Ana içeriğin başı

İhtiyaç Kredisi Kampanyası

%4,30'dan başlayan faiz oranları ile İhtiyaç Kredisi HSBC’de!

Avantajlı faiz oranları ile sabit taksitli ihtiyaç kredisi HSBC’de! 

Hemen özel faiz oranlarıyla HSBC İhtiyaç Kredisine başvurun, hayallerinizi ertelemeyin! 

Kampanya Koşulları

 • Kredi tahsis ücreti tüm vadelerde kredi tutarı üzerinden %0.5 + BSMV’ dir.
 • Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyaridir. Kredili Hayat Sigortasının teminat olarak tarafınızca tercih edilip edilmemesine göre faiz oranlarımız değişmektedir ve yukarıdaki tablolarda örnek olarak yer almaktadır.
 • Bankamız aracılığıyla gerçekleştireceğiniz Kredili Hayat Sigortası HSBC-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. işbirliği ile sunulmaktadır. HSBC Bank A.Ş. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin acentesidir. Sigortaya ilişkin hizmetler Bankamız aracılığı ile sağlanabileceği gibi, diğer bir sigorta şirketinden de daini mürtehin HSBC olacak şekilde poliçe ibraz edilebilir.
 • Bankamız bireysel kredi değerlendirme ek belge ve teminat isteme, faiz oranlarında ve kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkı saklıdır.
 

Taksit Hesaplama

Size en uygun vade ve tutar seçeneğini bulmak için Size en uygun vade ve tutar seçeneğini bulmak içintıklayın.

Sigortalı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Örnek Maliyet Tablosu:

Kredi
Tutarı
Kredi
Vadesi
Aylık
Faiz Oranı
Aylık
Taksit
 Tutarı
Kredi
Tahsis
Ücreti
Kredili
Hayat
Sigorta
Primi*
Aylık
 Toplam 
Maliyet
 Oranı**
Yıllık
 Toplam
Maliyet
Oranı**
Müşteri
Tarafından
Ödenecek
Toplam Tutar**
20.000 TL 12 ay % 5,40 2.520,72 TL 115 TL 136,89 TL %10,99 %131,8425 30.500,58 TL
20.000 TL 36 ay % 5,40 1.537,70 TL 115 TL 347,64 TL %10,93 %131,1919 55.819,87 TL

*Kredili Hayat Sigortası yaptırmak ihtiyari olup (zorunlu olmayan), Kredili Hayat Sigortası prim tutarı hesaplanırken, sigortalının ortalama yaşı 45 olarak alınmıştır.
**Tabloda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına faiz , sigorta primi, kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV dahildir.
***Müşteri tarafından ödenecek toplam tutara faiz, sigorta primi, kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV dahildir.

Sigortasız İhtiyaç Kredisi Kampanyası Örnek Maliyet Tablosu:

Kredi
Tutarı
Kredi
Vadesi
Aylık
Faiz Oranı
Aylık
Taksit
 Tutarı
Kredi
Tahsis
Ücreti
Kredili
Hayat
Sigorta
Primi
Aylık
 Toplam 
Maliyet
 Oranı*
Yıllık
 Toplam
Maliyet
Oranı*
Müşteri
Tarafından
Ödenecek
Toplam Tutar**
20.000 TL 12 ay % 5,43 2.525,96 TL 115 TL 0 TL %10,79 %129,4878 30.426,56 TL
20.000 TL 36 ay % 5,43 1.544,33 TL 115 TL 0 TL %10,67 %128,0511 55.710,78 TL

*Tabloda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına faiz, kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV dahildir.
**Müşteri tarafından ödenecek toplam tutara faiz, kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV dahildir.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Başvuruda Neler Gerekiyor?

Başvuru sırasında ihtiyaç duyacağınız belgeler için lütfen Başvuru sırasında ihtiyaç duyacağınız belgeler için lütfentıklayın.

Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu
 • Kimlik belgesi (Türk uyruklu gerçek kişiler için, T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Sürücü Belgesi veya Pasaport, yabancı uyruklu gerçek kişiler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi)
 • Gelir belgesi (Ücretli çalışanlar için son aya ait maaş bordrosu, maaş bordrosu firma antetli kağıdına düzenlenmiş ise firmanın imza sirküleri, serbest meslek sahipleri için vergi levhası)
 • Serbest meslek/işletme sahiplerinden ticaret sicil gazetesi
 • Başvuru formunda belirtilen ev adresine ait, son dönem elektrik, su, doğalgaz veya telefon/cep telefon faturasının aslı (Faturalar, kişinin kendi adına düzenlenmiş olmalıdır.)
 • Son aya ait SSK bildirgesi
 • Talep edilen kredi koşullarına göre ek belgeler ve teminatlar istenebilir. Kefil istenmesi durumunda aynı belgeler kefiliniz için de geçerlidir.