Ana içeriğin başı

Alışveriş Teminatı için olayın gerçekleşmesinden itibaren ne kadar sürede başvuruda bulunmalıyım?

Hırsızlık veya hasar durumunda, öncelikle olayın meydana gelişini takiben polise bildirim yapılmalıdır. Hasarın kanıtlanmasını destekleyecek tüm bilgi ve yazılı belgeler ile birlikte 15 gün içerisinde HSBC Bank'a iletilmelidir.

Alışveriş Teminatı kapsamı dışında kalan ürün ve hizmet türleri nelerdir?

Aşağıda belirtilen ürünlere gelen zararlar kapsam dışındadır:

 • Tekneler,
 • Motorlu araçlar veya bu araçların motorlarının ekipmanı ve aksesuarları,
 • Arsa veya binalar,
 • Seyahat çekleri, her türlü bilet, ciro veya devredilebilir senet, altın veya gümüş çubuğu veya külçesi, nadir bulunan veya değerli madeni para, nakit para veya eşdeğeri, kıymetli evrak, çek sureti,
 • Bitki ve hayvanlar,
 • Tüketilen ve çabuk bozulan yiyecekler,
 • Kart hamilinin, tadilat yoluyla(kesme, dikme veya şeklini değiştirme dahil olmak üzere) zarar verdiği eşyalar,
 • Servis hizmetleri,
 • Hükümet kamu otoritesi veya gümrük dairesi tarafından el konulması, kaçakçılık riskleri, kanuna aykırı hareketler, doğal afetler, terör, nedeni meçhul kaybolma, çalınma veya hasara uğrama,
 • Malların toplu taşıma şirketinin kontrol ve gözetiminde bulunduğu esnada meydana gelen kayıp ve zararlar,
 • Esrarengiz kaybolmalar, yanlış kullanımlar, aşınma, yıpranma, nem, ürün garantisine girebilecek her tür arıza veya eksiklikler,
 • Kart sahibinin yapmış olduğu tazminat talebinde herhangi bir saptırma, yanlış yönlendirme, sahtekarlık ve /veya kötü niyet bulunması halinde,
 • Kart sahibinin kullanımda gereken maksimum özeni göstermemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıp veya zararlar,
 • Kredi kartı ile alınan temel inşaat malzemeleri teminat dışındadır.

Hasar ödemesi hangi hesaba yapılacaktır?

Gerekli belgelerin teslimi ve yapılacak incelemeler soncunda eşyanızın zarar gördüğü veya çalındığı bankamız tarafından teyit edildiği taktirde hasar bedeli kredi kartı hesabınıza geri ödenecektir.

Çalınan eşyamın bir kısmını nakit olarak ödemiştim. Alışveriş Teminatı'ndan faydalanabilir miyim?

Alışveriş Teminatı'ndan faydalanabilmeniz için, malın tüm bedelini kredi kartı ile ödemiş olmanız gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken başka konular var mıdır?

 • Perakende satış faturası veya fişin tarihi ile kredi kartı satış belgesinin tarihi aynı olmalıdır.
 • Uygulamış olduğumuz prosedür gereği ürün kart hamili dışında birinin kullanımı esnasında çalınır/hasara uğrarsa teminat kapsamı dışındadır. 18 yaşından küçük ek kart sahibinin talebi, asıl kart sahibi tarafından yapılacaktır.
 • Kart sahibinin zararı, HSBC Bank haricinde başka bir kuruluş tarafından karşılanıyorsa, söz konusu zarar Alışveriş Teminatı kapsamına girmez. Hasar tazminatları sadece herhangi bir sigorta poliçesi kapsamında temin edilmeyen tutarlar için ödenebilir.
 • Kart sahibinin kullanımda gereken ortalama özeni göstermemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıp veya zararlar kapsam dışındadır. (örneğin; arabanın kapısının kilitlenmeden bırakılmasından dolayı çalınan eşyalar, arabanın içinde görünür şekilde bırakılan eşyalar vb.)
 • Değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan başvurular teminat kapsamı dışındadır.