Ana içeriğin başı

Serbest Fonlar

HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HMG)

Fonun ana yatırım stratejisi, fon yöneticilerinin öngörüleri doğrultusunda seçilen hisse senetlerinin BIST30 endeksi getirisi üzerine yarattığı ek getiriyi VIOP30 Endeks kısa pozisyonundan kazanılan içsel getiri ile birleştirip mevduat üzeri getiri yaratmaktır. VIOP30 Endeks kısa pozisyonlarının kullanılmasıyla portföyün piyasa yönü riski minimuma indirilmiş olur. Fon, temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak, piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon’un satışı sadece SPK düzenlemelerinde belirtilen gerekli koşullara sahip nitelikli yatırımcılara yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HMG) detaylı bilgi içintıklayın.

HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (HDB)

Fonun yatırım amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yaparak ABD doları cinsinden faiz geliri elde etmektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır.

Fon portföyünün en az %80’i ile devamlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yapılır. Kalan kısmı ile ise, fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları ve TL cinsi varlıklar da dahil edilebilecektir.

Fona yerel mevzuat gereği Serbest Fon olmasından ötürü sadece Nitelikli Müşteriler tarafından yatırım yapılabilmektedir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Detaylı bilgi için HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu detaylı bilgi içintıklayın.

HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (HGC)

Fonun yatırım amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yaparak ABD doları cinsinden faiz geliri elde etmektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Fon portföyüne tüm vadelerde yatırım yapabilmekle beraber ağırlıklı olarak portföye dahil edilme tarihi itibariyle ortalamada vadesi 2 yıl olan varlıklar portföye dahil edilecektir. Fonun yatırım dönemi kuruluşundan itibaren başlanarak 29 Aralık 2023 tarihine kadar olan süredir. Ayrıca 26 Aralık 2023’ten önce fondan çıkmak isteyen yatırımcılar için %2.00 çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Fona yerel mevzuat gereği Serbest Fon olmasından ötürü sadece Nitelikli Müşteriler tarafından yatırım yapılabilmektedir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Detaylı link için tıklayın.

HSBC Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (HFV)

Fonun yatırım amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yaparak ABD doları cinsinden faiz geliri elde etmektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı satım talimatlarının toplam tutarı, fon toplam değerinin %5’inin üstünde olursa, Fon kurucusu çıkış talimatlarını takip eden 10 işgünü içerisinde ödemek üzere talep tarihi ve talep önceliğini dikkate alarak vade uzatma hakkına sahiptir. Fona yerel mevzuat gereği Serbest Fon olmasından ötürü sadece Nitelikli Müşteriler tarafından yatırım yapılabilmektedir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Detaylı bilgi için tıklayın.