Ana içeriğin başı

Vitamin 2E (Yabancı Uyruklu Müşterilerimiz İçin)

Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak için başvuran yabancı uyruklu müşterilerimizin yaptırması gereken özel sağlık sigortası, HSBC ve Allianz işbirliği ile Vitamin 2E’de.

Vitamin 2E ürünü ile Türkiye’deki yaşantınızda sağlığınızı güvence altına alıyoruz.

Vitamin 2E Özel Sağlık Sigortası, sigorta süresi içerisinde yaşanan hastalık ve/veya kaza halinde, sigortalının ve/veya (poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla) sigorta ettirenin, bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını karşılar. Söz konusu harcamalar, sigortalının poliçesinde belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartlarına, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğine ve ilgili Özel Şartlara göre; poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılanır.

Avantajları

 • Ayakta ve Yatarak Tedavi giderleriniz için, Allianz, geniş Anlaşmalı Sağlık Kurum ağıyla hizmet vermektedir.
 • Muayene, Röntgen, Laboratuvar, İlaç, Fizik Tedavi, İleri Tanı Yöntemleri gibi alt teminatlar ve Çocukluk Çağı Aşı Harcamaları da kapsama dahildir. Ayrıca, üniversite hastanelerinde oluşabilecek sağlık giderlerinizin tamamı da Allianz güvencesindedir.
 • Ücretli veya beyana bağlı vergi mükellefiyseniz, Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Allianz Sigorta yılda 1 kez Mamografi ve PSA* taramalarını ücretsiz yaptırmanıza yardımcı olurken, bu durum hasarsızlığınızı da etkilemez.
 • Spor merkezlerinden güzellik merkezlerine, optik mağazalarından diş kliniklerine kadar birçok kurumun yer aldığı indirimli kurumlarımız, Allianz Sigortalı olmanın farkını size ve ailenize yaşatır

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden, 0-64 yaş arasındaki yabancı uyruklu müşterilerimiz Vitamin 2E Sigortası'ndan yararlanabilirler.

TEMİNATLAR

Bu ürün, 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

 • Yatarak Tedavi Teminatı
 • Suni Uzuv Teminatı
 • Ayakta Tedavi Teminatı
 • Acil Yardım ve Ambulans Hizmeti Teminatı
 • Kontrol Mamografi Teminatı (yılda 1 kez 40 yaş üzeri kadınlarda)
 • PSA Tarama Hizmeti Teminatı (yılda 1 kez 40 yaş üzeri erkeklerde)

Network Seçenekleri

Sarı Network

Amerikan Hastanesi hariç tüm anlaşmalı sağlık kurumları bu Networkte yer almaktadır.

Mavi Network

Amerikan Hastanesi Grubu, Acıbadem Sağlık Grubu, Grup Florence Nightingale (Ataşehir ve Şişli FNG Hastaneleri Mavi Network dahilindedir), Memorial Sağlık Grubu hariç tüm anlaşmalı sağlık kurumları bu Networkte yer almaktadır.