Ana içeriğin başı
  Min. Kredi Tutarı Max. Kredi Tutarı Teminat
İhtiyaç Kredisi Bin TL 40 Bin TL *Kredili Hayat Sigortası
Taşıt Kredisi 3 Bin TL Aracın değeri ≤ 120,000 TL finansman oranı %70,
Aracın değeri > 120,000, 120,000 TL'sına kadar olan kısmı için %70, 120,000 TL'sı üzerindeki tutar için %50,
Aracın değerini tespit ederken 0 araçlar için fatura değeri, 2. el araçlar için kasko değeri esas alınır.
Taşıt Rehni,
*Kredili Hayat Sigortası, 
KTK Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası,
***Kasko
Konut Kredisi 5 Bin TL Konutun Ekspertiz Değerinin TL kredilerde %75'i oranında kredi kullandırılmaktadır Konut İpoteği,
*Konut Sigortası,
*Kredili Hayat Sigortası,
DASK**
Bireysel Finansman Kredisi 5 Bin TL Konutun Ekspertiz Değerinin %65'i Konut İpoteği,
*Konut Sigortası,
*Kredili Hayat Sigortası,
DASK**
Kredili Mevduat Hesabı 100 TL 20 Bin TL  

Bankamızın ek teminat isteme, teminatı değiştirme hakkı saklıdır.

2. el taşıt alımlarında kullanılacak Taşıt Kredilerinde, taşıtın yaşı ve kredi vade yıl sayısının toplamı, bankamızın uyguladığı maksimum vade seçenekleri geçerli olmak kaydıyla, 8 yılı aşamaz.

*Belirtilen teminatlar zorunlu olmamakla birlikle, müşteri talebine istinaden yapılmaktadır.

**6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği zorunlu olan deprem sigortasının (DASK) yapılması ve yıllık olarak yenilenmesi yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısıyla Banka’ya ilettiğiniz açık talebinizin alınması ile yapılır. Zorunlu deprem sigortasını dilediğiniz başka bir sigorta şirketinden de yaptırarak Bankamıza sunabilirsiniz.

***2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği zorunlu olan KTK Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının (Trafik Sigortası) yapılması ve yıllık olarak yenilenmesi yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısıyla Banka’ya ilettiğiniz açık talebinizin alınması durumunda yapılır. İsterseniz, KTK Zorunlu Mesuliyet sigortasını dilediğiniz başka bir sigorta şirketinden de yaptırarak Bankamıza sunabilirsiniz.