Ana içeriğin başı

Zorunlu Deprem Sigortası

Depreme karşı sağlam durun!

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami veya yer kayması risklerinin poliçedeki limitler dahilinde binanıza vereceği maddi kayıplar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Üstelik binanız tamamen ya da kısmen olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Zorunlu Deprem Sigortası ya da daha bilinen adıyla DASK, ülkemizin deprem kuşağında bulunması ve buna bağlı büyük kayıpların yaşanması sonrasında gündeme gelmiş olan zorunlu bir sigorta türüdür.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince;
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.

Zorunlu Deprem Sigortası bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği uyarınca, Zorunlu Deprem sigortası kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan tapu işlemlerinde, su ile elektrik abonelik işlemlerinde ve konut kredisi işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortasının varlığı ve geçerliliği ilgili kuruluşlarca kontrol edilmektedir.
 

Nasıl Başvurabilirsiniz?

* HSBC Bank A.Ş. tarafından Allianz Sigorta A.Ş.'nin acentesi olarak sunulan Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun nam ve hesabına düzenlenmektedir.