Ana içeriğin başı

Sıkça Sorulanlar

Gayrimenkul hangi yöntemle satılacaktır?

Gayrimenkuller elektronik ihale yöntemi ile satılır. Talep yoğunluğuna ve gayrimenkul özelliklerine bağlı olarak açık teklif toplama, pazarlık, açık arttırma, müzayede, kapalı teklif isteme veya Satış Şartnamesi'ndeki diğer satış yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. HSBC'nin uygun gördüğü satış yöntemi dışında bir yöntemle verilen teklifler geçersiz sayılır.

Katılım Teminatı tutarı ne kadardır?

Standart katılım teminatı peşin, nakit 1000-TL olup HSBC teminat bedelini uygun göreceği tutara kadar yükseltebilir. Teminat tutarı konusunda aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alınabilir. Teminat bedeli HSBC şubelerinden veya diğer bankalardan EFT ile yatırılabilir. Kredi kartı ile teminat ödemesi kabul edilmemektedir.

Gayrimenkulün fiyatı nedir?

Gayrimenkullerin muhammen değerleri ve başlangıç fiyatları HSBC internet sayfalarında yayınlanmaktadır. 

Başlangıç fiyatları gayrimenkullerin asgari teklif bedelleri olup, bu tutarların altında teklif verilemez. 

Başlangıç fiyatı ile muhammen değer arasında gelecek tekliflerin kabulü HSBC Yönetimi'nin onayına bağlıdır. HSBC'nin tavsiyesi gayrimenkulü satın almak için en azından muhammen değer kadar teklif verilmesidir. İhalede muhammen değer geçilirse en yüksek teklifi veren kazanır. 

Tüm alım satım harçları, vergileri ve diğer masrafları Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri'ler tüm alım satım masraflarını ödeyeceğini dikkate alarak teklif tutarlarını belirlemelidir. Tapu ve kadastro harcı emlak vergi değeri ile mükellefler tarafından beyan edilen değerlerden (satış bedeli) yüksek olanı üzerinden hesaplanacaktır.

Gayrimenkulün başlangıç fiyatında veya üzerinde teklif vermem, taşınmazın bana satılacağı anlamına mı geliyor?

Tüm satışlar HSBC Yönetimi'nin teklifleri yeterli bulmasına bağlıdır. İlan edilen başlangıç fiyatları ve muhammen değerler HSBC açısından herhangi bir taahhüt içermemekte olup, elektronik ihale sonucu ulaşılan en yüksek değer HSBC tarafından yeterli bulunursa gayrimenkullerin satışına onay verilir. Öte yandan; HSBC, fiyatları ilan edilen gayrimenkullerini satmaktan tamamen vazgeçebileceği gibi, gayrimenkullerin muhammen değerleri ve başlangıç fiyatlarını değiştirme hakkını da saklı tutmaktadır.

Teklifimin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

E-ihalede en yüksek teklifi vermişseniz, yapılacak ön inceleme neticesinde Müşteri'ye ihalenin bitiminden sonra yaklaşık 10 gün içinde HSBC tarafından olumlu veya olumsuz yanıt verilecektir. 

Teklifiniz düşük kalmışsa bu kazanamadığınız anlamına gelir. En yüksek teklifi vermiş dahi olsanız, Yönetim onayı alınmadan teklifinizin HSBC tarafından kabul edildiği ve satış yapılacağı anlamına gelmeyeceğinden, HSBC Gayrimenkul Satış birimine başvurmanız gerekmektedir. (Tel : 0212 366 12 80) Teklife olumsuz yanıt verildiği taktirde Müşteri'nin başvurusu üzerine teminatı iade edilecektir.

Başka kişiler tarafından verilen teklifler hakkında bilgi alabilir miyim?

  • Elektronik ihale süresince verilen en yüksek teklif tutarı Müşteri'nin kimliği gizli tutulmak koşuluyla diğer Müşteri'ler tarafından izlenebilir. Bunun dışında tarafımıza ulaşan teklifler ile ilgili olarak bilgi verilmesi kesinlikle mümkün değildir.

Teklifim düşük kaldığı takdirde teminatım iade ediliyor mu?

İhale sonucu en yüksek teklifi veren Müşteri'nin teminatı dışındaki teminatlar, yazılı başvurularının HSBC'ye ulaşmasını takiben 30 gün içinde, Müşteri'lerin verdiği banka hesap numaralarına faizsiz olarak iade edilir.

