Ana içeriğin başı

Su Kaşifi Programı

HSBC Su Programı kapsamında Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı tarafından yürütülen “Su Kâşifi” programı üç yıldır Türkiye genelinde 300’ün üzerinde ilkokul ve ortaokulda uygulanmıştır. Su Kâşifi Programı, 8-14 yaş grubu öğrencilerin su tasarrufu ve suya erişim konularında farkındalık kazanmasını hedefliyor. 3 yılın sonunda programda toplam 7 bin öğrenci; kendi okulları, aileleri ve çevrelerinde su bilinci oluşturmak için projeler geliştirdi. Bu öğrenciler çalışmalarıyla yaşadıkları bölgelerde büyük bir etki yaratarak 42,000 kişiye ulaştı. Ayrıca başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken okullarda; su temalı şarkılar, oyunlar, tiyatro gösterileri, sergiler, yarışmalar içeren Su Festivalleri düzenlendi.

Su Varsa Gelecek Var

HSBC Grubu ve World Wildlife Fund (WWF) küresel iş birliğinin Türkiye’deki ayağı olan “Su Varsa Gelecek Var” projesi kapsamında, HSBC Türkiye ve WWF Türkiye iş birliğiyle “Sapanca Gölü'nde Su Riski ve Ekonomi” raporu hazırlandı. Sapanca Gölü'nde su ve ekonomi arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmanın ikinci aşamasında, her bir paydaş için su tasarruf çalışmalarının maliyeti ve tasarruf edilen su ile yaratılan ekonomik değer arasındaki ilişki irdelenecek.

Çevre Gönüllüleri

Geleceğe Gönüllüyüz Çevre Gönüllüleri, HSBC Türkiye çalışanlarının aktif katılımıyla ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik projeler gerçekleştirdi.