Ana içeriğin başı

Geleceğe Gönüllüyüz

Gönlümüzden geçen daha iyi bir gelecek.

HSBC Grubu, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda faaliyet gösterdiği toplumların küresel ekonomide büyümeyi sağlamaları için gerekli bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, girişimcilik ile istihdam ve ekonomik büyümenin desteklenmesine ve düşük karbonlu ekonomiye dönüşüm için gerekli finansman ve yatırımın sağlanmasına odaklanıyor.

HSBC Türkiye olarak bu strateji doğrultusunda hayata geçirdiğimiz eğitim ve çevre alanındaki sürdürülebilirlik projelerine hem yerel ve global kaynaklarımızdan fon sağlıyoruz hem de çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile bu projeleri destekliyoruz.