Satış fiyatının üzerine KDV eklenecek mi?

Hayır. Maliye Bakanlığı uygulamalarında veya kanunlarda bir değişiklik olmadığı sürece HSBC KDV Mükellefi olmadığından satış bedeline KDV ilave edilmeyecektir.

Gayrimenkulün fiyatı konusunda, yetkililerle pazarlık edilebilir mi?

Elektronik ihale yöntemi ile satışa çıkarılan gayrimenkuller için pazarlık yapılmaz. Elektronik ihalede bir gayrimenkul satılmazsa ve HSBC diğer satış yöntemlerinin kullanılmasına karar verirse gelen teklifler değerlendirmeye alınabilir.

Vadeli teklif veya ödemenin taksitlere bölünmesi mümkün mü?

Hayır. Gayrimenkul satışları peşin ödemeli olarak yapılmakta ve teklif bedelinin tamamının kabul bildirimini takiben verilecek süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulü almak için Bankanızdan Kredi kullanabilir miyim?

Konut kredisi ve benzeri ihtiyaçlarınız ile ilgili başvurularınızın normal kredi prosedürlerimiz çerçevesinde tüm şubelerimiz tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa kredi kullandırılabilecektir. Müşteri'nin herhangi bir nedenle kredi kullanamaması, teklif verilen gayrimenkulü almamak için mazeret sayılmaz.

Kredi koşullarını nasıl öğrenebilirim?

Kredi talepleriniz ve bilgi ihtiyaçlarınız için tüm şubelerimiz size yardımcı olacaklardır.

İlgilendiğim gayrimenkulü nasıl görebilirim?

İlgilendiğiniz gayrimenkul ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar internet sitemizde yer almaktadır. Görmek istediğiniz gayrimenkul için, aşağıda belirtilen Gayrimenkul Satış Birimi telefon numarasından bilgi alınabilir. İhaleye çıkan bir gayrimenkul henüz resmi merciler tarafından HSBC'ye teslim edilmemiş olabilir. Bu durumda Müşteri'nin, resmi mercilerin gayrimenkulü HSBC'ye teslim edeceği tarihe kadar beklemesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün durumu nedir?

Gayrimenkullerimiz ile ilgili HSBC'nin elinde bulunan bilgiler internet sitesinde yayınlanmaktadır. HSBC tarafından verilen tüm bilgiler, resimler, açıklamalar ve basında, internette yayınlanan her türlü ilanlar (satış listesi, tanıtım metni, gazete ilanı, internet, afiş vb.) taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Gayrimenkulün fiili durumu ile HSBC tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde HSBC'nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. 

Yayınlanan bilgiler ve resimler HSBC açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden ve gayrimenkulün mevcut durumu değişmiş olabileceğinden teklif vermeden önce gerekli araştırmaların gayrimenkulün müşterisi tarafından yapılması ve gayrimenkulün görülmesi önerilmektedir. 

Müşteri'ler gayrimenkulün borçlarından kusurlarından veya verilen bilgi ve fotoğraflar ile gayrimenkulün mevcut durumu arasındaki farklılıklardan dolayı gayrimenkulün teslim ve tescilinden kaçınamayacağı gibi, tekliflerini geri çekemez, iptal edemez ve HSBC'den garyimenkulün kusurlarının giderilmesi için herhangi bir itiraz veya talepte bulunmayacağının kabul etmiş sayılacaktır.

İlgilendiğim gayrimenkul internet listesinden neden çıkarıldı?

Gayrimenkul satılmış veya satıştan çekilmiştir.

Gayrimenkulün eski borçları kim tarafından ödenecektir?

Satış tarihine kadar tahakkuk eden gayrimenkule ait emlak vergisi borçları HSBC tarafından ödenir. Gayrimenkulün Bankanın mülkiyetinde olduğu dönemlere ait aidat, yakıt, su, elektrik, doğalgaz masrafları HSBC tarafından ödenir. Gayrimenkulün HSBC mülkiyetine geçmeden önceki dönemlere ait sayılan masrafları, borçları HSBC’nin sorumluluğunda değildir. HSBC bu borçları ödeyip ödememekte serbesttir. Ödenmemesi halinde HSBC’den talepte bulunulamaz.