız üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalarınız
    • Bu binalar içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
    • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
    • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

Nasıl Başvurabilirsiniz?

* Gulf Sigorta A.Ş.'nin acentesi HSBC Bank A.Ş. olarak sunduğumuz Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun nam ve hesabına düzenlenmektedir.