Ana içeriğin başı

Serbest Fonlar

HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HMG)

Fonun ana yatırım stratejisi, fon yöneticilerinin öngörüleri doğrultusunda seçilen hisse senetlerinin BIST30 endeksi getirisi üzerine yarattığı ek getiriyi VIOP30 Endeks kısa pozisyonundan kazanılan içsel getiri ile birleştirip mevduat üzeri getiri yaratmaktır. VIOP30 Endeks kısa pozisyonlarının kullanılmasıyla portföyün piyasa yönü riski minimuma indirilmiş olur. Fon, temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak, piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon’un satışı sadece SPK düzenlemelerinde belirtilen gerekli koşullara sahip nitelikli yatırımcılara yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HMG) detaylı bilgi içintıklayın.

HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (HDB)

Fonun yatırım amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yaparak ABD doları cinsinden faiz geliri elde etmektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır.

Fon portföyünün en az %80’i ile devamlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yapılır. Kalan kısmı ile ise, fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları ve TL cinsi varlıklar da dahil edilebilecektir.

Fona yerel mevzuat gereği Serbest Fon olmasından ötürü sadece Nitelikli Müşteriler tarafından yatırım yapılabilmektedir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Detaylı bilgi için HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu detaylı bilgi içintıklayın.